461 101 401,  461 101 427

Ukázky nadpisů ceníku C21M

pozadí nadpisu

Ukázky nadpisů ceníku C21M

Číslo Popis
210 010000/0 01-Trubková vedení, krabice, svorkovnice
210 010000/1 Trubky elektroinstalační
210 010100 Elektroinstalační lišty
210 010120 Trubky ochranné
210 010250 Hadice
210 010300 Krabice
210 020000 02-Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje a rozvo
210 020000/1 Kabelové věšáky a závěsy
210 020300 Kabelové žlaby
210 020660 Ocelové konstrukce pro rozvodny a el. zařízení
210 030000 03-Trakční vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a
210 040000 04-Venkovní vedení NN
210 050000 05-Venkovní vedení VN
210 060000 06-Venkovní vedení VNN
210 070100 07-Holé spojovací vedení - přípojnicový rozvod
210 100000 10-Ukončení vodičů, soubory pro kabely
210 100000/1 Ukončení vodičů v rozvaděčích
210 100100 Ukončení Cu a Al drátů a lan
210 100500 Ukončení speciálních kabelů
210 100600 Koncovky
210 101250 Kabelové spojky
210 110000 11-Spínací, spouštecí a regulační ústrojí
210 110000/1 Spínače nástěnné
210 110200 Vypínače a přepínače
210 111000 Zásuvky a vidlice
210 113000 Seřízení přístrojů vn
210 114000 Seřízení a uvedení do provozu odpojovače vvn
210 120000 12-Ústrojí jistící
210 120000/1 Pojistky
210 120300 Bleskojistky
210 120400 Montáž jističů
210 120600 Montáž odpojovacích pojistek
210 130000 13-Stykače, relé, jistící trafa
210 140000 14-Ovládací, návěstní a signální přístroje
210 150000 15-Relé a ochrany
210 150000/1 Návěstní relé
210 150600 Revize, seřízení, nastavení
210 160000 16-Měřící přístroje
210 170000 17-Transformátory
210 180000 18-Usměrňovače
210 190000 19-Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice
210 190000/1 Montáž rozvaděčů nn a vn
210 190600 Montáž blokových trafostanic
210 191000 Montáž rozvaděčů pro dozorny
210 191500 Pojistkové skříně kabelové
210 192000 Oceloplechované skříně PS
210 192100 Rozvodnice pro síť veřejného osvětlení
210 192500 Litinové skříně U
210 192600 Desky přístrojové
210 200000 20-Svítidla a osvětlovací zařízení
210 200000/1 Svítidla žárovková
210 201000 Svítidla zářivková
210 202000 Svítidla výbojková
210 203700 Svítidla výstražná
210 204000 Osvětlovací stožáry
210 205000 Světelné dopravní značky a informační tabule
210 210000 21-Kondenzátory, tlumivky a VF zařízení
210 220000 22-Vedení uzemňovací
210 220000/1 Uzemňovací vedení
210 220100 Svodové vodiče
210 220350 Zemnící desky
210 220400 Označení svodů štítky
210 230000 23-Rozvod stlačeného vzduchu
210 240000 24-Akumulátorové baterie
210 250000 25-Elektrizace železnic
210 260000 26-Závěsné vodiče a kabely s příslušenstvím
210 270000 27-Jaderné elektrárny typ VVER40
210 290000 29-Elektromontáže, údržba
210 290000/1 Zjištění závad na silnoproudých instalacích
210 292000 Zjištění údajů
210 800000 08-Vodiče, šnůry a kabely měděné
210 800000/1 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách
210 800100 CYKY 750 V
210 800120 Vodiče pod omítkou ve stropě
210 800500 CY
210 800600 CYA
210 800800 CSA
210 803000 Tepluvzdorné vodiče a kabely
210 803500 Vysokofrekvenční koaxiální kabely
210 810000 Silové kabely
210 820000 Silové kabely vn
210 830270 Silové kabely uložené pevně svisle v jámě
210 850000 Návěstní a sdělovací kabely
210 860000 Speciální kabely
210 900000 09-Vodiče, šnůry a kabely hliníkové
210 900000/1 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách
210 910000 Silové kabely vn