nahrati klice

cat .ssh/id_rsa.pub | ssh syma "cat >> .ssh/authorized_keys"
ssh-add .ssh/id_rsa

zastaveni mobisu

sudo svc -d /etc/service/xmlrpcserver
nebo
sudo systemctl stop xmlrpcserver

spusteni mobisu

sudo svc -u /etc/service/xmlrpcserver
nebo
sudo systemctl start xmlrpcserver

kill vsech PID z licence.fdb

for i in `sudo lsof /home/firebird/licence.fdb | cut -c 10-15` ; do sudo kill $i ;done

hledani textu v souborech

find -name "*.lua" | xargs  grep -n --colour 'hledanytext' 
 
libor.index.txt · Poslední úprava: 2020/06/17 08:20 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki