461 101 401,  461 101 427

Ukázky nadpisů ceníku C22M

pozadí nadpisu

Ukázky nadpisů ceníku C22M

Číslo Popis
220 010000 *Venkovní vedení drátové nadzemní
220 010000/1 01-Stožáry
220 010000/2 Stožáry nepatkové
220 010100 Stožáry patkové
220 010200 Sloupy ocelové
220 010300 Vzpěry, kotvy, patníky, výztuhy
220 010700 Ostatní práce
220 020000 02-Výstroj stožárů
220 020000/1 Izolátory
220 020200 Konzoly, křižnice, odbočnice
220 020500 Rozpojky, křižování
220 030000 03-Výstroj na budovách
220 030000/1 Výstoj na zdech
220 030200 Výstroj na střechách
220 030400 Přechody, podchody
220 040000 04-Vedení nadzemní drátová
220 040000/1 Dvoudrátové vedení z holých drátů
220 040200 Dopínání, přenášení, křižovatky
220 040300 Můstky, svazky, připojování, závěsy
220 040400 Odbočení v tratích rozhlasu po vedení
220 040700 Ostatní práce
220 060000 *Venkovní vedení kabelová - místní sítě
220 060000/1 06-Kabely místní sítě
220 060000/2 Nosné konstrukce pro kabely na stožárech a zdech a další pr
220 060300 Příprava kabelů, měření, řezání, těsnění otvorů
220 060500 Závěsné kabely samonosné i pevně zavěšené
220 060700 Závlačné kabely volně uložené
220 060900 Závlačné kabely na zeď
220 061100 Úložné kabely volně uložené
220 061300 Úložné kabely na zeď
220 061500 Návěstní kabely
220 061700 Ostatní práce
220 070000 07-Spojky kabelů místní sítě (spojování žil zátorkami)
220 070000/1 Spojky rovné TR a OTR
220 070300 Spojky rozdělovací TD a OTD
220 070600 Spojky vyrovnávací rovné TR a OTR
220 070800 Spojky izolační
220 071200 Vypichování kabelových žil
220 071700 Ostatní práce
220 080000 08-Spojky kabelů místní sítě (spojování žil zátorkami)
220 080000/1 Spojky rovné S a TC
220 080400 Spojky odbočné SO
220 080600 Spojky kombinované S/SO
220 080800 Spojky T
220 081100 Ostatní práce
220 090000 09-Spojky kabelů místní sítě (montáž stlačnými konektory)
220 090000/1 Spojky rovné TR a OTR
220 090200 Spojky rozdělovací TD a OTD
220 090400 Spojky vyrovnávací rovné TR a OTR
220 100000 10-Spojky kabelů místní sítě (montáž stlačnými konektory)
220 100000/1 Spojky rovné S
220 100200 Spojky odbočné SO
220 100400 Spojky kombinované S/SO
220 110000 11-Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě
220 110000/1 Závěry (VZÚ, ZAÚ)
220 110300 Koncovky (TK, OTK, IZ, KSM), objímky, štítky
220 110500 Kabelové skříně (rozvaděče)
220 110900 Hovorny, objekty
220 111200 Ostatní (podchody, vedení)
220 111700 Uzemnění
220 150000 15-Kabely a kabelové soubory na povrchu hlubinných dolů, lo
220 150000/1 Kabely volně uložené na povrchu
220 150500 Kabely pevně uložené
220 151200 Spojky
220 151400 Závěry
220 151750 Ostatní
220 160000 16-Údržba a opravy telekomunikačních zařízení v dolech a po
220 160000/1 Údržba a opravy
220 180000 *Venkovní vedení kabelová - dálkové sítě
220 180000/1 18-Kabely sálkové sítě
220 190000 19-Spojky kabelů dálkové sítě
220 200000 20-Pupinační skříně a doplňky, kabelové závěry
220 210000 21-Vyrovnání a vyvažování dálkových kabelů
220 220000 22-Závěrečná měření dálkových kabelů
220 260000 *Slaboproudé rozvody
220 260000/1 26-Krabice, skříně, trubky, žlaby, rošty, konstrukce
220 260000/2 Krabice a práce při montáži krabic
220 260300 Skříně
220 260500 Trubky
220 260700 Kabelové žlaby
220 260900 Rošty
220 261100 Konstrukce, výložníky, stojny s výložníky
220 261600 Ostatní práce
220 270000 27-Vodiče a šnůry pro vnitřní instalaci
220 270200 Vodiče v trubkách nebo lištách
220 270500 Vodiče volně uložené
220 270600 Vodiče a lana pevně uložené
220 270800 Šňůry v trubkovodech nebo lištách
220 271000 Šňůry volně uložené
220 271100 Šňůry pevně uložené
220 271600 Ostatní práce
220 280000 28-Kabely pro přívody a vnitřní instalaci
220 280000/1 Bytové kabely na zdi a pod omítkou
220 280200 Kabely bytové v trubkách, na lištách a na NIEDAX lištách
220 280400 Kabely bytové v truhlíkách, na lávkách, do žlabu a na rošte
220 281200 Návěstní kabely na zdi, pod omítkou, v trubkách na nosném d
220 281500 Návěstní kabely do žlabu, na lávkách, roštech a na NIEDAX l
220 300000 30-Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace
220 300000/1 Formy kabelové
220 300600 Ukončení kabelů a ostatní práce na kabelech
220 300800 Formy drátové
220 300900 Svorkovnice, pásky, růžice, lišty
220 301200 Zásuvky, konektory, propojovací pásky
220 301400 Jistící zařízení
220 301600 Ostatní
220 320000 *Slaboproudá zařízení
220 320000/1 32-Zařízení zabezpečovací, střežící, signalizační, časová,
220 320000/2 Zařízení časové signalizace
220 320600 Elektrické zabezpečovací a střežící zařízení LDU
220 320900 Elektrické zabezpečovací a střežící zařízení PZL
220 321400 Elektrické zabezpečovací a střežící zařízení Kovopodnik Brn
220 321700 Elektrické zabezpečovací a střežící zařízení TESLA LIBEREC
220 330000 33-Zařízení dispečerská, požární, učeben, jazykových labora
220 330000/1 Dispečerská zařízení LDÚ
220 330100 Zařízení elektrické požární signalizace
220 330300 EPS CERBERUS
220 330700 EPS TESLA LIBEREC
220 331100 Zpětnovazební zařízení učeben PREMIANT
220 331400 Jazykové laboratoře
220 370000 *Rozhlasové zařízení
220 370000/1 37-Zařízení závodového rozhlasu
220 370000/2 Rozhlasová zařízení AŽD
220 370400 Zařízení závodového rozhlasu
220 380000 38-Rozhlas po drátě
220 380000/1 Vnější montážní práce
220 380300 Vnitřní montážní práce
220 410000 *Proudové zdroje
220 410000/1 41-Proudové zdroje
220 410000/2 Transformátory
220 410100 Usměrňovače
220 410500 Akumulátory a baterie
220 410800 Rozvodná vedení
220 430000 *Přenosové tf systémy a zařízení
220 430000/1 43-Zař. disp. říd. techniky pro přenosy po vedení VVN, kab.
220 440000 44-Přenosové tf systémy s frekvenčním dělemím kanálů
220 490000 *Spojovací tf systémy a účastnická zařízení
220 490000/1 49-Spojovací systémy a účastnická zařízení
220 500000 50-Dispečerská zařízení
220 520000 52-Tf ústředny pobočkové - podnikové skříňové konstrukce
220 530000 53-Tf ústředny pobočkové - podnikové stojanové konstrukce
220 550000 55-Tf ústředny veřejné místní
220 570000 57-Dálkové volby
220 580000 58-Tf ústředny meziměstské
220 590000 59-Dálnopisné ústředny, zařízení, stroje a zařízení přenosu
220 600000 60-Revize
220 700000 *Radiokomunikační zařízení
220 700000/1 70-Radiokomunikační zařízení
220 700000/2 Zařízení TV vysílačů a převaděčů
220 700600 Stožáry
220 701000 Tělesa pro radiokomunikační provoz
220 701300 Radiokomunikační trasy
220 701500 Vysílač VKV
220 730000 73-Společné televizní a rozhlasové antény,průmyslová telev.
220 730000/1 Společné televizní a rozhlasové antény
220 731000 Průmyslová televize
220 740000 74-Zařízení TV studií
220 800000 *Železniční zařízení
220 800000/1 80-Zámky, výkolejky, manipulátory
220 810000 81-Drátovody
220 820000 82-Přestavníky a závorníky
220 830000 83-Návěstidla
220 840000 84-Reléové skříně, bateriové studně, trafoskříně
220 850000 85-Zařízení kolejových obvodů
220 860000 86-Závory a přejezdová zařízení
220 870000 87-Řídící přístroje, řídící pulty, staědlové přístroje
220 880000 88-Zabezpečovací ústředna
220 890000 89-Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení
220 900000 90-Radiodispečerské vlakové okruhy systému NDR - Zugfung
220 960000 96-Signalizační zařízení pro sliniční křižovatky
220 990000 99-Demontáže železničních zařízení