PlanCalendar

Spouštění a parametry SP:

  • LuaForm.ShowPlanCalendar("Calendar_Name", CalendarXMLString, {Modal=false, Refresh=true, DruhField="WeekPlan", DruhValue=cf.FormatUnixDate(os.time()), LocateFields="AutoRefresh=300000"})
  • DruhField="Month|WeekPlan|WeekDetailPlan|DayPlan"
  • Refresh=true –zajistit refresh calendare pri otevreni okna
 
lua/plancalendar.txt · Poslední úprava: 2019/08/05 15:16 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki