Nové moduly

MOBIS

OBIS ve webovém prohlížeči na mobilu/tabletu/počítači kdekoliv po internetu.

Dokumenty

Elektronická archivace dokumentů v rámci OBISu.

dokumenty.png|

Úkoly/Kalendář

Typová řešení OBIS

Čárové kódy pro sklad

Terminály sběru dat z výroby

  • ukázky přes stunnel - odkazy plocha

Docházkové systémy

WebShopy

RestApi

Login:

curl --user demo:test --request POST --url "https://router.epos.cz/rest/oauth2/token" --data "grant_type=password&username=Admin@data&password="

{"access_token":"3450941265121091927","token_type":"bearer","expires_in":3600}

Logout: https://router.epos.cz/rest/oauth2/invalidate_token

curl --header "Authorization: Bearer 3450941265121091927" --url "https://router.epos.cz/rest/oauth2/invalidate_token"

Seznam modulu: GET https://router.epos.cz/rest/mid

curl --header "Authorization: Bearer 3450941265121091927" --url "https://router.epos.cz/rest/mid"

Seznam ID faktur: https://router.epos.cz/rest/mid/faktury

Detail faktury FP090001 https://router.epos.cz/rest/mid/faktury/FP090001

Polozky faktury FP090001 https://router.epos.cz/rest/mid/faktury/FP090001/faktury_fpolozky

Seznam skladových karet: https://router.epos.cz/rest/mid/sklkarty

Detail karty: https://router.epos.cz/rest/mid/sklkarty/ob-adr

Parametry karty: https://router.epos.cz/rest/mid/sklkarty/ob-adr/sklad_param

Hodnota parametru: https://router.epos.cz/rest/mid/sklkarty/ob-adr/sklad_param/70

Nova rezervace POST:

curl --header "Authorization: Bearer 3450941265121091927" --request POST --url "https://router.epos.cz/rest/mid/rezerv" -d '{"Row":{"Fields":{"RODruh":"web","Poznamka":"Ignore - Test"}}}'

{"ID":"R090003"}

Pridani polozky do rezervace POST:

curl --header "Authorization: Bearer 3450941265121091927" --request POST --url "https://router.epos.cz/rest/mid/rezerv/R090003/sklad_rezerv" -d '{"Row":{"Fields":{"IDSkladKarta":"SK000930","Mnozstvi":100}}}'

{"ID":"10|SK000930"}

Zákaznické služby

Reimplementace OBIS

Zákaznické moduly OBISu

Správa počítačové sítě

Výměna referencí webu

 
novinky_systemu_aplikace_reseni.txt · Poslední úprava: 2020/05/21 09:04 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki