Obsah

Novinky OBIS v5.0.474 Build: 2022/02/21 Revision: aaec1aaec Data: 3830

v5.0.471 Nový sloupec položky rozpočtu: Celková doba montáže

 • v hodinách tj. (Minut*Množství)/60

v5.0.470 Nová fce v rozpočtech: Uprav nákladovou rekapitulaci dle druhu kapitol

 • vytvoří nákladovou rekapitulaci dle použitých druhů kapitol v rozpočtu
 • jeden druh = jeden řádek rekapitulace

v5.0.470 Automatické vzorce v položkách rozpočtu

 • je možné vytvořit ceníkové položky, které po vložení do rozpočtu vypočítávají různé slevy/přirážky apod.
 • pro výpočet se používají AggregateSQL výpočty v poznámce položky (podobně jako ve funkci Vložit výpočet v položkách rozpočtu)
 • v záložce nastavení pak lze zaškrtnout automatickou aktualizaci výpočtů při přepočtu rozpočtu
 • pokud není tato volba, lze výpočty aktualizovat ručně funkcí lok. menu v kapitolách nebo položkách

v5.0.470 Funkce na vytváření výpočtů v položkách rozpočtu

 • dvě nové funkce Vytvoř + Aktualizuj výpočet v lok. menu položek rozpočtu
 • pomocí dialogu lze vytvořit SQL výpočet, který se uloží v poznámce vybrané položky a zapíše vypočtenou hodnotu do zvoleného sloupce (např. cena)
 • zdrojem pro výpočet jsou pak typicky jiné řádky (např. součet nákladů) vynásobených zadaným koeficientem (0.01 = 10% ze součtu nákladů)
 • uložený výpočet se automaticky neaktualizuje při změně zdrojových řádků, je pro to k dispozici funkce lok. menu (v kapitolách resp. položkách) nebo volba automatické aktualizace při přepočtu rozpočtu

v5.0.460 Přepracování funkcí modulu Rozpočty a Ceník pro MOBIS

 • úprava funkcí a reportů pro webový MOBIS

v5.0.458 Přepracovány funkce aktualizace cen v rozpočtech

 • lze zvolit které sloupce cen se aktualizují
 • lze aktualizovat typ položky dodávka/montáž (dle druhu ceníku)
 • zdokonalené logování změn
 • lze použít v MOBISu

v5.0.458 Možnost rozúčtovat společnou slevu na faktuře mezi různé předkontace

 • je nutné uživatelsky nastavit proměnou faktury_faktury.ROZUCTUJSLEVU_IDOPERACE
 • cena společné slevy nebo přirážky je pak rozpočítána mezi ostatní řádky zaúčtování

v5.0.458 Položky faktur - lze použít MJ %

 • pro výpočet celkové slevy/přirážky na faktuře lze použít měrnou jednotku procenta
 • Cena celkem je pak spočtena procentem: Celkem=CenaKus*(Mnozstvi/100)

v5.0.457 V rozpočtech lze kombinovat dodávky a montáže v jedné kapitole

 • přidaný nový sloupec "Typ" v položkách rozpočtu (dodávka/montáž apod.)
 • v nastavení rozpočtu lze zvolit zda bude určující pouze typ kapitoly (jako doposud), typ položky resp. kombinace obou s prioritou položek nebo kapitol
 • rekapitulace a nákladová rekapitulace je pak správně rozdělena na dodávky a montáže i v případě, že je v jedné kapitole dodávka i montáž současně
 • šablona pro import rozpočtu z XLSX/ODS podporuje import typu nebo duplikovaní položek do dvou řádků pro dodávku a montáž

v5.0.453 Rámcové objednávky a rezervace

 • nový stav objednávek/rezervací R - rámcová
 • nový sloupec v položkách rez/obj - číslo rámcové obj/rez
 • nová funkce lok. menu v položkách obj/rez: Vkládání z rámcových obj/rez
 • po vložení rámcové obj/rez do vykrývací se sníží zbývající množství na rámcové obj/rez
 • nové sloupce na kartě: Rámcově objednané resp. rezervované množství celkem (zbývající)
 • doplnění přepočtu karet o opravy zbývajícího množství rámcových obj/rez
 • pomocí volby v nastavení OBJ/REZ lze zakázat/povolit používání rámcových OBJ/REZ
 • funkce vytvářející rez/obj případně rozdělují stejné položky po jednotlivých rámcových OBJ/REZ
 • jsou podporovány cizí měny
 • měnu objednávek, rezervací, příjemek a výdejek lze předdefinovat v novém sloupci v partnerech (Měna)

v5.0.443 Nové způsoby vkládání položek z ceníku do importovaných poptávek

 • rozšíření možností funkce Doplnění vazeb z ceníku, která slouží k oceňování naimportovaných poptávek
 • navázanou montáž lze vkládat jako novou položku do kapitoly dle typu (původní chování)
 • dále jako novou položku do stejné kapitoly
 • připojit k následující položce (položka montáže následuje hned za položkou materiálu)
 • připojit k odpovídající položce v následující kapitole (položka montáže je je v následující kapitole ve stejném pořadí)

v5.0.442 Funkce lok.menu v rozpočtech - změna nákladů

 • kláv. zkratka F6 - pro změnu nákupní ceny v rozpočtu procentní sazbou (např. změna nákupního rabatu)
 • přidání sloupce nákupní rabat a prodejní sleva do položek rozpočtu

v5.0.437 Zakázky: výpočet nákladů po poslední fakturaci s ohledem na měsíc nebo čtvrtletí

 • nová volba v nastavení zakázek umožňuje nastavit způsob výpočtu nákladů po poslední fakturaci
 • nově lze počítat náklady pouze pokud jsou v následujícím měsíci resp. kvartálu

v5.0.436 Možnost zamknutí výkonů u prostředků

 • podobně jako měsíční uzávěrka dokladů lze kompletně zamknout minulé období proti změnám/zápisu výkonů

v5.0.435 Nová možnost automatické tvorby prodejní ceny karty podle posledního příjmu+marže

 • nová volba v nastavení skladových karet Doplňovat poslední cenu příjmu - do ceny (+ marže)
 • takto bude prodejní cena vždy kopírovat poslední nákup navýšený o definovanou marži na kartě

v5.0.434 Přímý import a export do Excelu a LibreOffice

 • možnost přímého importu a exportu do souborů ODS a XLSX
 • lze využít např. pro import poptávek v Excelu do rozpočtů a následný export oceněné nabídky zpět do poptávky do přesně definovaných buněk
 • nová funkce lok. menu Import/Export ODS/XLSX v rozpočtech a import z ODS/XLSX v ceníku

v5.0.432 Funkce opakované fakturace (vícenásobné opakování jednoho dokladu)

 • funkci opakované fakturace lze použít i pro interní doklady předpisů plateb hromadně dopředu
 • nová volba v dialogu Opakování
 • pro tento účel se zadá např. měsíční interval na 12 měsíců do budoucna
 • jeden doklad se pak zkopíruje na 12 nových, které se pak opakují v každém měsíci

v5.0.431 Nový sloupec poznámka v kapitolách a položkách rozpočtu

 • pomocná poznámka (netiskne se)
 • při vkládání z ceníku lze tuto poznámku vyplnit přímo v dialogu

v5.0.414 Rozšíření funkcí pro práci s recyklačními příspěvky

 • přidány sloupce rec.příspěvků do položek příjemek, výdejek, objednávek a rezervací a součty v hlavičce dokladů
 • při vložení karty se příspěvek zkopíruje po položek
 • v příjemkách (záložka nastavení) lze zaškrtnout volbu "Přiřazovat poslední recyklační příspěvek ke kartám při příjmu"
 • tato volba zajistí, že při změně příspěvku (na příjemce) se změní příspěvek na kartě pro budoucí výdejku
 • v nastavení zakázek lze zaškrtnout volbu, která zajistí přičtení rec. příspěvků z výdejek do nákladů (cena skladu) a ceny (prodejní)
 • doplněn rec. příspěvek do ceníku

v5.0.402 Předdefinovaný způsob úhrady a dopravy pro partnera

 • lze nastavit implicitní typ úhrady/dopravy pro rezervace/objednávky/pohyby skladu a faktury

v5.0.402 Přepracování funkcí změna hod.sazby F5 v rozpočtech

 • kromě nákladové hod. sazby, lze měnit i prodejní HZS
 • pro cizí měny lze HZS nastavit přímo v měně (např. EUR)

v5.0.401 Funkce Vytvořit/zobrazit výrobní kalkulaci z karty výrobku

 • funkce umožňuje zobrazit výrobní kalkulaci rozpočtu případně založit novou pokud ještě neexistuje
 • při vytvoření nové kalkulace lze použít kopii ze vzorového rozpočtu nebo podobné kalkulace jiného výrobku

v5.0.399 Implicitní výkon prostředku a zakázková položka v číselníku výkonových textů

 • u prostředků lze definovat jejich předefinovaný kód výkonu, ten se pak doplní pro nové výkony tohoto prostředku
 • v číselníku kódů výkonů pak lze případně nastavit implicitní zakázkovou položku do které je tento výkon zařazen

v5.0.392 Doplněny příznak do zástupců partnerů

 • podobně jako v partnerech lze označit neplatné nebo oblíbené
 • filtr dle příznaku v záložce nastavení partnerů je aktivní i pro zástupce (např. skrytí neplatných)

v5.0.391 Nové sloupce Datum a Autor založení partnera

 • poskytuje informaci kdo a kdy přidal nový záznam v Partnerech

v5.0.389 Kontrola neodečtených zaplacených záloh na partnera

 • při přepočtu závěrečného daň. dokladu se zkontroluje a případně vypíše seznam nevyfakturovaných záloh na partnera
 • kontrolují se FVZ resp. FPZ 90 dní zpětně (sloupec vyfakturováno)
 • uživatelsky lze měnit rozsah data nebo kontrolu úplně zakázat
 • ve funkci odečet zaplacených záloh v položkách faktur je použit nový filtr: Partner (nevyfakturované zálohy)

v5.0.389 Funkce Změna kurzu dokladu v cizí měně

 • funkce změní nebo doplní kurz u aktuálního dokladu aniž by se změnila hodnota v cizí měně. Dojde k přecenění v bázové hodnotě Kč.

v5.0.388 Více bank. účtů u jednoho partnera

 • v samostatné záložce u partnera lze evidovat více aktivních bank. účtů
 • funkce načítání ARES doplňuje všechny registrované účty do této záložky
 • v hlavičce partnera je vybraný preferovaný účet, který se přenáší na novou přijatou fakturu
 • na faktuře lze pak tento účet zaměnit za jiný ve sloupci účet rozklikem na seznam účtů

v5.0.387 Přidán systémový sloupec: Stav rozpočtu

 • uživatelsky lze měnit obarvovaní i jednotlivé stavy

v5.0.387 Nová fce lok. menu úhrad: Stav všech účtů

 • zobrazí stav všech účtů k zadanému datu

v5.0.380 Funkce pro schvalování dokumentů, faktur

 • v modulu faktury nebo dokumenty lze označit doklad ke schválení vybranému uživateli
 • vytvoří se úkol (je spojen s fakturou a dokumentem) pro schvalovatele
 • úkol/dokument/fakturu lze pak schválit nebo zamítnout pomocí fce lok. menu
 • nový filtr ve fakturách a dokumentech: ke schválení
 • faktura a dokumenty jsou označeny příznakem: ke schválení/schváleno/zamítnuto
 • doklad ke schválení je tučným písmem, schválený podtrženě, odmítnutý přeškrtnutě

v5.0.363 Funkce Připoj adresář v zakázkách přepracována na Vytvoř/Zobraz adresář zakázky

 • pokud adresář neexistuje vytvoří ve složce dokumentů OBISu nový s číslem zakázky a tento adresář otevře v průzkumníku

v5.0.363 Info panel - nový grafický prvek v detailu tabulky

 • implementace nového panelu informací v modulu rozpočty
 • info panel lze uživatelsky modifikovat, tj. doplnit další důležité informace
 • info panel je možné doplnit i do dalších tabulek OBISu

v5.0.363 Nová funkce Nastavit příznaky v lok. menu skl. karet, partnerů, prostředků, ceníku

 • funkce pro nastavení příznaků v zaškrtávacím seznamu pro označené záznamy

v5.0.363 Nový sloupec ve skl. kartách Typové číslo (PN)

 • přenáší se z ceníků (původní sloupec číslo do rozpočtu CisRozp)

v5.0.363 Sloupec příznak v prostředcích: oblíbené/neplatné položky

 • podobně jako např. v adresáři firem lze označovat oblíbené prostředky nebo naopak zneplatnit zrušené

v5.0.363 Rozšíření filtru dle stavu v obejdnávkách a rezervacích

 • lze filtrovat více stavů najednou
 • lze filtrovat "nemá" stav
 • v záložce nastavení lze určit, že se v ostatních filtrech nezobrazují stornované/ukončené rezervace/objednávky (podobně jako např. neplatné karty)

v5.0.362 Nové grafické rozhraní MOBIS (webový přístup z PC)

Nové rozhraní pro přístup z webového prohlížeče na PC. Grafické rozhraní obsahuje tabulky, detail, záložky, lokální menu a další prvky, které jsou k dizpocici v běžném klientu OBIS.

v5.0.362 Nová funkce v úhradách: Vytvoř kopii dokladu opakované platby/trvalého příkazu

Funkce umožňuje vytvořit kopii interního dokladu opakované platby (např. trvalé příkazy leasing, nájem resp. předpisy plateb DPPO apod). Po importu úhrady opakovaného resp. trvalého příkazu se úhrada automaticky spáruje s předchozím interním dokladem (je tedy přeplacený a úhrada zvýrazněna zeleně). Tato funkce zkopíruje tento předchozí doklad jako nový a úhradu na něj přehodí. Vznikne tak nový uhrazený interní doklad, který lze zaúčtovat. Zároveň se předchozí doklad vrátí do normálního nepřeplaceného stavu.

v5.0.361 Rozšíření filtru dle stavu zakázky

 • lze filtrovat více stavů najednou
 • lze filtrovat "nemá" stav
 • v záložce nastavení lze určit, že se v ostatních filtrech nezobrazují ukončené zakázky (podobně jako např. neplatné karty)

v5.0.361 Do zakázek přidán informativní sloupec od kterého datumu byl proveden přepočet

 • pokud je zakázka aktualizována pro zadané období Od/Do je tato informace k dispozici v hlavičce

v5.0.360 Do skl. karet doplněno množství na aktuálním skladu

 • aktuální sklad je v záložce Nastavení v okně skladových karet
 • každý uživatel si může nastavit jiný akt. sklad
 • při změně Aktuálního skladu je potřeba restartovat program

v5.0.356 Nový příznak v položkách rozpočtu Nenásobit množství (příprava výroby)

 • pokud je tento příznak nastaven tak funkce pro násobení množství v rozpočtu tuto položku nemění
 • položka s tímto příznakem je zvýrazněna tučným písmem

v5.0.355 Vyhledání sloupce v tabulce

 • v tabulce lze vyhledat požadovaný sloupec pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+F

v5.0.354 Nová funkce lok. menu Rozpočty: Vytvoř skladovou kartu výrobku

 • funkci lze využít pro vytváření sklad. karet výrobků bez nutnosti zakládat ceníkové položky
 • funkce umožňuje případně z nově založených karet nachystat nabídkový rozpočet

v5.0.352 Import výpisů z banky ve formátu ČBA/SBA XML

 • nový formát České a Slovenské bankovní asociace který poskytuje více informací než běžně používané ABO

v5.0.344 Nový filtr v číselnících DPH, druhy apod. (platné, všechny)

 • lze použít např. pro číselník DPH, druhy faktur, rozpočtů zakázek apod.
 • staré neplatné sazby DPH nebo druhy lze označit zapsáním znaku "-" na začátek sloupce Popis v číselníku
 • filtr lze pomocí záložek nebo tlačítka … přepínat mezi jen platné/všechny sazby
 • implicitně se zobrazují pouze platné (kromě případu starého dokladu, kde je použita již neplatná sazba)

v5.0.348 Nový sloupec příznak u partnerů - neplatné/oblíbené

 • umožňuje označit partnery jako neplatné/oblíbené
 • neplatné jsou přeškrtnuté, oblíbené zvýrazněné
 • v záložce nastavení partnerů lze omezit aby se např. neplatné řádky vůbec nezobrazovaly

v5.0.344 Funkce na hromadné kopírování příkazů k úhradě

 • nová funkce lok. menu v příkazech pro jeden označený příkaz
 • funkce vytvoří požadovaný počet nových kopií příkazu v dle zadaných parametrů opakování

v5.0.344 Funkce na vytváření hromadných emailů (dokumentů) z partnerů resp. akcí

 • funkce vytvoří dokumenty ve formě emailů z označených partnerů nebo marketingových akcí

* lze zadat předmět a tělo emailu a případně připojit soubor * emaily se pak odesílají z dokumentů (na serveru)

v5.0.344 Kalendář CashFlow

 • zobrazení plánovaných příjmů a výdajů na bankovních účtech v čase
 • kalendář je nutné uživatelsky nastavit doplnit do startmenu

v5.0.343 Změna zobrazení detailu tabulky

 • detail v dolní části okna má stejné pořadí a velikost sloupců jako tabulka

v5.0.337 Způsob zaokrouhlování celkové částky k úhradě

 • v druzích dokladů/faktur lze nastavit způsob, kterým jsou doklady zaokrouhleny
 • lze tak nastavit rozdílný způsob pro hotovost a faktury

v5.0.336 Nová funkce Fronta práce - vytvoří úkoly výkonů z rozpočtu

 • vytvoří úkoly na výkony
 • úkoly lze následně přiřadit prostředkům
 • na úkol lze nakonec vykázat výkon a dokončit jej funkcí Práce na úkolu

v5.0.330 Klávesové zkratky pro nejpoužívanější filtry

 • fulltext, popis, druh, vyřídil
 • CTRL+I, následováno klávesou (f/p/d/v)

v5.0.327 Příznak ve skladových kartách

 • umožňuje zneplatnit + skrýt nepoužívané karty bez nutnosti mazání
 • k neplatným kartám se lze případně vrátit
 • umožňuje zvýraznit oblíbené karty pro různé skupiny uživatelů
 • funkce je obdobná jako příznaky v ceníku

v5.0.325 Nová funkce VP: Zkopírovat protokol se změnou datumu

 • funkce zkopíruje protokol k zadanému dni, časy zůstanou zachovány
 • je vhodná pro rychlou přípravu podobného protokolu na jiný den

v5.0.325 Nové okno Podklady mezd

 • startmenu Prostředky - Podklady mezd
 • umožňuje evidenci odpracované doby, dovolených, přesčasu apod. po měsících
 • lze využít jako zdroj dat pro zpracování mezd včetně prémií, bonusů, stravenek apod.

v5.0.325 Nové okno inventury skladu

 • startmenu: Sklad - Inventury
 • lze využít k zápisu fyzických inventur
 • archivuje stav inventur
 • poskytuje rychlý přehled o inventurách

v5.0.324 Funkce lok. menu dokumentů: Přidej dokument do novinek

 • informuje ostatní uživatele o důležitém novém dokumentu v OBISu

v5.0.323 Nová funkce faktur: kontrola číselné řady

 • v lok. menu faktur/dokladů
 • zkontroluje zda nechybí doklady v číselné řadě
 • chybějící doklady vypíše

v5.0.323 Vkládání do objednávek z položek rezervací

 • nová funkce lok. menu v položkách objednávky (vkládání z rezervací)
 • přidává karty do objednávky na základě výběru požadovaných položek rezervací

v5.0.319 Funkce na příjem výrobků na základě výrobní zakázky

 • funkce vytvoří příjemku pro označené výrobní zakázky
 • zakázky jsou vytvořené z výrobní objednávky
 • výrobek a vyráběné množství jsou v hlavičce zakázky
 • lze použít i variantu, kdy jsou výrobky jako zakázkové položky

v5.0.318 Přidán sloupec Datum a autor, který vytvořil skladovou kartu

 • rychlá informace o založení karty

v5.0.315 iFunkce startmenu Rozpočty - Číselníky - Vytvoření navigátoru ceníku

 • umožňuje přegenerovat navigátor podle dat v druzích ceníků a nadpisů/podnadpisů pro kompletně celý ceník

v5.0.315 Příznaky pro ceníkové položky (oblíbená, neplatná)

 • uživatel může označovat ceníkové položky jako oblíbené nebo neplatné
 • lze nastavit více skupin oblíbených položek elektro/výroba apod.
 • v nastavení ceníku může uživatel zvolit, kterou skupinu oblíbených používá
 • oblíbené položky jsou barevně zvýrazněny, neplatné přeškrtnuty
 • v nastavení lze zapnout nadřazený filtr, který zajistí zobrazení jen oblíbených nebo naopak skrytí neplatných položek ceníku

v5.0.314 Do poznámek vkládat Datum+Login

 • nová funkce lok. menu při editaci neomezeně dlouhých poznámek vloží datum a uživatele
 • poznámku lze editovat dvoklikem myši v detailu

v5.0.314 Nové nastavení: Zobrazovat jen nově vytvořené řádky

 • funkce které vytváří doklady např. z rozpočtů, výdejek apod. otevírají na konci okno faktur
 • toto okno může být nově vyfiltrované jen na tyto vytvořené faktury nebo na celý druh faktur jako dosud
 • v záložce nastavení faktur o tom rozhoduje nová volba: Zobrazovat jen nově vytvořené řádky
 • podobně je toto nastavení ve všech hlavních modulech např. rezervace,objednávky, zakázky, dokumenty atd.

v5.0.312 Nový sloupec: procentní zisk zakázky + možnost výpočtů průměrného zisku označených zakázek/rozpočtů

 • procentní zisk zakázky je poměr fakturováno / skutečné náklady
 • funkce sečti označené počítá průměrný zisk označených zakázek/rozpočtů
 • funkce sečti dále počítá minuty/hmotnost/hodiny v zakázkách a rozpočtech

v5.0.310 Do výkonů prostředků doplněny sloupce Datum přidání+editace a uživatel (zapsal)

 • datum kdy byl výkon přidán a uživatel který jej zapsal
 • datum poslední editace výkonu

v5.0.308 Vytvoření výrobní zakázky - nová funkce lok. menu rezervací a objednávek

 • umožňuje vytvořit zakázku k rezervaci nebo objednávce na výrobky
 • položky zakázky jsou pak jednotlivé výrobky
 • volitelně funkce vygeneruje odpovídající výrobní rozpočty

v5.0.307 Hromadné přidávání výkonů k označeným prostředků

 • nová funkce lok. menu v prostředcích pomocí které lze přidat hromadně výkony k označeným prostředkům

v5.0.297 Stav platebních příkazů a napojení API Fio banka

 • evidence stavů platebního příkazu (zadán, k přenosu, přenesen, odeslán)
 • doplněn datum vystavení příkazu
 • možnost přímého napojení přes API pro účty ve Fio bance pro automatická načítání výpisů a odesílání příkazů

v5.0.296 Přidán sloupec v úkolech: Vytížení hodin/den

 • Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den
 • Plánovaný čas a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod.

Úkoly a kalendář pak zajišťují odpovídající změnu Termínů resp. Plánovaného času při změně jednoho z údajů.

v5.0.295 Export příkazů ve formátu Gemini

 • příkazy k úhradě nebo inkasu - doplněn formát GEMINI

v5.0.294 Zobrazování účetního období v hlavní liště OBISu

 • zvolené účetní období pro výběr počítadel a zobrazování dokladů je zobrazeno v titulku hlavní lišty OBISu

v5.0.294 Nová funkce pro tvorbu nákladů prostředků z výdejek

 • v hlavičkách příjemek/výdejek je přidán sloupec číslo prostředku
 • nová funkce v pohybech - Přidej označené do nákladů prostředků

Funkce vytvoří na základě označených výdejek náklady v prostředcích. Náklady jsou rozděleny dle jednotlivých skladových karet výdejky s množstvím a cenou skladu.

v5.0.287 Funkce na přepnutí uživatele

Funkce je vhodná pro testování práv uživatelů. Administrátor OBISu tak může rychle přepnout systém na práva zvoleného uživatele. Funkce je shodná s tím, jako by se přihlásil uživatel nově do OBISu.

v5.0.281 Nové okno Novinky - informace pro ostatní uživatele o důležitých změnách v datech

 • slouží k informování ostatních uživatelů že byl vytvořen nebo změněn důležitý záznam v databázi
 • tvorba novinky je např. v lok. menu zakázek - Přidej novinku o zakázce pro vybrané uživatele
 • lze zadat popis novinky, poznámku a zvolit seznam uživatelů, kterým se má novinka zobrazit
 • okno novinek se zobrazí v hl. menu Úkoly/Dokumenty - Novinky
 • lze filtrovat novinky pro mě/ode mě - přečtené/nepřečtené/vše
 • ze záznamu novinky lze přímo odskočit do cílové tabulky na uvedený řádek (např. na novou zakázku) - fce lok. menu v okně novinek
 • novinka se pak označí jako přečtená a vypadne z filtru "Pro mě - nepřečtené"
 • je evidováno kdo/kdy novinku vytvořil, komu je určena a kdy ji uživatel označil jako přečtenou
 • lze také nastavit automatickou kontrolu (vyskakovací okno upozornění) nových nepřečtených novinek
 • novinky lze vytvářet uživatelsky/automaticky (např. nově založené zakázky ve zvoleném druhu pro všechny uživatele ze skupiny obchodníci,

nově založené karty pro uživatele skupiny sklad apod.)

v5.0.281 Možnost odesílání pozvánek k úkolům v kalendáři emailem (iTIP)

Jde o přenos plánovaných úkolů do jiných kalendářových aplikací mimo OBIS. Funkce umožňuje odeslat email s pozvánkou na zástupce v úkolu. Lze tak např. odeslat zákazníkovi informaci o plánované schůzce, která se pak z příjemcova emailového programu uloží do jeho kalendáře.

v5.0.271 Kalendář podle zakázkových položek

Při zobrazení kalendáře úkolů k zakázce je k dispozici volba, kdy se zobrazí v kalendáři jednotlivé zakázkové položky. Toho lze využít pro plánovaní zakázek, kdy nejprve připravíme volné pozice na práci (zakázková položka pracovník 1,2,3 atd.) a následně k nim v dalším průběhu zakázky začneme přiřazovat konkrétní prostředky.

v5.0.268 Zobrazení vybraných hodnot v grafu

Pomocí klávesové zkratky CTRL+G lze zobrazit vybrané hodnoty v grafu. Označte zvolené řádky, klikněte do požadovaného sloupce a stiskněte CTRL+G - v internetovém prohlížeči se zobrazí graf hodnot.

v5.0.268 Nový filtr v Zakázkách: Obecný

Lze zadat několik parametrů pro filtrování zakázek. Zvolené hodnoty filtru lze uložit a následně načíst.

v5.0.268 Zakázky: přepracovány filtry Druh resp. Zapsal (používají zvolené období)

Podobně jako v ostatních oknech OBISu lze filtrovat dle Druhu resp. Uživatele a zvoleného období (hl. menu: Ostatní - Nastavení období pro filtry)

v5.0.266 Nová tabulka sektory skladu

Umožňuje evidenci uložení skladových karet na různých místech ve skladu, evidenci šarží apod.

v5.0.261 V tabulce rozpočtů přidán sloupec celková doba práce v hodinách

Jde o hodnotu práce v minutách převedené na hodiny.

v5.0.260 Partneři - přidán filtr dle IČO

v5.0.260 Ukládání dokumentů - vytváření podadresářů s číslem zakázky

V nastavení modulu Dokumenty lze zaškrtnout volbu která zajistí, že ukládané tisky a připojované soubory budou uloženy v podadresáři s číslem zakázky.

v5.0.258 Funkce na změnu množství podle druhé MJ ve skladu

Na skladových kartách lze vyplnit pomocnou druhou měrnou jednotku a koeficient převodu (např. m2/ks, ks/balení apod). Ve skladových pohybech, rezervacích a objednávkách pak lze použít funkci, která umožní zadat požadavek v druhé MJ2 a vypočte a doplní odpovídající množství v základní MJ. V případě použití druhé měrné jednotky na skladových kartách, lze měnit požadované množství v základní jednotce podle zadané hodnoty v druhé MJ.

v5.0.252 Nové zobrazení kalendáře - týdenní detailně

Jde o podobné zobrazení jako týdenní kalendář, ale v rámci dne jsou jednotlivé hodiny rozděleny do řádků. Pohled je vhodný pro detailní plánování po hodinách.

v5.0.252 Funkce na nastavení filtru účetního období v lok. menu faktur

 • v dialogu lze přepínačem změnit filtr období podle tabulky Účetnictví - číselníky - Účetní období
 • funkce nastaví odpovídající fitr období pro Faktury/Doklady/Úhrady a Deník ve formátu @IDObdobí
 • dále nastaví Období pro počítadla se znakem @ (umožňují pracovat s dvěma řadami počítadel

pro stejný druh dokladů např. v druhu FV nastavené počítadlo kódu FV@, které pak při zvoleném období @2017 použije FV@2017 resp. pro @2018 počítadlo FV@2018.

v5.0.247 Nový filtr v úhradách - dle částky

Zobrazí všechny úhrady se zvolenou částkou.

v5.0.246 Funkce na zjištění průměrné spotřeby PHM prostředků (vozidel)

Pro označené prostředky a zvolené období vypočítá a zobrazí tabulku průměrné spotřeby PHM.

v5.0.240 Kontrola pravopisu a formátování textu v poznámkách

V editoru dlouhých poznámek (otevře se dvojklikem myší na poznámce) lze používat základní formátování písma (tučné, skloněné apod) a zapnout kontrolu pravopisu.

Pro kontrolu pravopisu je nutné stáhnout soubor z http://www.epos.cz/files/hunspell.zip a ten rozzipovat do hlavního adresáře obisu (obis5/hunpsell).

v5.0.240 Rozšíření práv uživatelů, matice licencí a práv

Uživatele lze přiřadit z pohledu práv do více skupin najednou (nový sloupec Skupiny v tabulce uživatelů). Zde se zapíše seznam skupin oddělených čárkou. Lze tak realizovat skupiny práv pro povolení resp. zákaz přístupu k jednotlivým modulům a uživatelům je zde jednotlivě přidělovat.

Vzhledem k možnosti přepisování práv lze realizovat jak zakazují nebo povolovací metodiku.

Dále je k dispozici fce lok. menu uživatelů: Načíst práva uživatele (pro testování) a tisková sestava Kontingenční tabulka práv a využití licencí uživatelů.

v5.0.240 Obarvování v položkách úhrad - kurzové rozdíly

Pro zahraniční faktury/úhrady v případě, že existuje kurz. rozdíl je řádek modře podbarven. Vytvořením a vyplněním sloupce "Kurz. rozdíl" se modré zvýraznění zruší.

v5.0.239 Export/import úkolů do ganttových diagramů

 • pro program GanttProject http://www.ganttproject.biz
 • označené úkoly lze exportovat do GanttProject, kde se upraví vazby, termíny, zdroje a případně doplní nové úkoly
 • následně lze tato data importovat zpět do OBISu, kde pak s úkoly běžně pracují řešitelé a přidělené prostředky
 • doplněná záložka Zdroje k úkolu umožňuje přidělit více prostředků k jednomu úkolu a stanovit procento vytížení
 • rozšířena tabulka Návaznosti úkolů - lze zvolit typ vazby (Start-Start, Cíl-Start atd.) a zpoždění

v5.0.238 Funkce na rychlé vytvoření zápočtu k opravnému daň. dokladu

Pokud vytvoříme dobropis pomocí funkce "Vytvoř opravný daň. doklad" lze na něj následně použít novou funkci "Vytvoření zápočtu k opravnému daň. dokladu"

v5.0.229 Doplněna druhá měrná jednotka MJ2 do skladových karet

 • nové sloupce MJ2 a KoefMJ2 umožňují pracovat s dvěma MJ na kartě (kusy, metry, kg apod.)
 • KoefMJ2 slouží k přepočtu mezi MJ a MJ2 (MJ2=MJ*koef)
 • funkce rezervace/objednávka/výdejka z rozpočtu umožňují přepočet mezi těmito jednotkami

(lze tedy vytvořit rozpočet např. v metrech a rezervovat na kartu v kusech)

 • na kartách, objednávkách a rezervacích je zobrazeno také přepočtené množství v MJ2

v5.0.228 Výběr emailu pro odeslání dokumentu

 • při rozkliknutí pole Email se zobrazí tabulka zástupců, kde lze označit jednoho či více příjemců a po potvrzení se jejich emaily přenesou k dokumentu

v5.0.227 Funkce na vytvoření kurz. rozdílu převodu mezi vlastními účty v různých měnách

 • nová funkce lok. menu položek úhrad
 • na požadované cílové úhradě se spustí funkce a následně se zvolí zdrojová úhrada
 • v dialogu se zadá účetní operace a vytvořená úhrada kurz. rozdílu se následně zobrazí

v5.0.227 Přepracováno vkládání výkonů do výkonových protoloků

 • v dialogu vkládání lze vybrat více prostředků a vloží se tak více výkonů pro různé prostředky najednou (např. společná práce nebo fond dovolené)

v5.0.227 Přepracování záložek filtrů pro Datum

 • doplněny záložky filtru včera/dnes/zítra
 • doplněny záložky na roky

v5.0.227 Funkce Připoj el. dokument - lze připojit více souborů najednou

 • první se vloží jako hlavní odkaz, ostatní pak do záložky Další odkazy

v5.0.226 Nová funkce Hromadné doplnění výkonů v záložce Výkony u Prostředků

 • funkce vytvoří v zadaném období po dnech samostatné výkony. Lze zvolit pouze pracovní dny nebo včetně víkendů.
 • vhodné pro doplnění dovolené, nemoci apod.

v5.0.224 Nový filtr Dle sloupce (IDs) v hlavních tabulkách

Umožňuje filtrovat tabulku podle libovolného sloupce, který odkazuje na ID do číselníku. Hodnota filtru může obsahovat více ID oddělených čárkou. ID lze načíst dle označených řádků v tabulce. ID lze také načíst ze schránky (např. z Excelu). Nastavení filtru lze uložit a načíst.

Filtr tak lze využít např. na zobrazení pouze označených řádků, jejich uložení pro další práci. Další varianta je vyfiltrování řádků podle výběru zpracovaného mimo OBIS např. v Excelu. Možnost zadat více ID pak lze využít např. na filtr Zakázek pro více vybraných Partnerů apod.

v5.0.218 Filtr Navázané úkoly

 • zobrazí všechny spojené úkoly
 • pokud je aktuální úkol propojený s jiným, tak se přepnutím na tento filtr zobrazí všechny propojené

v5.0.218 Zvýraznění navázaných úkolů, možnost přidat komentář při kopírování/předání úkolu

 • sloupec vazba, který signalizuje návaznost úkolů
 • tučným písmem je zvýrazněn nadřazený
 • skloněným písmem podřízený

v5.0.218 Uživatelské skrývání zvolených záložek filtru druhů zakázek

 • v okně Druhů zakázek v záložce Nastavení mohou jednotliví uživatelé zapsat

druhy, které nechtějí v záložkách okna zakázek zobrazovat

 • uživatelsky lze stejnou funkci doplnit do libovolné jiné tabulky OBISu

v5.0.218 Přepracován fulltext filtr v tabulkách

 • hledaný text lze zapisovat přímo do pole filtru, není nutné otevírat dialog

v5.0.217 Nová funkce Vytvoř úkol ze Zakázek/Prostředků/Partnerů

 • v lokálním menu v záložce Úkoly v oknech Zakázek/Prostředků/Partnerů
 • umožňuje rychlé vytvoření úkolu pomocí dialogu (dialog lze uživatelsky upravovat)
 • lze vytvářet více úkolů najednou pro více řešitelů/prostředků/zakázek
 • dále jsou k dispozici funkce Změň stav úkolu, Posunout termíny a Přehled komentářů
 • funkci lze uživatelsky přidat do dalších modulů (např. rozpočty)

v5.0.217 Nový sloupec Příznak v položkách rozpočtu

 • umožňuje zafixovat prodejní cenu (nebude změněna funkcí analýzy resp. přepočtu prodejních cen F4)
 • nová fce lok. menu položek rozpočtu "Nastavit/zrušit příznak fixní prodejní ceny"
 • položky s fixní cenou mají skloněný font (italika)

v5.0.213 Sloupec Příznak obsahuje nejvyšší chybu přepočtu dokladu

Při přepočtu faktury/úhrady nebo příjemky/výdejky se v případě hlášení varování uloží nejvyšší úrověň do příznaku dokladu:

 • 1 - přepočet varování (W:)
 • 2 - přepočet varování (CW:)
 • 3 - přepočet chyba (E:)

v5.0.213 Nová volba nastavení Faktur - Datum účtování dle DUZP nebo Data vystavení dokladu

Pomocí tohoto nastavení lze určit jaké datum se použije implicitně pro datum účtování. Při změně DUZP resp. Data vystavení se přepíše Datum zaúčtování, které lze nakonec případně ještě ručně změnit.

v5.0.212 Funkce na nastavení příznaku nekontrolovat chyby zaúčtování

Funkce lok. menu je k dispozici ve fakturách/dokladech, úhradách a příjemkách/výdejkách

Pokud je příznak nastaven je písmo řádku zvýrazněno kurzívou a v kontrolách zaúčtování jsou tyto doklady ignorovány.

Funkce nenahrazuje účetní operaci NZU, která informuje, že se doklad vůbec neúčtuje. Zde jde o situaci, kdy se doklad běžně zaúčtuje, ale např. ručně opravíme zaúčtování a chceme zabránit tomu, aby doklad vyjížděl v kontrole účtování jako chybný.

v5.0.210 Vytváření úkolů v kalendáři hromadně pro více řešitelů, zakázek resp. prostředků

Při vytváření nového úkolu v kalendáři lze vybrat více řešitelů, zakázek resp. prostředků (v okně výběru lze označit více řádků, vloží se do dialogu oddělené čárkou). Následně se vytvoří odpovídající počet jednotlivých úkolů na jednoho řešitele/zakázku/prostředek.

v5.0.205 Příznaky zaúčtování a registrace EET do faktur/úhrad a příjemek/výdejek

Přidán nový sloupec Příznak, kam se doplňují následující znaky:

 • Z - řádek zaúčtován
 • F - zaregistrováno v EET přidělen FIK
 • P - pokus o zaregistrování v EET, FIK nebyl přidělen (řádek je nutné znovu odeslat na server EET)

Příznaky se doplňují při spuštění odpovídajících funkcí lok. menu resp. při přepočtu řádku [F9]

v5.0.205 Přidána implicitní úč. operace do druhu faktur a příjemek/výdejek

Do druhu příjemek/výdej bylo dále doplněno implicitní číslo skladu.

v5.0.200 Přidán sloupec Cena s DPH do příjemek/výdejek

Slouží v případě prodeje s DPH pro koncové zákazníky.

v5.0.195 Přidaná záložka Dokumenty do okna Majetek

Včetně odpovídajících funkcí lok. menu Připojit/Skenovat dokument.

v5.0.192 Nová funkce lok. menu položek úhrad na dorovnání zápočtu

Funkce sníží hodnotu úhrady pohledávky nebo závazku na aktuálním řádku tak, aby byl celkový součet započtených úhrad nulový.

Pro jednoduchou tvorbu zápočtu jsou přidané následující funkce.

V případě, že má hlavička úhrady zápočtu vyplněného partnera zobrazí se při uhrazování faktur (lok. menu) okno faktur vyfiltrované pro tohoto partnera (pouze neuhrazené).

V okně lze případně označit více pohledávek a závazků najednou, které se pak hromadně vloží do zápočtu. Pro rychlou kontrolu součtu použijte funkci lok. menu "Sečíst označené/všechny".

Nakonec se použije funkce na dorovnání zápočtu (viz. výše).

v5.0.192 Nový filtr ve fakturách: Partner (neuhrazené doklady)

Vhodné např. pro tvorbu zápočtů.

v5.0.190 Možnost uživatelského skrytí zvolených sloupců tabulky

Pomocí pravého tlačítka myši v tabulce - volba Viditelnost sloupců.

v5.0.190 Nové funkce na aktualizaci ceník-skladové karty-výkonové texty

Vlastnosti:

 • lze aktualizovat oběma směry z ceníku resp. z karet
 • lze aktualizovat také popis
 • lze zvolit aktualizované sloupce

v5.0.189 Funkce na hromadnou změnu prodejních cen na sklad. kartách

Zobrazí se okno pro přepočet prodejní ceny. Lze aplikovat na označené položky. Jako zdroj je možné zvolit cenu skladu nebo cenu123. Zaokrouhlení prodejní ceny se řídí nastavením zaokrouhlování jednotkových cen v rozpočtech (Rozpočty-Nastavení-Zaokrouhlování).

v5.0.189 Nová funkce lok.menu faktur: Vytvoř hotovostní doklad úhrady faktury

Funkce vygeneruje z faktury hotovostní doklad do zvoleného druhu dokladů na zadanou částku a vytvoří úhradu faktury v pomocném druhu úhrad.

v5.0.186 Doplnění funkcí lok. menu v záložce Dokumenty v okně Partneři a Zakázky

Funkce na odeslání dokumentu emailem, zobrazení více dokumentů najednou, zobrazení cesty k dokumentu.

v5.0.186 Funkce na odúčtování dokladu z deníku

Funkce vymaže zaúčtování dokladu a povolí případně jeho editaci, pokud byl doklad při zaúčtování automaticky zamčen a smaže příznak Zaúčtováno.

v5.0.184 Funkce Změn stav úkolu lze spustit i na více označených úkolů najednou

Změní se pouze sloupce, které mají v dialogu vyplněnu hodnotu.

v5.0.183 Nový filtr v dokladech: Párové doklady (saldo)

Filtr zobrazí všechny doklady, které jsou svázány přes sloupec Vyfakturováno.

v5.0.180 Doplněny funkce pro EET

Funkce jsou k dispozici v lok. menu faktur a úhrad, sekce "Elektronická evidence tržeb".

v5.0.180 Přepracované filtry v modulech Faktury, Úhrady, Sklady, Prostředky, Deník, Rozpočty, Dokumenty

U vybraných filtrů lze navíc volitelně nastavit další omezení pomocí zvoleného období. Jsou pak zobrazeny pouze doklady z tohoto období. Období lze nastavit v hlavním menu OBISu: OStatní - Nastavení období pro filtry. K dispozici jsou tlačítka na nejpoužívanější nastavení a tlačítko nápovědy s příklady.

v5.0.180 Připojení odpovídajících dokumentů z výdejek k dokumentu faktury

Nová funkce lok. menu v dokumentech umožňuje k uloženému tisku faktury připojit dokumenty z odpovídajících výdejek (např. oskenované podepsané dodací listy).

v5.0.180 Nespolehlivý plátce DPH

Doplněn příznak X - nespolehlivý plátce DPH v partnerech, řádek je červeně obarven a při přepočtu přijaté faktury systém upozorňuje varováním.

Na serveru lze nastavit automatickou kontrolu na serveru daň. správy a doplnění příznaku v nočních přepočtech.

v5.0.178 Zahraniční cestovní výkazy

Funkce "Doplnit náhrady k prostředku" vypočítá i zahraniční stravné. Pro zahr. cestu je potřeba mít ve výkonech výkony pro přechod hranice do zahraničí a zpět. Z těchto výkonů se bere výše náhrady. Výkony pro přechod hranice je potřeba mít samostatně v jednom druhu. Tento druh se vybírá ve vstupním dialogu.

Výše náhrady pro zahraniční cestu se bere z výkonu pro přechod hranice. Pro každou cizí zemi tak musí být jeden výkon pro přechod hranice s vyplněnou cenou a měnou. Výkon pro přechod zpět do ČR stačí jeden bez vyplněné ceny a měny.

v5.0.176 Přepracování a zjednodušení reportů účetnictví

Druhy deníku jsou doplněny o typ (otevření/zavření/DPPO/podrozvahová evidence). Na základě těchto typů se pak generují tiskové sestavy a není třeba měnit období pro rozvahu/předvahu/výkaz.

v5.0.176 Nové okno všech položek účetního deníku

Umožňuje rychlou kontrolu účtování, pohledem na tabulku všech položek rozúčtování z deníku. V okně pak lze filtrovat vybraný účet, datumové rozmezí, zakázku apod. Volna hlavního menu: Účetnictví - Položky deníku.

v5.0.175 Kontrola nespolehlivých plátců DPH je k dispozici také přímo ve fakturách

Lze tak obratem zkontrolovat partnera nově zapisovaného dokladu.

v5.0.174 Nový filtr v úkolech: Dle termínu od (moje řešené úkoly)

Umožňuje jednoduše filtrovat vlastní úkoly plánované (Termín od) na zadané datum včetně všech starších nevyřešených. V záložkách jsou k dispozici rychlé volby dnes a zítra.

v5.0.170 Funkce na filtr pouze vybraných zakázek v kalendáři úkolů

Funkce lok. menu kalendáře, umožňuje zvolit filtr na úkoly spojené pouze s vybranou množinou zakázek.

v5.0.169 Číselník minulých období pro rozvahu a výkaz ZS

V menu účetnictví - číselníky jsou k dipozici tabulky minulých období pro výkazy ukládané při tisku rozvahy a VZS, které lze případně ručně upravit a doplnit.

v5.0.169 Nový sloupec "Datum účtování" v dokladech/fakturách

Podle tohoto data se doklad zaúčtuje v deníku. Datum účtování se doplňuje dle Data vystavení resp. DUZP a lze ho následně přepsat ručně.

v5.0.166 Do účetní osnovy doplněny sloupce Platnost účtu Od/Do

V kontrole pak systém vypisuje varování při použití účtu mimo zvolené období.

v5.0.166 Kontrola účetnictví a platnost nové rozvahy a výkazu ZS pro rok 2016

Nové nastavení v účetní osnově: datum platnosti od kterého se používají nové výkazy na rok 2016. Přednastavené datum je 1.1.2016, které platí pokud se shoduje kalendářní a fiskální rok.

V kontrole účetnictví se pak podle zvoleného datumového rozmezí kontroluje osnova a nastavení původních resp. nových výkazů.

v5.0.156 Barevné zvýraznění rozdílného čísla účtu v příkazu oproti nastavení u partnera

V případě, že nesouhlasí účet na příkazu s účtem, který je vyplněn u partnera, je řádek příkazu zeleně zvýrazněn.

v5.0.155 Obecný filtr ve fakturách a příjemkách/výdejkách umožňuje uložit nastavení

Lze si vytvořit různé předdefinované filtry a ty pak jednoduše měnit.

v5.0.155 Výsledek součtu označených zakázek, faktur a rozpočtů lze zkopírovat do schránky

Výsledek funkce lok. menu "Sečíst označené doklady" (resp. zakázky a rozpočty) lze tlačítkem v dialogu zkopírovat do schránky a následně vložit např. do Excelu.

v5.0.153 Funkce na hromadnou změnu stavu označených úkolů v kalendáři

Pomocí CTRL+levé tlačítko na myši lze v kalendáři označit úkoly a pomocí funkce lok. menu pak hromadně změnit jejich stav.

v5.0.152 Nový filtr ve fakturách: Plánované platby

Zobrazí všechny neuhrazené a nepřikázané přijaté doklady (znaménko -1). Filtr je vhodný pro tvorbu příkazů k úhradě. Množinu dokladů lze případně omezit shora zadaným datem splatnosti.

v5.0.150 Přepracováno vkládání výkonů z číselníku výkonových textů

Doplněno zpracování cizích měn, možnost předvyplnění množství v číselníku Možnost uživatelských úprav dialogu vkládání Navazování času výkonů v záložce výkony u prostředků

v5.0.148 Kapacity prostředků pro plánování v kalendáři úkolů

Při generování kalendáře z prostředků lze nastavit kapacitu v hodinách na pracovní dny. Středníkem lze případně oddělit kapacitu na víkendy a svátky (např. 10;5;0)

V kalendáři je naplnění kapacity zobrazeno čarou na horním okraji příslušného dne zelenou barvou, případně červeně při vyčerpání volné kapacity.

Pokud je použita v kalendáři kapacita, zobrazuje se v dialogu editace úkolu pole Plánovaný čas.

v5.0.144 Vymazání čísla dokladu z nákladů

Nové funkce lok. menu faktur

Funkce vymaže číslo aktuální vydané faktury ze všech nákladů (výdejky/výkony/subdodávky) spojených s touto fakturou.

v5.0.144 Doplnění čísla dokladu do nevyfakturovaných nákladů

Nové funkce lok. menu faktur

Funkce doplní číslo aktuální vydané faktury do všech nevyfakturovaných nákladů (výdejky/výkony/subdodávky) spojených se stejnou zakázkou. Funkci lze využít v případě, že faktura nebyla vytvořena funkcí ze zakázky. Datum nákladů lze omezit datem.

v5.0.143 Pro odesílání emailů z označených Partnerů lze použít skrytou kopii

Nová funkce lok. menu modulu Partneři - Hromadný email - Označeným partnerům (skrytá kopie). Pouze pro emailový klient Thunderbird

v5.0.139 Nová funkce v Dokumentech: Odešle více dokumentů emailem (zazipované přílohy)

Z označených dokumentů zazipuje soubory z odkazů a odešle emailem. Funkce je vhodná pro odeslání více dokumentů jedním emailem nebo v případě odesílání více odkazů přes Outlooki (podporuje pouze jednu přílohu).

v5.0.138 Skrytí nedůležitých druhů v tabulkách

Pokud je v sloupci Popis první znak "-" (mínus) je písmo řádku v šedé barvě a druh se nezobrazuje v záložkách v dolní části okna. Takto lze "skrýt" nepodstatné druhy. Obarvování šedou barvou je funkční ve všech tabulkách se sloupcem Popis.

v5.0.137 Funkce na anotace PDF souboru

Funkce lok. menu v dokumentech umožňuje přidávat vlastní poznámky (anotace) k PDF soubor pomocí externího programu (xournal). Anotace je uložena v samostatném souboru .xoj v dalším odkazu a v záložce Stav je uložena informace o anotaci.

v5.0.137 Možnost tisku/exportu týdenního kalendáře do LibreOffice a HTML

Lze využít např. k tisku, sdílení emailem apod.

v5.0.136 Nové elektronické podání (EPO) daň z příjmu právnických osob

Umožňuje vytvořit XML soubor pro přiznání daně z příjmu právnických osob.

v5.0.135 Čtečka čárových kódů pro sklad umožňuje vytváření objednávek resp. rezervací

Nové menu a funkce pro MOBIS sklad_terminal.php

v5.0.135 Kalendář: zobrazení denního plánu na více dnů najednou

V nastavení kalendáře lze zvolit počet dnů.

v5.0.134 Funkce na doplnění nastavení osnovy, rozvahy a výkazu ZS na rok 2016

Funkce v lokální menu osnovy umožňuje na základě souboru změn nastavit osnovu, rozvahu a výsledovku na rok 2016. Současně jsou doplněny odpovídající reporty účetnictví na rok 2016. Kontaktujte hot-line OBIS pro bližší informace.

v5.0.133 Nové okno Moje výkony

Pomocí nového okna v hlavním menu: Prostředky - Moje výkony lze otevřít okno, kde může uživatel vidět a doplňovat pouze vlastní výkony. Okno je vhodné pro zápis vlastní docházky, výkonů apod.

v5.0.133 Možnost nastavení skrýt vyfakturované příjemky/výdejky v tabulce pohybů skladu

Pokud je zaškrtnutá tato volba v záložce nastavení, nejsou v tabulce příjemek a výdejek zobrazovány vyfakturované pohyby. Dojde k výraznému zrychlení otevírání okna pokud je mnoho pohybů skladu a uživatel potřebuje pracovat pouze s množinou nevyfakturovaných.

v5.0.131 Nové nastavení v příjemkách/výdejkách přenášet ev. číslo faktury

Přenášet číslo přijaté faktury do ev. čísla přijatého dokladu při fakturaci příjemek.

v5.0.123 Doplněn příznak Plátce DPH u partnerů

Slouží k ošetření situace kdy má partner přiděleno DIČ, ale jedná se o neplátce, osobu nepovinnou k dani. V tomto případě nastavte příznak "N - neplátce"

Systém pak vypisuje varování při přepočtu faktury, pokud je na takový subjekt vystavena faktura v režimu revers charge nebo je od subjektu přijatý doklad s DPH.

v5.0.122 Obecný filtr úkolů

Umožňuje filtrovat úkoly podle zvolených podmínek.

v5.0.119 Doplněn svátek Velký pátek

Doplněn kalendář o nový svátek pro správné výpočty docházky apod.

v5.0.119 Funkce lok. menu: Generování faktury z objednávky

Vhodné např. pro tvorbu přijaté faktury z objednávky služeb, které nejdou přes skladové karty.

v5.0.117 Rozšířena možnost nastavení upozorňování na změny úkolů

Lze uživatelsky v LUA nastavit, druhy nebo sloupce kde se při změně upozornění neposílá.

v5.0.117 Navigátor - filtrování dle druhu

Tabulku kde byl k vyhledání řádku použit navigátor lze následně filtrovat dle druhu (záložky v dolní části okna).

v5.0.117 Nové kontrolní reporty DPH

Kontrolní hlášení - seznam dokladů po jednotlivých oddílech pro kontrolu Souhrnné hlášení - seznam dokladů pro kontrolu Přiznání DPH - přehled řádků DPH (formulář pro kontrolu) - není nutné načítat XML do EPO

v5.0.117 Nové okno: Moje výkony

Tabulka je vhodná na vykazování vlastní práce. Uživatel bez příznaku ISAdmin v tabulce vidí a může doplňovat resp. měnit jen vlastní výkony. Uživatel s příznakem ISAdmin vidí a může měnit také cizí výkony.

v5.0.117 Přepracované elektronické podání souhrnné hlášení VIES

K dispozici v lokálním menu faktur - elektronická podání.

v5.0.117 Číselník DPH doplněn o příznak: Kontrolní hlášení detailně

Uvedení dokladu v kontrolním hlášení detailně pro speciální případy jako jsou splátkové kalendáře apod. Doklad může být uveden detailně i když jeho částka nepřesahuje 10 tis. Kč.

Určuje zda bude doklad uveden v sekci A4 resp. B2 kontrolního hlášení bez ohledu na cenu

 • 1 - doklad bude uveden i když je cena nižší než 10000
 • -1 - doklad nebude uveden i když je cena vyšší než 10000
 • pokud je nevyplněno - výchozí hodnota - bude doklad uveden podle jeho celkové částky s DPH v hlavičce dokladu

v5.0.117 Doplněny kódy pro krácení DPH

Řádky přiznání 40 a 41.

v5.0.114 Evidenční číslo daň. dokladu rozšířeno na 60 znaků

v5.0.107 Přidána měna do nákladů prostředků

Pro vyúčtování zahraničních cest. V nastavení Výkonových protokolů lze pak přednastavit stravné pro jednotlivé státy.

v5.0.105 Kontrolní hlášení DPH

Doplněn sloupec Ev. číslo daňového dokladu pro kontrolní hlášení do faktur. Doplněna kontrola vyplnění tohoto sloupce pro přijatá plnění nad 10 tis. Kč.

Exporty XML souborů pro kontrolní hlášení a DPH na rok 2016 jsou k dispozici v lokální menu faktur "Elektronické podání".

v5.0.104 Změny v zobrazení kalendáře

Lze nastavit počet zobrazených týdnů a minimální šířku sloupce, pracovní dobu pro denní zobrazení, došlo k ukotvení nadpisů a zvýraznění víkendu.

K dispozici je také kopírování úkolů k dalšímu řešiteli v kalendáři pomocí klávesy CTRL + přetažení myši.

v5.0.103 Zobrazení kalendáře úkolů pro vybrané zakázky

Nová funkce umožňuje zobrazit kalendář úkolů vybraných zakázek.

Pro označené zakázky zobrazí kalendář. Zobrazenou množinu úkolů v kalendáři lze navíc omezit vybraným druhem a řešitelem.

v5.0.101 Zobrazení kalendáře úkolů pro vybrané prostředky

Nová funkce umožňuje zobrazit kalendář úkolů vybraných prostředků.

Pro označené prostředky zobrazí kalendář jejich úkolů. Zobrazenou množinu úkolů v kalendáři lze navíc omezit vybraným druhem a řešitelem.

v5.0.100 Doplněna funkce na doplnění cestovních náhrad do výkonových protokolů

V lokální menu výkonových protokolů je k dispozici funkce, která na základě doby cesty a nastavených nákladových položek doplní náhrady stravného.

v5.0.097 Doplněna funkce Zkopírování úkolu

Funkce zkopíruje aktuální úkol včetně všech navázaných a změní případně zakázku, řešitele atd. a posune případně termíny. Pokud nejsou pole v dialogu vyplněny, jsou zachovány původní hodnoty z úkolu.

Funkci lze použít ke zdědění úkolu na nového řešitele, s tím že původní je zachován nebo pro zkopírovaní provázaných úkolů s posunem termínů. Lze tak kopírovat celé stromy provázaných úkolů. Nově vytvořený úkol (nebo celou větev) lze provázat s původním zdrojovým úkolem.

v5.0.100 Funkce na doplnění náhrad do nákladů ve výkonovém protokolu

Fce v lok. menu ve výkonových protokolech. Podle sumy výkonů prostředku v protokolu vloží do nákladu odpovídající náhradu stravného. Pokud je v protokolu výkon soukromého vozidla, doplní náhradu i za jeho použití.

v5.0.090 Funkce na vytvoření jména, příjmení a titulu zástupce v Partnerech

Jednoduchá pomůcka na vytvoření jména zástupce v obráceném pořadí (titul za jménem, příjmení, jméno, titul před) Funkci lze spustit pro nový záznam v zástupcích v poli "Příjmení/Jméno" přes tlačítko "tři tečky".

v5.0.087 Systém pro uživatelskou kontrolu dat a upozornění na serveru

Tato funkce umožňuje kontrolovat v definovaných intervalech data OBISu a v případě vzniku události vytvořit email a případně úkol pro zadaného řešitele.

Toto lze využít například pro pravidelnou kontrolu dat při měsíčních uzávěrkách, automatické odesílání upomínek nezaplacených faktur, tvorbě hlášení při nedodržení požadovaných pravidel práce se systémem apod.

Definované uživatelské kontroly mohou probíhat každou hodinu, jednou v noci nebo zadaný den v měsíci apod. Pokud je kontrolou zachycen vznik určité události, vytvoří systém automaticky dokument s tiskovou sestavou problémových dat. Tento dokument je pak odeslán emailem. Současně je také možné vygenerovat úkol na požadovaného řešitele.

v5.0.085 Nová funkce ve Fakturách: Odečet zaplacené zálohy

Odečet vybraných zalohových faktur. Vybranou zálohovou fakturu vloží jako položku se záporným znaménkem. Pokud je k úhradě zálohové faktury vystaven daňový doklad platby, odečte tento doklad.

v5.0.085 Nová funkce v úkolech: Vytvořit nový opakovaný úkol

Vytvoří následující úkol z aktuálního podle nastaveného opakování. Funkce je vhodná pokud potřebujeme zaevidovat dokončení stávajícího úkolu a zároveň vytvořit nový budoucí podle nastaveného opakování.

v5.0.085 Nová funkce v úkolech: Změnit termíny úkolů dle milníku a stavu prostředku

Vypočte termíny označených úkolů dle milníku a stavu připojeného prostředku. Např. výměna oleje vozidla, kde je milník vyplněn jako stav km pro příští výměnu. Termín je pak vypočten z maximálního stavu ujetých km (z výkonů nebo nákladů prostředku) a průměrnou hodnotou ujetých km za posledních 120-30 dní zpětně.

v5.0.084 Zrychlení fakturace Příjemek/Výdejek

Zvláště pro větší množství fakturovaných dokladů. Dále lze pro zrychlení vypnout automatický přepočet Příjemky resp. Výdejky při přepínání záložek pohyby/doklady.

v5.0.084 Přidán číselník popisů k dokumentu

v5.0.084 Přídán číselník poznámek k úkolům

Lze využít k předdefinovaným textům poznámek.

v5.0.081 Možnost připojit resp. skenovat dokument k Výkonovému protokolu

v5.0.081 Rekonstrukce karet na označených meziskladech

Pro rychlou rekonstrukci karet na zvoleném meziskladu.

v5.0.079 Funkce Přehled komentářů v záložce Úkoly v Zakázkách

Pro rychlé zobrazení komentářů změn úkolu.

v5.0.077 Funkce na zobrazení úplné cesty k odkazu dokumentu

Lze využít ke zkopírování cesty k souboru do schránky.

v5.0.071 Hromadná změna prodejní ceny ve více kapitolách rozpočtu

Změní cenu pro aktuální položku ve všech kapitolách rozpočtu (aktuálního nebo více vybraných). Pomocí této funkce lze tedy hromadně nastavit zadanou prodejní cenu pro stejné položky ve všech kapitolách rozpočtu, případně ve všech kapitolách více vybraných rozpočtů najednou.

v5.0.071 Přidán fulltext filtr do Rezervací a Objednávek

v5.0.068 Optimalizace rychlosti systému

Zrychleno otevírání programu, oken, filtrování apod.

v5.0.067 Doplnění funkce Generování faktury z rezervace

Je doplněna možnost zaškrtnout následující volby:

 • Nesčítat stejné karty a přenášet pomocné texty bez kódu karty
 • Fakturovat zbývající množství z rezervace

Uvedené volby umožňují fakturovat i ručně doplněné položky rezervace bez vazby na skladové karty (pomocné texty).

v5.0.066 Funkce na posun termínu označených úkolů

Funkce je k dispozici v úkolech a zakázkách (záložka úkoly). Pro označené řádky pak dojde k posunutí termínů o zadaný počet dnů/týdnů/měsíců směrem dopředu či zpět.

v5.0.065 Filtr Zástupce a Telefon v Partnerech

Tyto dva filtry umožňují vybrat všechny partnery, kde se shoduje hledaný zástupce nebo tel. číslo. Prohledávány jsou jak hlavní záložka Partneři, tak záložka Zástupci. Hledané tel. číslo lze zadat neúplně, mezery jsou ignorované a jsou prohledávány všechny relevantní sloupce (telefon, fax, mobil apod.)

v5.0.065 Zjednodušen filtr dle Popisu v hlavních tabulkách

Hledanou hodnotu dle Popisu lze nyní zapisovat přímo v poli u filtru, čímž se zrychluje jeho použití. Obdobně jsou rozšířen filtr Firma v Partnerech a dle Hlavičky v Rozpočtech.

v5.0.060 Nový způsob posílání změn úkolů emailem

Email je přehlednějším html formátu a změny poznámky jsou graficky zvýrazněny (smazané přeškrtnuto, doplněné podtrženo).

v5.0.059 Funkce na plánování úkolů ze zakázky resp. zakázkové položky

Nová funkce lok. menu v zakázkách resp. položkách zakázek umožňuje vytvořit nový úkol s plánovaným časem (dle hodin z rozpočtu) a termíny začátku a konce úkolu. Pro výpočet termínů je použita nastavitelná kapacita a počet řešitelů resp. prostředků, kteří budou úkol realizovat. Funkce je schopna vytvářet více úkolů hromadně a je uzpůsobena na uživatelské úpravy zjednodušující plánování navazujících úkolů v rámci zakázky.

v5.0.059 Plánovaný čas úkolů je zobrazen v zakázkách

V hlavičce a položkách zakázky je sečten celkový plánovaný čas úkolů, které se k této zakázce resp. její položce vztahují.

v5.0.056 Nová funkce na doplnění emailu zástupce v dokumentech

Podle vybraného zástupce je doplněn jeho email do dokumentu, odkud lze následně obratem email odeslat.

v5.0.055 Nový systém pro skladové čtečky čárových kódů

Kompletně přepracovaný nový systém pro čtečky čárových kódů pro sklad. Je založen na technologii MOBIS a lze jej kromě specializovaných terminálů provozovat i na mobilech nebo tabletech se snímáním čárových kódů pomocí kamery.

v5.0.055 Načítání emailů do úkolů

Na serveru lze vytvořit emailovou schránku pro OBIS. Emaily, které jsou na tento email poslány, jsou pak v OBISu jako nový úkol. Systém je schopen provést párování na řešitele, partnera případně zakázku.

v5.0.055 Fulltext filtr - doplněno filtrování dle druhu

Fulltext filtr je doplněn o filtrování dle druhu. Byl doplněn fulltext filtr v ceníku.

v5.0.054 Pamatování množství navázaných položek v rozpočtu při vynulování

Pokud se vynuluje množství na mateřské položce a následně se opětovně vyplní, je množství také odpovídajícím způsobem doplněno v navázaných položkách.

v5.0.054 Vkládání do faktur z ceníku s možností využití vazeb

Lze využít pokud není vytvořen rozpočet, ale vkládáme přímo do faktury z ceníku a požadujeme využívat vazby.

v5.0.053 Kalendáře k prostředkům, práva zabezpečení

Lze vytvářet kalendáře propojené s jednotlivými prostředky a nastavovat práva k přidávání, editaci a mazání v kalendáři. Takto je možno definovat kalendář např. pro plánování montážních pracovníků, výroby apod.

v5.0.051 Změny úkolů emailem jsou odesílány v přehlednějším formátu (HTML)

Zároveň lze řešit uživatelkou úpravu těchto informačních emailů a rozšířit OBIS o odesílání libovolných zpráv ve formátu HTML.

v5.0.049 Nová synchronizace kalendáře OBIS s kalendářem v mobilu/tabletu

Nevyužívá se již Google kalendář, ale dochází k přímé šifrované synchronizaci s vlastním serverem uživatele.

v5.0.048 Vkládání nákladů do Výkonových protokolů z číselníku (External Insert)

Pro hromadné vkládání nákladů z číselníku včetně přepočtu jednotkových cen (např. náhrady za dopravu s přepočtem na km).

v5.0.048 Nový sloupec Zakázka+Položka v nákladech prostředků

Umožňuje zapisovat v nákladech výkonových protokolů např. jízdy soukromým vozidlem přímo na jednotlivé zakázky. Následně se pomocí funkce "Fakturace nákladů" tento náklad přenese do dokladů, kde se stane přímým nákladem zakázky. Tento náklad pak není napočítán k prostředku.

v5.0.043 Nové nastavení: Zachovávat ID ceníku

Zachová číslo nové položky při tvorbě ceníku z rozpočtu, resp. karty z ceníku: IDRozp→IDCen→IDSkladKarta. Je vhodné při tvorbě ceníkových položek resp. skladových karet výrobků z kalkulací.

v5.0.043 Nová tisková sestava v Prostředcích: Aktivita uživatelů

Vytiskne seznam všech aktivit uživatele v rámci systému za období. Jsou to výkony prostředku, úkoly řešitele, zapsané akce, vytvořené rozpočty, vydané faktury na prostředek a ukončené zakázky na uživatele. Vazba mezi prostředkem a přihlašovacím jménem je v tabulce prostředků. Export je k dispozici do Excelu a LibreOffice a lze jej jednoduše uživatelsky doplňovat.

v5.0.042 Přidána záložka dokumenty do Ceníku a skladových karet

Včetně funkcí lok. menu umožňující skenovat dokument nebo připojit PDF, výkres apod.

v5.0.042 Přepracování rozhraní MOBIS

Možnost označování záznamů, pamatování aktuální pozice, přeskupení tlačítek.

v5.0.042 Aplikace prohlížeče MOBIS pro Android

Možnost využití NFC identifikace, USB RFID čtečky, skenování kamerou, fotografování.

v5.0.040 Rozšířena funkce vytváření výrobních zakázek z rozpočtů

Do rozpočtů a zakázek přidány sloupce výrobek a množství. Zakázky lze vytvářet samostatně po jednotlivých rozpočtech (zaškrtávací volba ve funkci lok. menu rozpočtů).

v5.0.038 Přidány názvy svátků v kalendáři, možnost zahraničních svátků

Doplněn popis do tabulky svátků a rozšíření ID umožňující zadávání zahraničních svátků.

v5.0.035 Přímá podpora protokolů http, https, smtp, pop3 a ftp

Pomocí vnitřní podpory těchto protokolů lze realizovat specifické uživatelské funkce.

v5.0.033 Možnost přesouvat úkoly mezi kalendáři

Lze rychle přesunout úkol v týdenním podhledu kalendáře mezi různé řešitele.

v5.0.033 Rozšířena možnost odesílání dokumentů přes Outlook

Podporuje jednu přílohu.

v5.0.030 Synchronizace Google kalendář

Rozšíření funkcí, zlepšení kompatability.

v5.0.024 Přidána záložka dokumenty k prostředkům

K prostředkům lze připojovat skenované nebo PDF dokumenty (např. revize nářadí, STK vozidel, smlouvy zaměstnanců apod.).

v5.0.023 Přidáno číslo prostředku do úkolu

Pomocí této vazby lze úkol spojit s odpovídajícím prostředkem (např. půjčování nářadí, jízda vozidlem apod.). Zároveň takto lze vytvořit úkol pro pracovníka, který nemá účet v OBISu.

v5.0.022 Doplnění skenování a připojení el. dokladu do rezervací a objednávek

Umožňuje rychle připojit externí dokument k objednávce/rezervaci.

v5.0.022 Nevizuální připomínky do emailu s odkazem do MOBIS

Lze vytvořit upozornění do emailu, které zároveň posílá odkaz do MOBIS pro rychlou možnost zápisu změn úkolu.

v5.0.003 Obecný filtr ve fakturách

Obecný filtr umožňuje výběr dle zadaných kritérií dle druhu, časového rozmezí, střediska, partnera, zakázky a úhrady.

v5.0.003 Doplnění popisu úhrady

Při tvorbě úhrady faktury se do popisu zkopíruje číslo faktury a název firmy pro jednodušší dohledání v rámci zaúčtování v deníku.

v5.0.003 Návaznosti úkolů

Lze vytvořit provázanost úkolů mezi sebou (master/slave) a pomocí funkce lok. menu lze úkol zkopírovat včetně navázaných.

v5.0.003 Více odkazů v rámci jednoho záznamu dokumentu

Typicky pro odesílání emailů s více přílohami přímo z OBISu. Např. uložená vydaná faktura v PDF a připojený oskenovaný dodací list.

v5.0.001 Nový docházkový systém pro tablety

Online docházkový systém pro IS OBIS:

 • dotykové ovládání
 • identifikace pomocí bezkontaktních čipů
 • možnost napojení vzdálených pracovišť přes internet
 • možnost kamerového záznamu z tabletu
 • uživatelská rozšíření (např. sběr dat z výroby, výstupní kontrola, příjem objednávek apod.)

v5.0.001 Nový modul Kalendář

Grafický kalendář v rámci systému:

 • zobrazení úkolů, akcí a zakázek v rámci kalendáře
 • možnost uživatelských zobrazení např. kalendář plateb (cash flow v kalendáři)
 • synchronizace s kalendářem Google
 • možnost zobrazení a editace kalendáře online přes web na tabletu nebo telefonu

v5.0.001 OBIS verze 5.0

Nový programovací jazyk a grafické rozhraní systému přináší moderní technologie a novou funkcionalitu:

 • moderní grafické rozhraní se přizpůsobuje OS Windows 7, 8, moderní distribuce Linux
 • 64bit verze systému OBIS pro plné využití možností 64bit operačních systémů
 • přímý tisk do PDF včetně obrázků
 • tisk QR kódů, např. QR platby na faktury
 • nové webové technologie pro tablety a chytré telefony
 • nové grafické moduly - kalendář

v4.3.102 Funkce na připojení existujícího adresáře do dokumentů k zakázce

Vytvoří nový dokument k zakázce, kam doplní odkaz na zvolený adresář.

v4.3.100 Rozšíření funkce rychlá akce o uživatelské dialogy

Při přidání rychlé akce lze zobrazit uživatelský dialog jehož údaje se následně zapíší do akce. Vhodné např. na zápisy jednání, výstav apod.

v4.3.097 Nastavení celkové prodejní ceny označených kapitol rozpočtu

Nastaví ziskovost všech položek označených kapitol tak, aby se celková prodejní cena těchto kapitol rovnala zadané hodnotě.

v4.3.096 Doplnění funkce rozpouštění režijních zakázek - změna ceny

Při rozpouštění nákladů jedné režijní zakázky do více výrobních/montážních lze změnit cenu nákladů, které se budou rozpouštět.

v4.3.091 Zobraz všechny doklady k označeným uživatelům

Zobrazí okno všech dokladů v rámci systému vytvořené označenými uživateli (IDVyridil). Funkci lze spouštět ze seznamu uživatelů nebo z modulu Prostředky, kde musí být vyplněn sloupec Uživatel.

v4.3.088 Více odkazů k jednomu dokumentu

V modulu dokumenty lze k jednomu záznamu přidat více odkazů na další soubory.

v4.3.088 Export zahraničních příkazů do banky

Formát MultiCash CFA pro zahraniční platby.

v4.3.087 Podpora ISDOC formátu elektronických faktur

K dispozici je tisková sestava umožňují export faktury do formátu ISDOC, který slouží k výměně dat mezi různými informačními systémy dodavatele/odběratele www.isdoc.cz.

v4.3.083 Doplnění vazeb z ceníku pro naimportované položky rozpočtů

Funkce zobrazí ceník, ze kterého se vybere položka. Její ceníkové číslo se doplní do aktuální položky z rozpočtu a přejde na další řádek rozpočtu. Případné vazby se do rozpočtu doplní běžným způsobem. Slouží k doplnění vazeb pro naimportované položky rozpočtů dle ceníku. V aktuální položce se doplní pouze číslo ceníkové položky, nic jiného. Pokud je potřeba, lze následně spustit funkci "Aktualizace cen k kapitole".

v4.3.080 Funkce na opakované upozorňování na úkol

Pravidelné opakující se úkoly týdně, ročně apod.

v4.3.079 Funkce na připojení elektronického nebo oskenovaného dokumentu k dokladu

Funkce je k dispozici ve všech hlavních tabulkách a umožňuje rychle připojit elektronický dokument nebo sken k dokumentu v systému. Např. skenovaná přijatá faktura, smlouva k zakázce, výkres k rozpočtu apod.

v4.3.078 Funkce Změna stavu úkolu (vyřešit/odložit) v zakázkách a partnerech

Zobrazí dialog, kde lze změnit stav úkolu, důležité sloupce a zapsat komentář, přímo ze záložky úkoly v zakázkách resp. partnerech.

v4.3.078 Analýzy (kontingenční tabulky) pro rozpočty a pohyby skladu

Nové analýzy do kontingenčních tabulek v Excelu nebo OpenOffice umožňují rozbor finančních dat v časové ose pro různé skupiny a filtry (Partner, Autor, Druh apod.)

v4.3.075 Automatizace elektronického odesílání dokumentů

Např. posílání faktur v PDF emailem:

 • pole "Email pro elektronické zasílání dokladů" v Partnerech
 • v případě uložení dokladu se do dokumentu doplní výše uvedený email
 • dokumenty, které mají vyplněn email příjemce a nejsou odeslány, jsou modře obarveny
 • odeslat email lze ručně pomocí funkce lok. menu v dokumentech nebo automaticky na serveru
 • po odeslání má dokument černou barvu

v4.3.075 Zvětšení pole čísla faktury na 10 znaků

Pole IDFaktura zvětšeno z 8 na 10 znaků.

v4.3.072 Zrychleno hromadné označování ve velkých tabulkách

Pomocí klávesových zkratek CTRL +,-,*

v4.3.072 Zrychlení modulu rozpočty (přidávání nových položek, přepočty F4, F5)

Významné zrychlení práce systému pro rozpočty s velkým množstvím kapitol.

v4.3.066 Funkce v lokálním menu faktur "Kontrola účtů v rejstříku plátců DPH"

Pro označené faktury funkce zkontroluje čísla účtu a (ne)spolehlivost partnera proti registru nespolehlivých plátců DPH. Číslo účtu se přebírá z hlavičky faktury. Pokud je pole "účet" na hlavičce faktury prázdné, dohledá se číslo účtu u partnera.

v4.3.066 Webové obchody pro systém OBIS

Přidaná technologie umožňující vytváření webových obchodů, úkolových systémů či libovolných uživatelských webových aplikací pro veřejný nebo autorizovaný přístup Vašich zákazníků do přesně omezených částí systému a dat.

v4.3.064 Nové typy parametrů skladových karet (img, file)

Do parametrů skladových karet lze připojovat odkazy na obrázky (typ img) a odkazy na další soubory (typ file) např. PDF dokumentace, technické listy, výkresy apod.

v4.3.060 Textová poznámka do hlaviček prostředků

Neomezeně dlouhá textová poznámka v seznamu prostředků.

v4.3.059 Rychlé otevření vyfiltrovaných rezervací/objednávek ze zakázky

Nové funkce lokálního menu zakázek.

v4.3.059 Rozdělení tabulky druhu rezervací a objednávek, možnost samostatných číselných řad

Původní společná tabulka druhů byla rozdělena na druhy pro rezervace a objednávky. Byla doplněna volitelná počítadla pro různé druhy (pro samostatné číselné řady různých druhů).

v4.3.057 Přiznání DPH doplněno o kód technické zhodnocení majetku v režimu přenesené daňové povinnosti

Doplněn kód do číselníku včetně vazby na formulář přiznání DPH.

v4.3.055 Nová tisková sestava v deníku: Přehled výsledků

Tisková sestava několika výsledovek a rozvahy za volitelné období (rok, předchozí a aktuální kvartál, předchozí a aktuální měsíc).

Pomocí automatických nočních přepočtů na serveru lze navíc zajistit posílání této statistiky na konci každého měsíce emailem.

v4.3.055 Hromadné přidávání parametrů skladových karet

Funkce lok. menu v kartách umožňuje označeným řádkům přidat zvolený parametr.

v4.3.055 Rozšířené možnosti navigátoru v tabulkách

Navigátor umožňuje filtrování dle uživatelských požadavků a jsou v něm k dispozici všechny hlavní filtry tabulky. Takto lze vytvořit například stromovou strukturu filtrování skladových karet dle kategorie (parametr sortimentní skupiny).

V navigátoru je nově k dispozici kopírování větví (CTRL+X C V).

v4.3.054 Funkce na dorovnání dokladu kurzovým rozdílem v položkách úhrad

Pro fakturu v cizí měně, kdy je úhrada z účtu v Kč načítána homebankingem, se vzhledem k nedostatku informací z banky automaticky nevytvoří kurzový rozdíl. Ten lze vytvořit pro označené položky úhrad touto funkcí. Vytvoří se úhrada v druhu kurzových rozdílů tak, aby byl doklad plně uhrazen.

v4.3.053 Kontrola nespolehlivých plátců DPH

Funkce umožňuje automaticky kontrolovat při nočních přepočtech partnery, zda nejsou na seznamu nespolehlivých plátců a případně vytvořit akci (budík) pro zvoleného uživatele.

V lok. menu modulu Partneři je k dispozici kontrola pro označené firmy.

v4.3.051 Nový způsob filtrování účetních operací - dle čísla účtu

Nový filtr v tabulce účetních operací "Dle účtu" filtruje předkontace, které obsahují zadaný účet na straně MD nebo DAL.

Dále lze v záložce nastavení tabulky účetní operace, zvolit "filtr dle účtu z druhu". Při této volbě se nabízejí pro výběr předkontace ve fakturách a úhradách ty záznamy, kde se strana MD nebo DAL shoduje s účtem nastaveným v druhu faktur resp. úhrad. (tj. typicky operace s účtem 311 resp. 312 ve fakturách nebo 211 resp. 212 v úhradách).

v4.3.051 Přepočet záznamů - přidaná klávesová zkratka F9

Pro přepočet záznamů v hlavních oknech OBISu lze použít klávesu F9.

v4.3.050 Datum pořízení a vyřazení v hlavičkách majetku.

Pro rychlý přehled v seznamu majetku.

v4.3.048 Video návody v menu nápověda

V hlavním menu "Nápověda - Video návody" se lze rychle dostat na odpovídající webové stránky.

v4.3.048 Přidáno počítadlo do druhu skladových karet

Každý druh skladových karet může mít nastavené individuální počítadlo.

v4.3.048 Úprava vkládání položek s vazbou do rozpočtu - zanořené vazby

V rozpočtech je možné si nastavit úroveň zanoření vazeb. Pro úroveň 1 se vyhledají vazby jen k master položkám. Pro úroveň 2 se vyhledají i vazby k těmto vazbám. Tedy vazby vazeb. Atd. podle nastavené úrovně zanoření.

v4.3.045 Generování upomínek z faktur

Funkce v lok. menu ve fakturách umožňuje generovat upomínky z neuhrazených vydaných faktur. Upomínky je možné generovat buď z označených dokladů, nebo výběrem pro vybraného partnera a vybraný druh dokladů.

K tisku takto vytvořených upomínek pak slouží nová sestava "Upomínka za neuhrazené faktury - automatické generování".

v4.3.035 Nový filtr Zástupci v Partnerech

Umožňuje filtrovat firmy, kde se vyskytuje zadaný zástupce a to jak v hlavičce partnera, tak v záložce Zástupci.

v4.3.034 Funkce na změnu čísla partnera nebo zakázky včetně navázaných dat

Funkce v lok. menu modulu Partneři a Zakázky umožňuje změnit jejich číslo (ID) tak, že se zároveň na nové číslo změní veškerá související data v rámci ostatních modulů OBISu. Pomocí této funkce lze tedy změnit číslo existující zakázky nebo partnera, na které jsou již vystaveny doklady, rozpočty atd.

v4.3.031 Možnost ukládání a načítání fulltext filtrů

Hodnotu fulltext filtru lze v dialogu uložit nebo naopak načíst z dříve uložených.

v4.3.031 Kontrola zaúčtování dokladů, úhrad a pohybů skladu označí chybně zaúčtované doklady

Doklady, které jsou chybně zaúčtované, se zobrazí označené v novém okně. Tam pak lze jednoduše spustit funkci přeúčtuj označené doklady.

v4.3.030 Funkce pro názornou nápovědu obarvování řádků

Nová funkce umožňuje uživatelsky doplnit do libovolného modulu názornou nápovědu obarvování řádků. Je to vhodné zvláště v případě uživatelských rozšíření obarvování.

v4.3.030 Funkce lok. menu faktur - Zobrazení firmy na stránkách plátců DPH

Slouží k rychlému ověření institutu "spolehlivý plátce DPH".

v4.3.030 Možnost přímého uložení tisku do formátu PDF

Nová ikona "Ulož" v seznamu tiskových sestav uloží vybraný report pro běžný tisk ve formátu PDF (obrázky nejsou podporovány). Výstupy do Excelu a OpenOffice se uloží ve formátu XLS resp. STC. Zároveň lze tisk evidovat záznamem v modulu Dokumenty.

v4.3.030 Nový formulář pro přiznání DPH od r.2013

v4.3.028 Zobrazení adres partnerů na mapě

V modulu Partneři je k dispozici funkce lok. menu "Dohledání GPS souřadnic", která dle adresy firmy doplní její GPS souřadnice.

Pro takto doplněné souřadnice lze pak využít tiskovou sestavu "Zobrazení partnerů na mapě", která v prohlížeči zobrazí mapu a body s popisem. Při rozkliknutí bodu se zobrazí detailní informace dle nastavení v dialogu tisku.

Druhou možností je sestava "Export do KML". Vytvořený KML soubor lze následně otevřít v externím mapovém software (např. Google Earth, Google Maps apod.).

v4.3.027 Sleva do položek P/V a faktur

Do položek příjemek/výdejek a položek faktur přidán sloupec "Sleva", který v % zobrazuje rozdíl ceny a ceníkové ceny. Dále je možné při tvorbě výdejky (a stejně v položkách faktury) funkcí "Zadání slevy k položce" upravit cenu pomocí zadané slevy. Zadání slevy pomocí konkrétní (záporné) částky je možné také pomocí dodatkových nákladů na výdejce a následným použitím funkce v lok.menu "Rozpočítání dodatkových nákladů" - tato funkce poté poníží poměrně cenu na jednotlivých položkách výdejky.

v4.3.027 Kontrola duplicity IČO u partnerů

Pokud je zaškrtnuta volba "Kontrola duplicity IČO" (Partneři - záložka Nastavení), tak systém kontroluje, zda v databázi neexistuje partner se stejným IČO. Nalezené vypíše.

v4.3.026 Aktivní okno upozornění - budík

V okně upozornění (trigger) lze editovat, což je vhodné např. pro připomínání úkolů nebo akcí.

v4.3.026 Informace o využití funkcí a reportů v systému uživateli

Pro správce systému je k dispozici statistika použití systémových i uživatelských funkcí jednotlivými uživateli.

v4.3.026 Upozornění i při nezapnutém OBISu - triggery/budíky na serveru

Upozornění na budík/trigger lze získat emailem (např. na mobilní telefon) i při vypnutém OBISu.

v4.3.026 Možnost uživatelského obarvování polí v detailu tabulky, povinné údaje

Uživatelsky lze nastavit barevné zvýraznění polí v detailu tabulky (důležité údaje). Dále lze označit údaj jako povinný a uživatel bez jeho vyplnění nemůže záznam zapsat.

v4.3.026 Počítadlo v ceníkových druzích

Samostatně nastavitelné číselně řady pro různé druhy ceníků.

v4.3.026 Možnost on-line přístupu k OBISu z chytrého telefonu

Na serveru lze nastavit možnost on-line přístupu k OBISu z internetového prohlížeče.

v4.3.026 Možnost napojení OBISu na platební terminál Ingenico

Přímo z OBISu lze realizovat operace s platebními kartami přes připojený platební terminál Ingenico.

v4.3.026 Nový modul Úkoly a Dokumenty

Nový modul Úkoly slouží k zadávání a evidenci úkolů v rámci systému mezi jednotlivými uživateli, evidenci požadavků od zákazníku, evidenci vlastních úkolu apod.

Vlastnosti modulu Úkoly:

 • lze vytvořit úkol sám pro sebe nebo jiného uživatele
 • úkol obsahuje popis, datum, termín, zadavatele, řešitele, prioritu, stav a poznámku
 • úkol lze svázat se zákazníkem nebo dodavatelem a zakázkou
 • úkol lze vytvořit z jiného modulu - např. vytvořit úkol z rozpočtu "vyfakturovat rozpočet"
 • při vytvoření nebo změně stavu úkolu lze automaticky na serveru odeslat email zadavateli resp. řešiteli s informací o změnách (např. vyřešeno, změna termínu apod.)
 • přímo z úkolů lze zapisovat výkony na zakázky
 • jsou evidovány veškeré změny úkolu (kdo, kdy, co v úkolu změnil)
 • k úkolu lze připojit libovolný počet odkazů na doklady z jiného modulu např. fakturu, rozpočet, objednávku apod.
 • k úkolu lze připojit externí dokument (např. PDF soubor)
 • přímo v okně úkolů lze přepínat zobrazení/skrytí dokončených úkolů
 • lze zapisovat komentáře k úkolu - např. popis řešení při dokončení, důvod proč nelze úkol dokončit apod.
 • k úkolům lze zapnout připomínání (budík), kdy systém upozorní na úkol v předem zadaném čase

Modul Dokumenty slouží k evidenci dokumentů a jejich stavů. Lze tak realizovat např. evidenci odeslané/přijaté emailové či oskenované papírové korespondence, evidenci tiskových výstupů z OBISu (např. nabídky, faktury, upomínky) apod.

Vlastnosti modulu Dokumenty:

 • lze vytvořit dokument automaticky z tiskového výstupu OBISu nebo ručně z dokumentu uloženém na serveru v archivu
 • dokument obsahuje popis, datum, odkaz na dokument v archivu a případně vazbu na doklad v OBISu
 • dokument lze spojit s partnerem, zástupcem, emailovou adresou a zakázkou
 • dokument lze přímo z OBISu odeslat emailem
 • dokument má evidovány stavy s informací o datu a uživateli (např. dokument vytvořen, odeslán, přijatý apod.)
 • na serveru lze zajistit automatické dávkové odesílání vybraného druhu dokumentů emailem

v4.3.023 Dvě nové tiskové sestavy pro tisk rozpočtu do řádku

První sestava vytiskne ke každé master položce seznam všech vazeb včetně cen. Jedná se pouze o informativní údaj. Druhá sestava vytiskne k dané master položce všechny vazby ze stejné kapitoly a k nim i jejich ceny. Vazby z jiných kapitol napočítá do ceny master položky do daného sloupce dle typu kapitoly.

v4.3.015 Funkce lok. menu sečíst označené/všechny řádky ve fakturách, zakázkách a rozpočtech

Funkce sečte všechny sloupce tabulky s měnou (Kč) a zobrazí výsledek v dialogu. Sečteny jsou označené řádky. Pokud není označený žádný nebo jen jeden řádek jsou sečteny všechny vyfiltrované řádky.

Pokud označené resp. všechny řádky obsahují stejnou cizí měnu, je výsledek sečten v této měně. Pokud jsou měny různé, je výsledek v Kč.

v4.3.012 Zakázka a položka zakázky v položkách příjemek/výdejek

Do položek příjemek/výdejek byly přidány sloupce číslo zakázky a položka zakázky. Platí, že číslo zakázky v položkách má prioritu před zakázkou z hlavičky. Jednu příjemku nebo výdejku lze tak rozdělit na více zakázek.

v4.3.010 Možnost připojení více souborů do MMemo URL odkazu najednou

V dialogu pro výběr souboru lze označit a přidat více odkazů najednou.

v4.3.008 Přidáno počítadlo do druhu rozpočtů

Každý druh rozpočtů může mít nastaveno individuální počítadlo.

v4.3.008 Funkce lok. menu příjemek/výdej pro vkládaní karet čtečkou čárových kódů

Lze vyhledávat a vkládat karty do dokladu pomocí EAN nebo čísla karty. Lze využít běžnou USB čtečku čárových kódů.

v4.3.007 Výběr účtu při tvorbě platebního příkazu

Při tvorbě platebního příkazu je možné vybrat si účet, ze kterého půjde platba, bez ohledu na nastavené účty na dokladech. Pokud se účet nevybere, platební příkazy se vytvoří dle nastavených účtů na dokladech.

v4.3.007 Nový sloupec Účet partnera ve fakturách

Do sloupce se přenáší účet partnera z tabulky partnerů. Sloupec je editovatelný, lze přepsat na jiný partnerův účet. Účet se přenáší do platebních příkazů pokud je vyplněn. Pokud není, přenáší se do příkazů učet od partnera z tabulky partnerů.

v4.3.006 Editace akcí v záložce hlavního okna partneři

Záložka Akce v hlavním okně Partneři je nyní plně editovatelná a lze zde akce přímo přidávat a opravovat.

v4.3.004 Přepracována okna modulu Rozpočty

Nově přepracovaná okna, které poskytují lepší možnosti uživatelských úprav. Funkčně a vzhledově jsou velmi podobná původní verzi.

v4.3.004 Přepracována okna Příjem/Výdej/Převodka a skladové pohyby

Nově přepracovaná okna, které poskytují lepší možnosti uživatelských úprav. Funkčně a vzhledově jsou velmi podobná původní verzi.

v4.2.68 Výběr účtu při tvorbě platebního příkazu

Při tvorbě platebního příkazu je možné vybrat si účet, ze kterého půjde platba, bez ohledu na nastavené účty na dokladech. Pokud se účet nevybere, platební příkazy se vytvoří dle nastavených účtů na dokladech.

v4.2.68 Nový sloupec Účet partnera ve fakturách

Do sloupce se přenáší účet partnera z tabulky partnerů. Sloupec je editovatelný, lze přepsat na jiný partnerův účet. Účet se přenáší do platebních příkazů pokud je vyplněn. Pokud není, přenáší se do příkazů učet od partnera z tabulky partnerů.

v4.2.65 Funkce pro jednoduché vytváření pozastávek k vydaným fakturám

Nová funkce v modulu faktury vytvoří pomocný doklad a úhradu na částku pozastávky dle následujících pravidel:

 • pro pomocnou fakturu vytvořte nový druh dokladů, kde bude znaménko stejné jako vystavená faktura (+1) a znaménko DPH 0
 • v zakázkách v záložce nastavení zadejte tento nově vytvořený druh do "Druh pomocných dokladů pozastávek" - pomocné doklady pozastávek jsou do zakázky započteny specifickým způsobem, aby odpovídala celková fakturovaná částka a úhrada
 • pro pomocnou úhradu vytvořte nový druh pozastávky
 • v dialogu zadejte tyto nově vytvořené druhy, částku pozastávky a její DPH, datum kdy má být uhrazena a text, který se na doklad a úhradu přenese
 • částku lze zadat jako hodnotu bez DPH se zvolenou sazbou nebo jako částku s DPH se sazbou DPH "" - mimo evidenci
 • funkce vytvoří pomocný doklad, který má stejný variabilní symbol a partnera jako původní faktura a je s ní svázán sloupcem "vyfakturováno"
 • pomocná faktura pozastávky má stejné datum vystavení a zakázku jako původní a datum splatnosti dle zadané hodnoty v dialogu
 • zároveň se vytvoří na původní fakturu pomocná úhrada k datu vystavení v celkové částce pozastávky včetně DPH
 • výsledkem je, že na původní faktuře klesne odpovídajícím způsobem cena Neuhrazeno a nový pomocný doklad pak eviduje tuto pohledávku s datem splatnosti pozastávky v budoucnosti
 • pomocná faktura pozastávky se neúčtuje, pomocná úhrada se účtuje 311.003/311.002 (pozastávky/krátkodobé pohledávky)
 • následná úhrada pomocného dokladu pozastávky se pak účtuje 221.000/311.003 (banka/pozastávky)

v4.2.64 Preferovaný dodavatel, nákupní cena a objednací číslo na rezervacích

Nově přidané sloupce v položkách rezervací umožňují explicitně určit dodavatele, nákupní cenu a objednací číslo pro následnou objednávku. Tyto informace je možné přenášet z rozpočtu při generování rezervace.

Preferovaný dodavatel, nákupní cena a objednací číslo se používají pouze ve funkci lok. menu v rezervacích Tvorba objednávky pro označené rezervace. Ve funkci objednávka dle skladu v kartách resp. dle rezervací za období v objednávkách nejsou tyto nákupní parametry zohledněny.

v4.2.59 Přenesení daňové povinnosti na stavebně montážní práce

Do číselníku DPH doplněn sloupec Kód předmětu plnění. Nová sestava pro generování XML souboru pro elektronické podání daňové evidence

v4.2.53 Doplnění záložek příjemky resp. výdejky do objednávek resp. rezervací

Poskytuje rychlý přehled o všech příjemkách resp. výdejkách, které byly vytvořeny na základě objednávek resp. rezervací.

v4.2.53 Grafické zvýraznění aktuálního řádku v tabulce

Aktuální řádek v tabulce je zvýrazněn čárkovaným ohraničením.

v4.2.52 Rozšířené možnosti fulltext filtru a rychlý filtr v kartách a ceníku

V rychlém filtru a fulltextovém filtrování (např. ve skl. kartách a ceníku) lze použít následující syntaxi:

 • slova a fráze se oddělují mezerou nebo operátory
 • fráze lze uzavřít do uvozovek (uvozovku uvnitř uvozovek je třeba zdvojit)
 • pokud není uveden operátor ale pouze mezera, je použit AND
 • prefix - (mínus) před slovem nebo frází znamená NOT
 • lze použít také explicitní zápis pomocí operátorů NOT, AND, OR

v4.2.50 Možnost importu výpisů z banky v cizí měně

Je možno importovat ABO výpisy z banky v cizí měně včetně automatického generování kurzových rozdílů. Měna faktury a úhrady musí být stejná.

v4.2.48 Zamykací řádková práva v položkách majetku

Umožňují po zaúčtování odpisu zamknout tyto řádky.

v4.2.41 Daňová kalkulačka v položkách faktur [F5]

Nová funkce lok. menu v položkách faktur (klávesová zkratka [F5]) zobrazí dialog pro výpočet Základu, DPH a Celkové částky. Dialog podporuje různé způsoby zaokrouhlování a výpočtu DPH (zdola/shora) včetně různých sazeb dle číselníku DPH.

v4.2.39 Do zakázek přidány sloupce součtu času výkonů a plánu

Nové sloupce v hlavičce a položkách zakázky. Tyto sloupce se dopočítávají při aktualizaci zakázky dle času skutečných výkonů resp. plánovaných výkonů a poskytují tak základní přehled o časové náročnosti zakázky celkem resp. jednotlivých položek.

v4.2.39 Do hlavičky faktur přidán náhled na DIČ partnera

Pro rychlou kontrolu přijatých dokladů.

v4.2.38 Faktury s částečným příkazem k úhradě označeny fialovou barvou

Přijaté faktury které nejsou uhrazeny, ale mají vytvořen příkaz k úhradě, jsou obarveny zeleně, pokud je přikázaná částka v celkové hodnotě faktury. Pokud jde pouze o částečný příkaz, je nově faktura obarvena fialově.

v4.2.37 Rozšíření automatického doplňování položek nových zakázek

V číselníku zakázkových položek lze nově určit druh zakázek. Platí, že pokud má zakázková položka kód začínající znakem ! a vyplněný druh, doplní se automaticky pouze pro nové zakázky v tomto druhu. Položky s ! bez vyplněného druhu se doplňují do všech nových zakázek jako doposud.

v4.2.37 Aktualizace zakázek - možnost nepřidávat nulové položky nákladové rekapitulace

Nová volba v nastavení zakázek umožňuje zamezit přidávání řádků z nákladové rekapitulace připojených rozpočtů jejichž cena a náklady jsou nulové.

v4.2.37 Plánování volných kapacit prostředků

Pomocí nové záložky Kapacita u prostředků a funkce lok. menu Vytvoření plánu kapacit prostředků lze vytvořit plánované výkony pro zadané období. V záložce plán výkonů pak lze tyto volné kapacity rezervovat na zakázky. Je možno použít funkci lok. menu Rezervace volné kapacity pro aktuální řádek plánu.

v4.2.37 Obarvování rozpočtů s neúplnou nákladovou rekapitulací (zeleně)

Pokud je neúplně vyplněná nákladová rekapitulace je rozpočet po přepočtu zeleně zvýrazněný. V záložce Náklady je pak uvedena chybějící částka.

v4.2.36 Parametry skladových karet

Nová záložka ve skladových kartách Parametry umožňuje definovat číselníky parametrů (např. rozměry), odkazy na příslušenství nebo doplňující textové resp. číselné informace a poznámky. Podle těchto parametrů lze následně filtrovat tabulku karet.

v4.2.36 Záložky Rezervace a Objednávky do okna meziskladů

V okně meziskladů přibyly záložky s rezervacemi a objednávkami, které patří k aktuálnímu skladu a položce skladu. Stejně jako v okně skladových karet zobrazí seznam všech položek z rezervací/objednávek k položce skladu navíc s číslem, popisem, datem a partnerem z hlavičky rezervace/objednávky.

v4.2.32 Nové funkce k změně zákona o DPH k 1.4.2011

Nové funkce a kontroly:

 • Nová kontrola pro všechny doklady se znaménkem DPH v druhu -1 (přijatá plnění). Doklad musí mít vyplněného partnera a ten pak DIČ.
 • Nová funkce pro vytváření opravných daňových dokladů (nahrazuje dobropisy a vrubopisy)
 • více informací viz. novinky DPH k 1.4.2011

v4.2.32 Implicitní způsob zaokrouhlování DPH v druzích dokladů

V druzích faktur/dokladů lze definovat způsob zaokrouhlování DPH, který se pak automaticky doplní do nově vytvářeného dokladu. Lze tak např. pro zjednodušené daňové doklady vytvořit samostatný druh a zde pak přednastavit způsob výpočtu koeficientem z ceny s DPH.

v4.2.29 Zamezení tvorby dokladů s datem mimo aktuální účetní období

Nová volba "Konec účetního období" z záložce nastavení účetního deníku umožňuje nastavit maximální datum pro doklady. Systém pak neumožní v kombinaci s datem měsíční uzávěrky pro jednotlivé moduly zadat doklad mimo aktuální účetní období (např. překlep v roce). Toto maximální datum lze také měnit ve funkci lok. menu deníku "Měsíční uzávěrka dokladů".

v4.2.27 Oprava importu insolvenčního rejstříku

Úprava importu insolvenčního rejstříku - po nedávné změně formátu přestal import fungovat.

v4.2.27 Export příkazů ve formátu MultiCash

Nová možnost exportu tuzemských platebních příkazů do formátu MultiCash (přípona .cfd). Tento formát umožňuje načíst například bankovní aplikace od UniCredit Bank.

v4.2.26 Nová funkce v položkách faktur - Dorovnání cen a DPH přijatého dokladu

Funkce nabídne dialog kam lze zadat celkovou cenu dokladu bez DPH, DPH a cenu k úhradě. Systém pak doplní novou položku faktury tak, aby se dostal na požadované celkové hodnoty. Pokud se cena bez DPH + DPH nerovná celkové zadané ceně k úhradě, přidá se navíc druhý řádek zaokrouhlení celkové částky.

v4.2.26 Vkládání položek do rezervací/objednávek z položek meziskladů

Nová funkce v lok. menu položek rezervací a objednávek, umožňuje vkládat přímo z karet konkrétního meziskladu, na který je aktuální rezervace resp. objednávka vytvořena.

v4.2.26 Přepočet skladových karet pro označené příjemky/výdejky

Nová funkce v lok. menu seznamu příjemek/výdejek přepočte všechny skladové karty, které jsou na těchto označených dokladech. Lze tak rychle přepočítat karty po změně dokladu.

v4.2.25 Měsíční uzávěrka účetnictví

Nový dialog v lokálním menu účetního deníku umožňuje centrálně nastavit datumy pro uzávěrku dokladů a účtování, DPH a skladových pohybů. Toto nastavení nyní může provádět nejen uživatel Admin, ale postačuje příznak ISAdmin pro běžného uživatele.

v4.2.23 Fulltextové filtrování v tabulkách

Umožňuje fulltextově filtrovat tabulku (tj. zadanou hodnotu obsahuje libovolný sloupec tabulky). Systémově jsou fulltext filtry k dispozici ve skladových kartách, zakázkách a partnerech. Uživatelsky lze rozšířit i do dalších tabulek.

v4.2.15 Nová funkce v úhradách - rychlé zjištění stavu účtu

V úhradách a položkách úhrad je k dispozici nová funkce lok. menu, která zobrazí stav účtu k datu dle aktuálního řádku úhrady. Lze tak rychle kontrolovat zůstatek účtu při vytváření úhrad.

v4.2.15 Nový formulář přiznání DPH na rok 2011

v4.2.14 Rozšířena možnost filtrování v Partnerech

V nabídce filtrů je k dispozici nová volba "Další", kde lze filtrovat dle libovolného textového sloupce (např. Firma). Je tak možno zobrazit v hlavním okně pouze firmy, které obsahují uživatelem zadaný řetězec.

v4.2.11 Pokud používáte noční přepočty dat nebo docházku na serveru je nutná úprava skriptů

Program string posílaný přes STDIN do obiscserveru je nutné uzavřít do uvozovek a uvozovky v kódu nahradit apostrofy (pokud kód obsahuje mezery nebo CRLF). Pro docházkové systémy je nutné na klientu v souboru xmlrpc.lua zamarkovat řádek 264 (nahrazeni NULL).

v4.2.7 Funkce spočti jednotkovou cenu v příjemce

Funkce v lok. menu příjemek (klávesová zkratka F4) nabídne dialog, kde se zadá celková cena resp. množství za položku a následně se vypočte a vyplní jednotková cena.

v4.2.5 Výkaz Rozvaha/Výsledovka umožňuje ukládat/zobrazovat minulá období

Při tisku formuláře lze zvolit kód minulého období, pod kterým se aktuální období uloží do rozvahy resp. výsledovky. Při tisku v následujícím období lze pak zvolené minulé období do formuláře vložit.

Hodnoty jsou uloženy v číselnících rozvahy a výsledovky v další záložce pro každý řádek výkazu.

v4.2.4 Rozšířena možnost filtrování v ceníku a skladových kartách

V nabídce filtrů je k dispozici nová volba "Další", kde lze filtrovat dle libovolného textového sloupce (např. Popis). Je tak možno zobrazit v hlavním okně pouze karty, které obsahují uživatelem zadaný řetězec.

v4.2.3 Funkce v partnerech pro načítání informací z ARES

Nová funkce v lokálním menu v partnerech pro načnení informací z ARES a volitelně zapsání do OBISu. Pokud nemá aktuální partner připojenouo fakturační adresu, nejprve se zkontroluje, zda již existuje fakturační adresa se stejným IČO, jako má aktuální partner. Pokud je taková fakturační adresa nalezena, nabídne se k připojení k partnerovi.

V dalším kroku se načte záznam ze systému ARES odpovídající IČO u aktuálního partnera, vypíše se do dialogu včetně současných údajů v OBISu (hlavička partnera, fakturační adresa) a umožní zapsat získaný záznam z ARES do hlavičky partnera, nebo do připojené fakturační adresy, nebo vytvořit novou fakturační adresu s těmito údaji.

v4.2.3 Automatické doplňování DPH pro různé druhy dokladů/faktur

Nový sloupec "Impl. DPH" v druzích dokladů umožňuje nastavit kód DPH, který se bude automaticky doplňovat při přidání nových položek u dokladu v tomto druhu. Pokud všechny doklady v jednom druhu obsahují stejné DPH, urychluje tato funkce zadávání položek dokladů.

v4.2.0 Nová funkce na kontrolu zaúčtování označených faktur/dokladů

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny označené doklady.

v4.2.0 V navigátoru a analýzách lze přesouvat položky

Pomocí myši lze přesouvat položky ve stromu. Se stisknutou klávesou Ctrl se vkládají jako potomek, jinak před zvolenou položku.

v4.2.0 Nová funkce na kontrolu zaúčtování označených příjemek/výdejek

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny označené příjemky resp. výdejky.

v4.2.0 Nová funkce na kontrolu zaúčtování označených úhrad

Funkce zkontroluje zaúčtování pro všechny položky označených úhrad.

v4.2.0 Nový sloupec Typ úhrady v druzích faktur

Umožňuje nastavit různé předdefinované typy úhrad pro různé druhy dokladů (hotovost, faktury domácí, zahraniční apod). Současně s typem úhrady se nastaví odpovídající účet resp. pokladna nového dokladu.

v4.2.0 Možnost výstupu/tisku do OpenOffice Writer

Lze vytvářet tiskové sestavy pro textový editor OpenOffice.

v4.2.0 Přepracováno okno Faktury/doklady

Nově přepracovaný modul (rozdělení položek dokladu a tabulky DPH do dvou záložek).

v4.1.15 Nový způsob přepočtu zakázek

Nově doplněná volba "Nemazat položky, ale aktualizovat ceny" umožňuje zadávat ručně nové položky zakázek, které zůstávají zachovány i po přepočtu, pokud na ně není žádný pohyb, ale všechny ceny u takovýchto položek jsou vynulovány.

v4.1.14 Zrychlení hledání v seřazeném sloupci pro klienta Linux

V případě, že není nalezen přesně odpovídající záznam.

v4.1.13 Možnost řazení dokladů pro sestavu přehled DPH

Dle DUZP, čísla dokladu nebo partnera.

v4.1.13 Zrychlení sestavy stav meziskladu k datu

Pro mezisklady s větším počtem položek.

v4.1.12 Sloupce IČO a DIČ zvětšeny na 20 znaků

Např. zahraniční partneři.

v4.1.12 Možnost samostatných číselných řad pro různé druhy majetku

V číselníku druhů majetku lze volitelně nastavit počítadlo. Pokud je vyplněno použije se místo hlavního počítadla (ze záložky Nastavení).

v4.1.9 Nový report pro přehledu výkonů k zakázce

Report "Přehled výkonů k zakázce" umožní vytisknout seznam výkonů (nebo volitelně pouze součty) seskupené dle prostředků nebo jednotek u výkonů. Pokud u výkonu není jednotka, použije se jednotka od prostředku.

v4.1.9 Nové reporty "Přiznání k DPH" a "Souhrnné hlášení" pro elektronické podání

Reporty "Přiznání k DPH" a "Souhrnné hlášení" s exportem do formátu XML pro elektronické podání přes daňový portál.

v4.1.8 Nový sloupec v zakázkách "Cena meziskladů"

Do sloupce "Cena meziskladů" se počítá aktuální nákladová cena všech meziskladů na zakázku. Cena se počítá jako množství karty na meziskladu krát cena skladu karty.

v4.1.7 Nový report ve fakturách "CashFlow"

Do faktur přidán report "CashFlow", který k aktuálnímu datu zobrazí stav peněz na jednotlivých účtech pokladnách. V druhém bloku zobrazí plánované platby v zadaném období (příjmy/výdaje). Ve třetím bloku zobrazí přehled plánovaného DPH za zadané období a spočítá daňovou povinnost/odpočet.

v4.1.6 Nový report v majetku "Výpis dle druhů majetku k datu"

Do majetku přidán report "Výpis dle druhů majetku k datu" (nahrazuje původní "Výpis dle druhů majetku"). Před vlastním tiskem se objeví dotaz na datum a k tomuto zadanému datu budou vypočteny jednotlivé částky k tisku (pořizovací, účetní a daňová cena). Pokud se nechá dialog prázdný, ceny budou odpovídat stavu k aktuálnímu dni.

v4.1.5 Nový filtr pro "Všechny" účetní operace

Filtr pro rychlé zobrazení všech účetních operací.

v4.1.3 Funkce na vytvoření příkazu k úhradě pro partnera

Nová funkce v položkách příkazů, která umožní vybrat číslo účtu zadané u partnera. Po výběru partnera se zobrazí dialog na zadání přikázané částky, konstantního a variabilního symbolu a s těmito hodnotami se po potvrzení zapíše daný řádek jako příkaz k platbě na vybraný účet.

v4.1.3 Automatické doplňování účetních operací úhrad faktur

Systém automaticky doplňuje účetní operace úhrad faktur na základě následujících postupu:

 • zjistí nastavení účtu z číselníku druhů faktur (faktury_fdruh.iducet)
 • zjistí nastavení účtu z číselníku druhů úhrad (faktury_uhrdruh.iducet)
 • následně najde účetní operaci, které má rozúčtování MD/DAL odpovídající těmto zjištěným účtům a doplní ji k úhradě

v4.0.2461 Nový formulář souhrnné hlášení na rok 2010

v4.0.2452 Nové funkce Výdej materiálů na výrobu výrobků dle objednávky

Funkce připraví výdejku všech materiálů, které jsou potřebné k výrobě výrobků v položkách aktuální objednávky. Skladové karty výrobků, mají vyplněný sloupec "Číslo výrobního rozpočtu". Položky těchto rozpočtů vynásobené množstvím výrobku dle objednávky, jsou pak použity pro výdejku.

v4.0.2442 Nové SQL Průměrná doba splatnosti

V SQL u partnerů je dostupný nový dotaz, který zobrazí průměrnou dobu splatnosti u partnerů pro zadané časové období a druh dokladů.

v4.0.2428 Nastavení upozorňování (triggerů)

Bylo přesunuto do hlavního menu Ostatní|Upozorňování.

Administrátor může měnit triggery více uživatelům v Ostatní|Uživatelé záložka Upozorňování. (Triggery byly přesunuty z globalního optionu do vlastní tabulky common_triggers).

v4.0.2413 Nový formulář přiznání DPH na rok 2010

Formulář pro přiznání k DPH pro rok 2010 počítá DPH na řádcích 3-12 formuláře dle sazby uvedené v tabulce DPH ve sloupci Sazba pro účtování dovozu. Pokud zde sazba není uvedená, počítá se se sazbami 20% a 10% a při tisku se vypíše upozornění.

v4.0.2295 Nový sloupec zdroj a filtrování v účetních operacích

V tabulce účetních operací je přidaný nový sloupec Zdroj. Dle tohoto nastavení, pak pole Druh je odskok do druhu faktur, úhrad, pohybů skladu nebo majetku.

Možnosti jsou následující:

 • Y - Faktury druhy
 • H - Úhrady druhy
 • A - Příjemky/výdejky znaménko
 • J - Majetek druhy

Zároveň byl zaveden nový způsob filtrování dle:

 • Zdroj - lze filtrovat dle zdroje (Y/H/A/J) viz. výše
 • Faktury druhy - zdroj Y a zvolený druh faktur
 • Úhrady druhy - zdroj H a zvolený druh úhrad
 • Majetek druhy - zdroj A a zvolený druh majetku
 • Pohyby znaménko - zdroj J a zvolené znaménko příjemky/výdejky

v4.0.2262 Možnost sčítat číselné sloupce pomocí Ctrl+M

Funkce funguje ve všech modulech.

 • Najedete na sloupec který chcete sečíst
 • Označíte řádky
 • Stisknete Ctrl+M
 • Zobrazí se dialog s výslednou hodnotou

v4.0.2260 Nová funkce na kontrolu partnerů v insolvenčním rejstříku

Funkce v partnerech načte insolvenční rejstřík k zadanému datu (měsíc zpětně) a k partnerům, u kterých se shoduje IČO z OBISu s IČO nebo RČ z rejstříku, bude přidána akce s aktuálním datem pro zadaného uživatele.

v4.0.2232 Nová funkce na kontrolu zaúčtování majetku

Pro označený majetek funkce projede všechny položky v zadaném období, zkontroluje zaúčtování a vypíše případné chyby a nesrovnalosti.

v4.0.2218 Nové možnosti ruční tvorby kapitol v rozpočtech

Při otevření číselníku pro sloupec číslo druhu v kapitolách nyní variantně otevírají tabulky druhů kapitol nebo druhů ceníku resp. druhů sortimentů. Která tabulka se otevře, rozhoduje nově přidaný sloupec zdroj, kde nejprve vyberte požadované písmeno.

Možnosti jsou následující:

 • K - druhy kapitol
 • E - druhy ceníku
 • O - druhy sortimentů

v4.0.2217 Nový číselník sortimentních druhů pro ceník a rozpočty

Sortimentní druh v ceníku využíval tabulku druhů skladových karet. Nově byla vytvořena samostatná tabulka druhů sortimentů pro ceník do které byly přeneseny data z druhů skladových karet. Nyní lze oba číselníky upravovat samostatně.

v4.0.2207 Implicitně vypnuty náhledy na poznámky (mema)

Z důvodu zpomalení při listování tabulkou byly implicitně vypnuty náhledy velkých poznámek. Procházení tabulkou vyžadovalo komunikaci s SQL serverem (Firebirdem). Náhled byl nahrazen ovládacím prvkem jako u MM Poznámky. Tj. při stisku tlačítka … se zobrazí okno, kde je možné provádět úpravy. Kdo by náhledy vyžadoval a zpomalení mu nevadilo je možné je opět zapnout v Ostatní|Nastavení|Ostatní|V autodetailu zobrazit memo.

v4.0.2187 Nové sloupce v zakázkách - Cena Příjemek a Náklady po poslední fakturaci

Sloupec Náklady po poslední fakturaci sumuje všechny náklady na zakázku, které jsou datumově po poslední vydané faktuře na zakázku. Pokud na zakázku ještě žádný vydaný doklad není, pak je to suma všech nákladů k zakázce. Sloupec Cena příjemek je suma všech skladových karet přijatých na zakázku. Pokud se shoduje číslo skladové karty s číslem zakázkové položky, cena se počítá k dané zakázkové položce.

v4.0.2182 Kontrola duplicity var.symbolů u přijatých dokladů

Pokud je zaškrtnuta volba "Kontrola duplicity var. symnolu" (Faktury/doklady - záložka Nastavení), tak systém kontroluje u přijatých dokladů (znaménko -1), zda v databázi neexistuje doklad se stejným VS a stejným partnerem. Nalezené vypíše.

v4.0.2155 Nová volba pro rekonstrukci skladu - mazat položky s nulovým množstvím

Pokud je zaškrtnuta volba "Mazat nulové položky na meziskladech" (Skladové karty - záložka Nastavení), tak se při rekonstrukci skladu odstraní ty položky meziskladů, jejichž zůstatek množství je nulový.

v4.0.2129 Nová funkce fakturace označených výkonů z prostředků

Vytvoří novou fakturu z označených výkonů.

v4.0.2065 Možnost zakázat tvorbu nových dokladů na ukončené zakázky

V nastavení zakázek je nová volba "Zakázat nové doklady na ukončené zakázky". Pokud bude tato volba aktivovaná, nebude možné přidat nový doklad (příjemky/výdejky, faktury) nebo výkon na již ukončenou zakázku (stav zakázky "U"). Toto omezení se týká i změny čísla zakázky na existujícím dokladu.

v4.0.2039 Funkci "Aktualizace zakázek" lze spustit pro zvolené období

Doposud bylo možné spustit Aktualizaci zakázky k zadanému datu (od počátku dat). Nyní lze tutéž funkci spustit pro zadané období Od/Do a lze tak získat finanční stav zakázky např. pouze za zvolené čtvrtletí. Pokud neuvedeme "datum od" je výsledek totožný s původní funkcí.

v4.0.2012 Nový filtr v dokladech: Dle druhu (neuhrazené)

Vyfiltruje doklady/faktury podle jejich druhu, podobně jako běžný filtr, avšak pouze neuhrazené doklady. Filtr je užitečný např. při vkládání faktur do úhrad.

v4.0.2011 Nový report pohybech P/V: Pohyby na kartách (výběr s mezisoučty)

Tiskne pohyby na kartách s cenou skladu a cenou prodejní. Lze zadat podmínky pro výběr karet, pohybů a nastavit volitelné sčítací úrovně (mezisoučty).

v4.0.2010 Nový report ve fakturách: Seznam dokladů výběr - po partnerech, střediscích - uhrazené/neuhrazené

Tiskne seznam faktur. V dialogu lze zadat podmínky pro výběr faktur pro zvoleného partnera, středisko, typ datumu (vystavení/DUZP/Splatnost) a jeho rozsah a dále obor (uhrazené/neuhrazené/vše). Také lze zvolit dvě sčítací úrovně (mezisoučty) a způsob řazení.

v4.0.1974 Výpočet odpisů podporuje i jiné fiskální účetní období než kalendářní rok

Pokud se využívá jiné fiskální období než kalendářní rok je třeba nastavit v deníku, záložka nastavení, volbu "Datum otevření účetních knih" např. na 1.3.2009. Pro výpočet odpisů je podstatný pouze den a měsíc (na roku nezáleží) a jedná se o první den fiskálního období. Datum otevření účetních knih se používá dále při zaúčtování - všechny doklady před tímto datem (zde rok rozhoduje) se účtuje saldokontně (proti 701).

v4.0.1970 Rozpuštění režijních zakázek

Funkce rozpustí nerozpuštěné náklady označených režijních zakázek na vybrané výrobní zakázky. Poměrovým koeficientem jsou skutečné náklady pokud alespoň jedna z vybraných výrobních zakázek má nenulové skutečné náklady. Pokud všechny výrobní zakázky mají nulové skutečné náklady, pak poměrovým koeficientem je počet zakázek a na všechny zakázky se režijní náklady rozpustí stejným dílem.

