461 101 401,  461 101 427

Marketingové a ekonomické analýzy

pozadí nadpisu

Marketingové a ekonomické analýzy

Modul Marketingové analýzy je nadstavbový modul systému OBISLite. Modul obsahuje celou řadu předdefinovaných dotazů, které umožňují získávat souhrnné informace ze všech využívaných částí systému.

Výsledky dotazů se exportují do připravených šablon pro Excel nebo OpenOffice, které obsahují prezentaci dat formou grafů. Přímo v prostředí Excelu nebo OpenOffice je pak možno výstupy spojovat, vytvářet nové grafy nebo připravit komplexní prezentaci ekonomických a marketingových údajů.

Analýza vydaných faktur s výstupem do OpenOffice