Nastavení uživatelů (UZIVATELE)

Uživatelé (common_uzivatele)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Přihlašovací jméno IDVyridil* String(8) Přihlašovací jméno uživatele
200 1 Skupina IDSkupina String(8)1) Skupina do které uživatel náleží
300 11 Skupiny Skupiny String(200)2) Číslo střediska First free FieldID: 12, last free FieldID: 63 ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Smazat heslo u uživatele === === Nastavit zákaz přístupu uživatele === === Opětovně povolit zakázkaný přístup uživatele === === Nastavit heslo uživatele === === Aktivovat budík na nepřečtené novinky === Funkce umožňuje aktivovat deaktivovat kontrolu upozorňování na nepřečtené novinky pro označené uživatele. === Deaktivovat budík na nepřečtené novinky === Funkce umožňuje deaktivovat kontrolu upozorňování na nepřečtené novinky pro označené uživatele. === Aktivovat budík upozornění na úkoly === Funkce umožňuje aktivovat kontrolu upozorňování na plánované úkoly (sloupec upozornění) pro označené uživatele. === Deaktivovat budík upozornění na úkoly === Funkce umožňuje deaktivovat kontrolu upozorňování na plánované úkoly (sloupec upozornění) pro označené uživatele. === Zobraz všechny doklady k označeným uživatelům === Zobrazí okno všech dokladů v rámci systému vytvořené označenými uživateli (IDVyridil). === Uložení nastavení pro kalendář práce === Uloží nastavení kalendáře do souboru user/calendarset.xml. === Přepnout uživatele === ==== Události (Events) ==== === common_uzivatele.DisableUser === Uživatelé kteří mají heslo "disable" jsou přeškrtnutí. ===== Upozorňování (common_triggers) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Uživatel (novisible) IDUzivatele* String(8)3) Uživatel
200 1 ID triggeru IDTrigger* String(8) Identifikátor triggeru
300 2 Popis Popis String(50)
400 3 Interval [min] Interval SmallInt(0) Interval spouštění v minutách
500 4 Příští spuštění NextRun DateTime(0) Datum a čas kdy bude opět spuštěn
600 5 Detail MidString String(50) Jméno okna, které otevře detail
700 6 SQL SQL Memo(0) SQL Dotaz
800 7 Email Email String(100) Email na který je odeslán report s upozorněním
900 8 Report Report String(255) Šablona reportu pro upozornění přes modul dokumenty
1000 9 LUA LUA String(255)
1) SKUPINY:IDSkupina
2) @LuaForm.MainLoop("MultiSelectLookup", nil, DSI, nil,
        {FieldName=Params.FieldName, ArgumentStr="common_skupiny:idskupina", Value=DSI:FieldByName("Skupiny")}))) | Další skupiny do kterých uživatel náleží oddělené čárkou |
| 400 | 2 | Jméno a příjmení | Jmeno | String(30) | Jméno a příjmení uživatele |
500 3 Heslo Heslo String(35) Heslo
600 4 IsAdmin IsAdmin String(1) Příznak - jedná-li se o administrátora vyplňte 'Y',jinak nechte prázdné
700 5 UID UID SmallInt(0) Číselné ozn. uživatele
800 6 Úroveň RLevel SmallInt(0) Úroveň oprávnění
900 7 E-mail Email String(50)
1000 8 Mobil Mobil String(25)
1100 9 Identifikace Identifikace String(20) Kód např.přístupová karta
1200 10 Č. střediska IDStred String(8)((common_stred:idstred
3) common_uzivatele:idvyridil
 
manual/miduzivatele.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki