Toto je starší verze dokumentu!


Firebird3

FB_3_Migration_Guide_rev120.pdf

Nastavení kompatibility

firebird.conf

#Kompatibilita s klienty v2.5
AuthServer = Srp, Legacy_Auth
UserManager = Srp, Legacy_UserManager
WireCrypt = Enabled
 
#Pro testování
RemoteServicePort = 3055

Nastavení hesla pro uživatele SYSDBA

service firebird-superserver stop

isql -u SYSDBA security3.db
#pro klienty v2.5
ALTER USER SYSDBA PASSWORD 'Heslo' USING PLUGIN Legacy_UserManager;
#pro klienty v3
ALTER USER SYSDBA PASSWORD 'Heslo' USING PLUGIN Srp;
COMMIT;
#seznam uživatelů
SELECT * FROM SEC$USERS;

service firebird-superserver start

Klient

apt-get install libtommath0

Převod zpět ODS 12->11.2

  • pomoci gbak z FB3 backup/restore z FB3 na FB2.5 přes remote protokol
  • :!: nezapomenout explicitně napsat port 3050 při restore (jinak gbak z 3.5 použije port z FB3/firebird.conf)
  • při povoleni legacy auth lze použít i gbak z FB2.5
 
firebird/firebird3.1527000535.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/22 16:48 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki