461 101 401,  461 101 427

Prostředky, výkony

pozadí nadpisu

Prostředky, výkony

Modul Prostředky a výkony slouží k evidenci jednotlivých zaměstnanců, strojů a sledování jejich výkonů na konkrétní zakázky ať už výrobní nebo montážní. Každý záznam výkonu obsahuje informace o tom, kdy, kdo, co, v jakém množství, a na které zakázce dělal. Tyto informace pak lze využít k získávání podkladů pro mzdy, kontrolu skutečných nákladů zakázky, evidenci docházky, evidenci cestovních výkazů apod.

U prostředků je možno sledovat příslušné náklady. Podle informací o provedeném množství výkonů a nákladech lze stanovit jednotkové náklady prostředku pro zadané časové období. Výkonové protokoly umožňují vytvářet doklady, které mohou být například servisními a reklamačními protokoly. Protokol využívá ceníku služeb, umožňuje blíže specifikovat prováděnou práci a má vztah k zakázce a prostředku.

Jednoduchým způsobem lze v systému vytvářet také cestovní příkazy, včetně evidence cestovních náhrad. Z cestovního příkazu lze pak generovat pokladní výdajový doklad.

Prostředky, výkony

Záznamy výkonnového protokolu