461 101 401,  461 101 427

pozadí nadpisu

Instalace jednouživatelské verze pro Linux

Jednouživatelskou verzi pro Linux nainstalujete rozbalením balíku
install/linux/obis-embed.tar.gz do libovolného adresáře např. příkazem:
tar -xzvf install/linux/obis-embed.tar.gz -C /opt/obis

V linuxové verzi je třeba nahrát licence ručně pomocí programu bin/licence z instalačního DVD viz. dále.