Dokumentace IS OBIS4SQL

Obecná část obsahuje popis instalace a popis obsluhy uživatelského rozhraní systému. Obsahuje shodné informace jako tištěný manuál.

Obecná část

Obecnou část manuálu, která je společná pro systém OBIS4SQL a OBISLite lze stáhnout ve formátu PDF (2MB) nebo je k dispozici on-line ve formátu HTML.

Moduly

Každý modul se skládá z skupiny tabulek (tzv. middle). V následujícím seznamu je vždy odkaz do popisu (zde je struktura tabulek, jejich funkcí a nastavení) a do praktických návodů, které popisují typické postupy práce, typy, triky atd.

Tyto informace a postupy nejsou součástí tištěného manuálu. Popis middle včetně uživatelských změn lze získat také přímo z programu OBIS - tlačítko nápověda (symbol otazník).

Kompletní obsah všech systémových middle je také zde.

Modul Rozpočty, nabídky

Skladové hospodářství

Doklady/Úhrady

Zakázky

Partneři

Marketing

Prostředky, výkony

Úkoly

Dokumenty

Účetnictví

Majetek

Uživatelé

Analýzy

MOBIS

Technologie MOBIS umožňuje přístup k datům systému z mobilního telefonu nebo tabletu přes zabezpečené webové rozhraní z internetu.

 
manual/index.txt · Poslední úprava: 2013/05/27 13:13 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki