461 101 401,  461 101 427

Sledování a vyhodnocování zakázek

pozadí nadpisu

Sledování a vyhodnocování zakázek

Modul Vyhodnocení zakázky dává uživateli přehled o aktuálním stavu montáže, výroby nebo služby. Je určen všem firmám, které vytváří nabídky a poté je realizují. Realizace se pochopitelně od představ nabídky více nebo méně liší.

Schéma sledování zakázky Protože se v OBISLite vše vztahuje k zakázce, má systém k dispozici potřebné informace a je schopen zjistit, za kolik je na zakázku rozpočtováno materiálu a prací či subdodávek, a poté je porovnat se skutečnou spotřebou.

Modul zakázek je zastřešujícím modulem informačního systému OBISLite. Je nezbytným nástrojem pro kontrolu skutečných zisků a zdrojem informací pro finanční plánování a management firmy. Informace získává z modulů Rozpočty, Sklady, Prostředky a výkony, Fakturace.

Systém umožňuje efektivní sledování nákladů v okamžiku jejich vzniku. Analyzovat zakázku z informacích dostupných v účetnictví firmy je mnohdy velmi pozdě. Zde můžete vytvářet předpisy faktur za subdodávky, plány plateb dokladů a zapisovat okamžité náklady z výroby nebo montáže dle skutečných časů. Lze tak okamžitě a efektivněreagovat na přečerpání plánovaných nákladů.

Evidence zakázek, funkce lokálního menu a tiskové sestavy