Číselník odpisových skupin majetku (majetek_oskupiny)

Odpisové skupiny majetku (majetek_oskupiny)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Odp. skupina IDOSkupina* String(8) Kód odpisové skupiny
200 2 Popis Popis String(50) Popis
300 3 Předpis Predpis String(100) Typ a koeficienty pro výpočet odpisu

First free FieldID: 1, last free FieldID: 63

Podrobně

Předpis

V tomto poli jsou údaje, které ovlivňují způsob a koeficienty výpočtu odpisu. Jde o položky pole, které jsou načteny algoritmem výpočtu odpisu s následujícím významem:

Typ - způsob výpočtu odpisu:

 • L - lineární (nelze použít pro daňové odpisy). Hodnota odpisu je vypočtena jako Vstupní_cena*(koeficient/100)*Počet_měsíců_od_posledního_odpisu/12. Tj. účetní hodnota je lineárně odpisována stejnou částkou za jednotlivý měsíc a koeficient určuje kolik procent ze vstupní ceny se odepíše za jeden rok.
 • R - rovnoměrný dle zákona o daních z příjmu. Výpočet je prováděn dle postupu v par. 31 odstavec 7 resp. 8 tedy jako (Vstupní_cena*koeficient)/100. V případě účetních odpisů je tato hodnota vydělena poměrně k počtu měsíců. Význam koeficientů je následující:
  • K1 - koeficient v prvním roce odpisování
  • K2 - koeficient v dalších letech odepisování
  • Kz - koeficient pro zvýšenou vstupní cenu
 • Z - zrychlený dle zákona o daních z příjmu. Výpočet je prováděn dle postupu v par. 32 odstavec 2 resp. 3. Význam koeficientů je následující:
  • K0 - koeficient pro zvýšení odpisu v prvním roce odepisování (např. K0=0.2 pro 20%)
  • K1 - koeficient v prvním roce odpisování
  • K2 - koeficient v dalších letech odepisování
  • Kz - koeficient pro zvýšenou vstupní cenu

Lokální menu

Systémové funkce

 
manual/midmajetek_oskupiny.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki