461 101 401,  461 101 427

Ukázky nadpisů ceníku C36M

pozadí nadpisu

Ukázky nadpisů ceníku C36M

Číslo Popis
360 020000 02-Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje a zaříz
360 020001 Ocelové konstrukce
360 020350 Konzole
360 020380 Odběry
360 020400 Rámy
360 020420 Kozlíky
360 020440 Ochranné hadice
360 020490 Konstrukční díly
360 020680 Zámečnické práce - rozvaděče
360 080000 08-Vodiče, konektorové propojky
360 080000/1 Vodiče a konektorové propojky
360 190000 19-Rozvaděče, ovládací pulty a stoly, sdruž.í, rozjišť. kra
360 190000/1 Rozvaděče
360 190010 Nástěnné rozvaděče
360 190050 Ovládací pulty a stoly
360 190080 Příslušenství
360 190130 Sdružovací a rozjišťovací krabice
360 190150 Stavebnicové stojany
360 230000 23-Trubky, ventily a trubkové dílce
360 230000/1 Trubky ocelové
360 230180 Trubky měděné
360 230270 Trubky z umělých hmot
360 230500 Připojení trubek ocelových
360 230670 Připojení trubek měděných
360 230760 Připojení trubek z umělých hmot
360 230850 Sroubení, průchodky, chráněné spojení a sdružené krabice
360 230880 Ventily, kohouty, ventilové soupravy a tlumiče tlaku
360 230950 Nádoby
360 270000 27-Jaderné elektrárny typ VVER 440
360 270000/1 Konstrukční díly
360 270070 Nehermetické trubkové průchodky
360 270280 Přístroje SSSR
360 400000 40-Dílčí činnosti při montáži provozních, měřících a regula
360 400000/1 Doplňkové práce při montáži přístrojů M a R
360 410000 41-Čidla
360 410000/1 Měřiče teploty
360 410070 Měřiče tlaku
360 410110 Měřiče tlakové diference
360 410130 Měřiče množství
360 410150 Měřiče tepla
360 410170 Měřiče hladiny
360 410210 Měřiče vlhkosti
360 410230 Měřiče vodivosti
360 410260 Měřiče koncentrace
360 410280 Analyzátory JUNKALOR
360 420000 42-Elektrické vyhodnocovací a regulační přístroje
360 420000/1 Zesilovače
360 420020 Ukazovací přístroje
360 420030 Osvětlení přístrojů
360 420050 Otáčkoměry, kmitoměry, fázoměry
360 420070 Ukazatelé
360 420090 Zapisovací přístroje
360 420100 Nespojité regulátory
360 420120 ESK 2
360 420140 MOZAIKA
360 420160 MODIN
360 420180 DASIO 600, ZEPALOG P
360 420200 Kompaktní regulační systém INPAKT
360 430000 43-Koncová část
360 430000/1 Ovládací skříně
360 430020 Pákové servomotory
360 430050 Táhlové servomotory
360 430070 Táhla
360 430090 Regulační ventily
360 440000 44-Pneumatické přístroje a zařízení
360 440000/1 Vysílače
360 440030 Systém Start
360 440050 PNEUKOMPAKT
360 440070 Pneumatická klimatizace
360 440090 Pomocné přístroje
360 440120 Servopohony
360 440150 Táhla
360 450000 45-Hydraulické přístroje a přístroje na měření objemu kapal
360 450001 Hydraulické přístroje
360 450500 Měření objemu paliv a olejů
360 470000 47-Příslušenství pro rozvaděče a skříně
360 470000/1 Signalizační přístroje
360 470060 Zdroje nesystémové
360 470120 Jistící prvky
360 480000 48-Přístroje pro fyzikálně-chemické měření
360 480000/1 Přístroje Hartman a Braun
360 480100 Přístroje SIEMENS
360 480200 Přístroje POLYMETRON
360 480280 Přístroje KENT
360 480350 Přístroje BRAN a LÜBE