Texty výkonů (VYKONYTEXTY)

Texty výkonů (prost_vyktext)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Kód výkonu IDVyk* String(15) Kód výkonu
200 1 Druh prost. IDPDruh String(8)1) Druh prostředku, pro které se využívá tento výkonový text
300 2 Popis Popis String(50) Popis výkonu
400 3 Cena Cena Currency(0) Ceníková prodejní cena pro zákazníka
500 4 Náklady Naklady Currency(0) Náklady na výkon (úkolový náklad)
600 5 ID DPH IDDPH String(8)2) Kód DPH, pro fakturaci výkonu
700 6 MJ MJ String(4)3) Měrná jednotka
800 11 Impl.ZakPol IDZakPol String(15)4) Implicitní položka zakázky
900 9 Množství Mn Float(0) Množství
1000 10 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1100 7 Mez. texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
1200 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka

First free FieldID: 12, last free FieldID: 63

Podrobně

Impl.ZakPol

Tato implicitní položka která se doplní při zadání výkonu.

Lokální menu

Systémové funkce

Vazby výkony (prost_vazby)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. výkonu (novisible) IDVyk* String(15)
200 1 Výkon IDVyk1* String(15)6) Navázaný výkon (bude automaticky doplněn do protokolu při vložení "mateřského" výkonu)
300 Popis Popis String(50)7) Popis
400 2 Násobitel Mnozstvi Float(0) Násobitel (množství navázaného výkonu = množství mateřského výkonu * násobitel), pokud je nasobitel záporný pak množství = abs(násobitel)
500 3 Prostředek IDProst String(15)8) Explicitní číslo prostředku navázaného výkonu

First free FieldID: 4, last free FieldID: 63

Podrobně

Prostředek

Lze pomocí něj realizovat např. vazbu přidělených vozidel jednotlivým pracovníkům a automatické vkládání jejich výkonů.

Lokální menu

Systémové funkce

Vkládání vazeb

Pomocí této funkce lze přidávat navázané výkonové texty k aktuálnímu.

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (ProstDM.VTPocit)

Počítadlo výkonových textů

1) prost_prosdruh:idpdruh=idpdruh
2) common_dph:iddph
3) common_simj:mj
4) zakazky_czakpol:IDZakPol
5) common_meny:idmena
6) prost_vyktext:idvyk
7) prost_vyktext:idvyk1=idvyk:popis
8) prost_prost:IDProst
 
manual/midvykonytexty.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki