Dokumenty (DOKUMENTY)

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)1) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)2) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
600 4 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
700 5 Č. dokladu CDokladu String(20)3) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)4) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)5) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)6)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)7)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)8) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)9) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)10) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)11)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)12) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent SmallInt(0)13) Číslo dokumentu 200 1 ID ID* SmallInt(0) Číslo řádku 300 2 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument First free FieldID: 3, last free FieldID: 63 ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Zobraz plnou cestu Odkazu === Lze využít ke zkopírování do schránky. ===== Stavy (dokumenty_stavy) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 1 ID IDStav* String(15) Identifikátor řádku stavu dokumentu
200 2 Popis Popis String(80) Popis stavu
300 3 Datum Datum DateTime(0) Datum stavu
400 4 Vyřídil IDVyridil String(8)14) Jméno uživatele, který stav doplnil
<del>500</dev> 0 Číslo dokumentu (novisible) IDDokument String(15)15)
1) dokumenty_druhy:iddruh
2) dokumenty_cpopis:popis
3) #TypDokl
4) partneri_partneri:IDPartner
5) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
6) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
7) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
8) zakazky_zakazky:IDZakaz
9) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
10) prost_prost:IDProst
11) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
12) , 14) common_uzivatele:idvyridil
13) (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where
s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument odeslán%')
   )) | |
| <del>2000</dev> | | Počet stavů neodesláno (novisible) | StavyCountErr | SmallInt(0)(( (select cast(Count(s.IDStav) as SMALLINT) from dokumenty_stavy s where
s.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument and s.Popis like 'Dokument nebyl odeslán%')
   )) | |
| <del>2100</dev> | | Počet dalších odkazů (novisible) | OdkazyCount | SmallInt(0)(( (select cast(Count(o.ID) as SMALLINT) from dokumenty_odkazy o where
o.IDDokument = dokumenty_dokumenty.IDDokument)
   )) | |
First free FieldID: 16, last free FieldID: 63 === Podrobně === == Příznak == K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen ==== Lokální menu ==== === Systémové funkce === === Odešle dokument emailem === Označené dokumenty odešle emailem. === Odešle více dokumentů emailem (zazipované přílohy) === Z označených dokumentů zazipuje odkazy a odešle emailem. === Doplnit email dle zástupce === Pokud má dokument připojeného partnera a zástupce, doplní se jeho email do sloupce Emaily. === Zobrazí označené dokumenty === Zobrazí soubory v odkazech označených dokumentů === Zobraz plnou cestu Odkazu === Lze využít ke zkopírování do schránky. === Schvalování === === Vytvořit/připojit z označených úkol === Funkce umožňuje připojit označené dokumenty k existujícímu úkolu nebo vytvořit nový úkol z dokumentu (po stisku tlačítka + [Ins] v okně výběru úkolů). Připojené dokumenty jsou pak rychle přístupné v záložce úkolů Navázané doklady. === Annotovat PDF === Vytvoří nebo otevře dokument programu Xournal pro anotaci stávajícího PDF souboru. Při první anotaci otevře PDF soubor v programu Xournal a vytvoří další odkaz k dokumentu s příponou xoj. Pokud již další odkaz na .xoj soubor existuje, otevře se přímo. V obou případech se zaznamená informace ve stavech dokumentu. === Přidej dokument do novinek === Funkce vytvoří novinku o dokumentu pro vybrané uživatele. === Příznaky === === Připojit dokumenty výdejek k faktuře jako další odkazy === === Připojit el. doklad jako další odkaz === === Skenovat doklad jako další odkaz === === Nápověda obarvování řádků === ==== Události (Events) ==== === dokumenty_dokumenty.PrintRow === Dokumenty, které mají vyplněn sloupec Emaily a zároveň nejsou odeslány jsou modře obarveny. Červeně jsou zvýrazněny ty, kde se odeslání nepodařilo. Tučně jsou dokumenty s více odkazy. ===== Další odkazy (dokumenty_odkazy) ===== ==== Popis sloupců ====
Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo dokumentu (novisible) IDDokument* String(15)((dokumenty_dokumenty:iddokument
15) dokumenty_dokumenty:iddokument
 
manual/middokumenty.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki