461 101 401,  461 101 427

Faktury, doklady, banky

pozadí nadpisu

Faktury, doklady, banky

Modul Fakturace/doklady je určen k vytváření vydaných a přijatých dokladů. Systém je schopen pracovat s neomezeným počtem druhů dokladů (faktury, hotovostní doklady, zálohové doklady, doklady plateb apod.). Samozřejmostí je možnost definice samostatných číselných řad dle uživatelské masky.

Doklady lze tisknout přímo nebo exportovat do Excelu či OpenOffice a poslat pak emailem. V systému lze vytvářet zahraniční doklady v cizích měnách a jazycích. Systém podporuje zpracování DPH včetně různých způsobů zaokrouhlování a výpočtu DPH dle platné legislativy, zahraničních dokladů, zpracování zálohových faktur, dobropisů, daňových dokladů plateb apod. Samozřejmostí jsou upgrady systému s ohledem na měnící se stav daňových a účetních zákonů.

Z přijatých faktur lze jednoduchým způsobem generovat příkazy k úhradě a ty pak následně pomocí funkcí pro homebanking poslat elektronickou formou do banky. Evidence úhrad dokladů umožňuje zpracování bankovních účtů a pokladen. V systému lze definovat neomezený počet bankovních účtů a pokladen. Funkce homebankingu umožní uživatelům elektronické načítání úhrad z bankovních výpisů.

Systém podporuje mnoho tiskových výstupů, včetně formulářů přiznání DPH. Sestavy lze opět exportovat do Excelu nebo OpenOffice.

Vydané faktury

Banky, pokladny, homebanking