Funkce vytvoří do zvoleného druhu interní fakturu. V položkách této faktury budou nejprve řádky od režijních zakázek. Tedy co označená režijní zakázka s nenulovou částkou pro rozpuštění, to řádek ve faktuře se zápornou částkou a číslem režijní zakázky (tím se vynuluje režijní zakázka). Dalšími položkami budou položky s číslem výrobních zakázek a celkovou rozpouštěnou částkou. V množství bude poměrový koeficient. Celková cena k úhradě faktury bude nulová.

v4.0.1961 Ověření firmy v obchodním rejstříku

Nová funkce v lok. menu Partneři, která otevře prohlížeč a v něm stránky s obchodním rejstříkem, kde se firma vyhledá podle IČO nebo názvu pokud není IČO vyplněno.

v4.0.1951 Změna účtování úhrad dobropisů

V případě zaúčtování úhrady k dobropisu (záporná částka k úhradě na dokladu) se zaúčtuje úhrada také se záporným znaménkem. Tak lze pro zaúčtování úhrady dobropisu použít stejnou předkontaci jako při zaúčtování běžné faktury. Doposud se tato úhrada účtovala v kladné hodnotě a bylo nutné předkontaci měnit.

v4.0.1947 Obarvování částečných nebo přeplacených úhrad faktur

V položkách úhrad jsou zelenou barvou zvýrazněny ty řádky, kdy se neshoduje cena k úhradě z faktury s uhrazenou částkou. Jde tedy o částečnou úhradu nebo přeplacenou fakturu (např. úhrada více faktur pod jedním variabilním symbolem).

v4.0.1896 Přidaná neomezeně dlouhá poznámka do položek faktury

K položce faktury lze doplnit další specifikaci, která se nevejde na jeden řádek a následně ji tisknout (typicky u vydané faktury).

v4.0.1895 Přidaná účetní operace do položek příjemky/výdejky

Lze tak zajistit různé účtování pohybů v rámci jedné příjemky. Pomocí uživatelkých pravidel pak lze zajistit, aby se např. pro některé druhy karet použila automaticky jedna předkontace a pro jiné druhá (materiál/výrobky/pomocné karty služeb).

v4.0.1779 Zdokonaleno filtrování dle datumu

V případě, že máme přepnuto filtrování dle datumového sloupce, je možno do políčka "Hodnota filtru" zadat:

 • celé datum (1.1.2009) - jsou zobrazena data z tohoto dne
 • měsíc a rok (1.2009) - jsou zobrazena data za celý měsíc
 • rok (2009) - uvidíte data za celý rok

v4.0.1777 Nová analýza nákladů a výnosů v čase z účetnictví

Pomocí výstupu do Excelu resp. OpenOffice a kontingenčních tabulek lze analyzovat obraty rozvahových nebo výsledovkových účtů po měsících.

Kontingenční tabulka v Excelu

v4.0.1584 Rozšířená funkce "Objednávka dle skladu"

Při tvorbě objednávky dle skladu, lze navíc omezit vstupní podmínku pouze na zvolený druh rezervací. Lze si tedy např. vytvořit druhy rezervací nepotvrzené/potvrzené a funkci objednávky pak spustit s ohledem pouze na druh potvrzených rezervací.

v4.0.1537 Změna funkce lok. menu faktur "Přidej do nákladů prostředku"

Funkce pro označené doklady přidá náklady k prostředkům. Náklad se přiřadí k prostředku, který je vyplněn v hlavičce dokladu resp. v jeho položkách (zde má prioritu).

V minulosti funkce nabízela dialog výběru prostředku, ke kterému se náklad přiřadil. Nyní se získává tato informace z hlavičky resp. položek dokladu.

v4.0.1482 Přidán sloupec MMPoznámka do výkonových protokolů

K protokolu tak lze připojovat odkazy na dokumenty (např. servisní záznamy apod.)

v4.0.1454 Přepracováno okno Mezisklady

V okně meziskladů je nyní další záložka - pohyby skladové karty na meziskladu, ve které se zobrazují příjmové/výdajové doklady na aktuální sklad a kartu. Bylo upraveno lokální menu, které nyní obsahuje funkce pro výdej všeho z vybraného meziskladu a převod všeho z vybraného meziskladu.

v4.0.1445 Přepočet počátečních stavů

Funkce na přepočet počátečních stavů byla upravena a přesunuta z lokálního menu výkonů do lokálního menu k prostředku. Nyní přepočet funguje na označené prostředky a jejich výkony v zadaném datumovém rozmezí.

v4.0.1412 Přepracováno okno Rozpočty

Byly provedeny následující změny:

 • Autodetail v rekapitulacích a nákladech.
 • Do hlavičky přidány součtové sloupce (Náklady, Minuty, Ceníková cena, Hmotnost, Zisk, GP, Sleva, DPH).
 • Zrušena záložka Kapitoly. Tabulku kapitoly je možné ovládat ze záložky Položky. Záleží jen na tom která je aktivní.
 • Zrušena záložka Analýza. Je přístupná přes lokální menu "Hromadná analýza" fungující na označené rozpočty. Navíc zvládá zobrazení v cizích měnách.
 • Přepočet položek (klávesa F4) byla rozdělena na F4 - změna přirážky a F5 - změna hodinové sazby.

v4.0.1402 Přepracováno okno Akce

Filtr Druh a Stav je nutno vybrat v přepínači filtrů. Přidán obecný "budík", možno vybrat uživatele i datum.

v4.0.1357 Zrychlený tisk rozpočtu do řádku

Report pro tisk rozpočtu s dodávkou a montáží do jednoho řádku byl zrychlen. Rychlost se výrazně projeví u obsáhlých rozpočtů s mnoha položkami.

v4.0.1336 Upraven tisk reportu "Rozpočet skutečného stavu"

Report nyní zobrazuje i kapitoly a položky, které byly doplněny až do rozpočtu skut. stavu. Nejsou tak obsaženy v originálním rozpočtu. Sestava zobrazuje celkové množství z originálního rozpočtu, dodané či již udělané množství a množství zbývající. Dále zobrazuje i zbývající cenu.

v4.0.1332 Nová funkce - import kurzovního lístku

Funkce se nachází v lokálním menu v tabulce Kurzovního lístku. Po spuštění se systém zeptá na datum kurzu a nabídne na výběr stáhnutí kurzu pro měnu EUR, GBP, USD a SKK. Kurzy se stahují ze stránek ČNB a jsou k dispozici každý den po 14:30 hod. (www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu)

v4.0.1320 Nový report ve skladech - "Stav meziskladu k datu"

Tisková sestava na základě zadaných parametrů (k jakému datu, druh karet a zda vytisknout všechny položky, nebo pouze položky s nenulovým množstvím) vytiskne položky označeného skladu (případně všech označených). Pokud není zadán druh karet, tisknou se všechny bez ohledu na druh.

v4.0.1259 Nová funkce ve výkonech a položkách protokolů - Změna jednotkových nákladů a ceny ze zadané sumy

Funkce změní pro označené výkony jednotkové náklady a cenu ze zadané celkové sumy dle následujících pravidel:

 • pokud není ve vstupním dialogu vyplněna celková cena, nemění se ani jednotková cena u výkonů
 • pokud nejsou vyplněny celkové náklady nemění se jednotkové
 • pokud nejsou vyplněno množství je použit součet množství z označených výkonů a jsou tedy zadaná celková cena a náklady rozpuštěny do označených výkonů tak, že jejich součet dosáhne této zadané celkové hodnoty
 • pokud je množství vyplněno, je pro každý označený řádek doplněno toto zadané množství a celkové ceny a nákladů je tedy dosaženo pro každý označený výkon samostatně

Vzhledem k chování funkce z pohledu vyplněného nebo nevyplněného množství ji lze využít ve dvou typických situacích:

 • změna celkové ceny a nákladů pro více označených výkonů, které již mají množství vyplněno (v tomto případě se ve vstupním dialogu množství nezadává)
 • zadaní celkové ceny, nákladů a množství pro jeden výkon (v tomto případě jsou vyplněny všechny hodnoty vstupního dialogu včetně množství)

v4.0.1240 Report 'Přehled všech položek k zakázce'

Nový report nahrazuje sestavu CashFlow zakázky. Tiskne všechny položky z jednotlivých záložek v okně zakázek. Zároveň s tím byly ze zakázek odstraněny záložky Náklady na výkony a Příjemky na zakázku.

v4.0.1216 Nový report v příjm./výdaj. dokladech - "rozdíl mezi označenou příjemkou/výdejkou"

Tisková sestava zobrazí seznam karet z označených příjmových a výdajových dokladů a u každé karty z těchto dokladů množství přijaté, vydané a rozdíl.

v4.0.1187 Upravený tisk formuláře 'Přiznání k DPH'

Do formuláře Přiznání k DPH se jednotlivé hodnoty uskutečněných a přijatých plnění (strana 2 a 3 formuláře) tisknou dle Kódu přiznání DPH z tabulky DPH. K jednotlivým položkám DPH v číselníku DPH jsou přiřazeny Kódy přiznání DPH následovně:

 • nizsi - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně
 • vyssi - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně
 • nizsieu - pořízení zboží z jiného členského státu se sníženou sazbou daně
 • vyssieu - pořízení zboží z jiného členského státu se základní sazbou daně
 • nizsiost - dovoz zboží se sníženou sazbou daně
 • vyssiost - dovoz zboží se základní sazbou daně
 • dodanizb - dodání zboží do jiného členského státu
 • dodaniost - ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • vyvozzb - vývoz zboží
 • beznaroku - celková částka usk. plnění osvob. od daně bez nároku na odpočet daně

U kódu nizsi a vyssi systém pozná uskutečněná nebo přijatá plnění dle znaménka dokladu.

v4.0.1143 Nová funkce zaúčtování dokladů (možnost částečných předkontací)

Zaúčtuje doklad podle nastavených účetních operací dle následujících pravidel:

 • účetní operace u položek faktury má přednost před účetní operaci v hlavičce
 • pokud nemá účetní operace vyplněnu stranu MD nebo Dal, doplní se tato chybějící strana dle čísla účtu nastaveného v druhu faktury (takto lze vytvářet tzv. částečné předkontace)
 • zaúčtují se položky faktury - částky jsou sečteny podle použitých operací
 • zaúčtují se položky z tabulky DPH dokladu
 • strana MD resp. Dal (podle typu dokladu - přijatý/vydaný) se doplní dle čísla účtu nastaveného v číselníku DPH
 • druhá strana zaúčtování DPH se doplní podle nastavené účetní operace v hlavičce dokladu nebo jeho první položce (pokud není v hlavičce vyplněno)
 • opět lze použít částečnou předkontaci, kdy není vyplněna odpovídající strana v číselníku účetních operací a tato se nahradí nastaveným účtem z druhu dokladu
 • pokud jsou v položkách dokladu různé zakázky je zúčtování podle nich rozděleno
 • pokud není zakázka uvedena v položce použije se implicitní zakázka z hlavičky dokladu
 • DPH se zaúčtuje vždy pro zakázku dle hlavičky dokladu i v případě různých zakázek v položkách

v4.0.1122 Nová funkce zaúčtování úhrad (možnost částečných předkontací)

Funkce zaúčtuje všechny položky označených úhrad do zvoleného druhu deníku. Položky se zaúčtují dle nastavených účetních operací. Lze vytvářet také tzv. částečné účetní operace. (předkontace). Tyto mají nevyplněné pole MD nebo Dal. Při zaúčtování se pak tato prázdná hodnota doplní podle nastavené v Druhu úhrad - položka Účet pro částečnou předkontaci.

Příklad: * v druhu pro zvolenou banku vyplníme účet pro částečnou předkontaci "211.001" * pro úhrady pak používáme účetní operace např. MD="", Dal="311.001" nebo MD="321.001", Dal="" * při zaúčtování se pak za prázdné účty "" doplní "211.001"

v4.0.1079 Možnost vytvářet příkazy dle uhrazené částky

Funkce Vytvoř příkaz k úhradě byla rozšířena o volbu výpočtu přikázané částky:

 • jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již přikázané částky
 • jako rozdíl ceny k úhradě dokladu a již uhrazené částky

v4.0.1050 Možnost vytvářet příkazy k úhradě dle data splatnosti

Funkce Vytvoř příkaz k úhradě byla rozšířena o volbu způsobu s následujícími možnostmi:

 • jeden společný příkaz - vytvoří jeden příkaz pro všechny označené faktury s datem podle nejstaršího data splatnosti vybraných faktur. V případě, že jsou označené faktury připojeny na různé bankovní účty, je vytvořen příkaz pro každý jednotlivý účet.
 • rozdělit dle data splatnosti - vytvoří tolik příkazů, kolik je různých datumů splatnosti vybraných faktur

v4.0.1037 Nový report v prostředcích - grafické zobrazení plánu

Tisková sestava graficky zobrazí plán práce vybraných prostředků v zadaném období. Zobrazuje jaký prostředek bude ve který den a čas pracovat na které zakázce. Zakázky jsou v tabulce zobrazeny barvami, které jim systém přiřadí.

Pokud se při spuštění do dialogu vyplní zakázka, sestava zobrazí plán pro tuto zakázku. Tedy kdo, který den a čas bude pracovat na této zakázce.

v4.0.1025 Editovatelné objednací číslo a MJ v položkách objednávky

Sloupce objednací číslo a měrná jednotka v položkách objednávek je možné editovat. Pří vložení karty do objednávky se objednací číslo a měrná jednotka automaticky doplňují pokud existují. Pokud ne, je možné je ručně doplnit popř. editovat.

v4.0.1000 Přecenění v úhradách

Při uhradě faktury je možno zvolit jen přecenění (zapsání kurzového rozdílu) bez vlastní úhrady.

v4.0.997 Změna ikon rychlé volby lokálního menu

Ikony, které si uživatel vytáhl vedle lokálního menu jsou nahrazeny systémovým nastavením. Důvodem je technická změna formátu uložení tohoto nastavení. Uživatel si musí tyto ikony vytáhnout z lokálního menu znovu.

v4.0.990 Tvorba příjemky/výdejky/převodky

Položky DPH, Odběratel a Na sklad dříve umístěné v levém horním rohu přesunuty do autodetailu.

v4.0.988 Změny v lokálním menu zakázek

 • zrušeny původní funkce Aktualizace zakázky - nahrazuje ji nová LUA implementace (poslední položka lok. menu)
 • přejmenovány položky menu fakturace zakázek - funkcionalita zůstává nezměněna

v4.0.984 Změny v lokálním menu faktur

Byla zrušena funkce Rozpuštění subdodávky na více zakázek. Nahrazuje ji možnost zadávat čísla zakázek k položkám dokladu. Dále byla zrušena funkce pro odskok do deníku, nahrazuje ji samostatná záložka.

v4.0.977 Změny v lokálním menu objednávek a rezervací

Objednávky

 • funkce Objednávka dle skladu zrušena - nahrazuje ji a rozšiřuje funkce Vytvoření objednávek dle stavu skladu v lok. menu skladových karet.
 • zrušena funkce Označení vyřízených dokladů - lze ji nahradit novým filtrem

Rezervace

 • funkce Přehled pokrytí rezervace zrušena - nahrazuje a rozšiřuje ji SQL dotaz ve filtrech
 • zrušena funkce Označení vyřízených dokladů - lze ji nahradit novým filtrem

v4.0.967 Nová funkce 'Opakovaná fakturace'

Funkce 'Opakovaná fakturace', která je dostupná z lokálního menu faktur slouží k fakturování podle připraveného vzoru, kde jsou stále stejné položky a hlavička faktury. Mění se pouze datum (vystavení, splatnosti, DPH) a poznámka, kam se vepisuje období, za které se faktura vystavuje. Tato funkce se dá použít i na více označených faktur.

v4.0.901 Úprava okna tisku

V seznamu tiskových sestav jsou zobrazeny všechny sestavy, které jsou k dispozici.
Dle výběru druhu tisku (tisk na tiskárnu, export do excelu, …) pomocí sady ikon, se daná sestava vyexportuje na tiskárnu, excelu atd. Pokud šablona neexistuje pro daný druh tisku, ikona je zašedlá a nelze ji použít.

v4.0.896 Automatická rekonstrukce skladu a aktualizace zakázek

Na serveru lze nastavit automatickou rekonstrukci skladu a aktualizaci zakázek např. každý den v noci. Bližší technické informace a ukázkové skripty jsou na wiki stránkách OBIS.

v4.0.891 Nové a upravené tiskové sestavy z Faktur a Úhrad

 • tisková sestava seznamu faktur tiskne v případě dokladů v cizí měně součet v korunách a v cizí měně (předpokladem je vybrání dokladů ve stejné měně - nelze kombinovat různé)
 • nová sestava ve Fakturách Přehled neuhrazených faktur dle data po splatnosti tiskne faktury roztříděné dle data po splatnosti (30, 60, 90 dnů apod.) - tyto rozmezí lze měnit v dialogu před tiskem
 • nová tisková sestava v Úhradách Zápočet v cizí měně

v4.0.884 Nová rekonstrukce skladu

Nová rekonstrukce skladů, kompletně přepsaná do LUA. Je ji možno spuštět na pouze pro označené skladové karty nebo zajistit periodické spouštění přes obiscserver např. každý den v noci.

Tato rekonstrukce také lépe pracuje s rezervací, která obsahuje dvě stejné skladové karty (postupně je "vyřizuje").

Rekonstrukce skladu také doplňuje nový sloupec Error v pohybech na kartě. Tyto chybové pohyby jsou pak červeně zvýrazněny v záložce Pohyby na kartách a lze tak rychleji najít chybový výdej do záporu nebo nepárovou převodku.

 
manual/midnews.txt · Poslední úprava: 2022/02/21 14:28 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki