Příjem zboží (PRIJEMKY_MEM)

Příjemka (sklad_prijemky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Číslo dokladu (novisible) IDPrijemka* String(8) Číslo dokladu příjemky nebo výdejky
200 1 Popis Popis String(50) Popis
300 2 Partner IDPartner String(8)1) Číslo partnera
400 Jméno partnera PartnerName String(40)2) Název firmy partnera
500 23 Zástupce Zastupce String(35)3)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
600 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokladu
700 4 Číslo přijaté faktury CisloFaktury String(25) Informativní číslo přijaté faktury (pro příjemku)
800 5 Číslo dodacího listu CisloDodacihoListu String(15) Informativní číslo dodacího listu (pro příjemku)
900 11 Faktura IDFaktura String(10)4) Číslo faktury v OBISu, kterou byl tento skladový pohyb fakturován
1000 8 Cena položek CenaPol Currency(0) Cena položek celkem bez DPH (NULL pro převodku)
*1100* Cena celkem CenaCelk Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* Cena celkem vč. RP CenaCelkRP Currency(0) Cena celkem bez DPH (CenaPol+CenaDodatk+RP resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
*1100* 32 Cena rec. popl CenaRecPopl Currency(0) Cena recyklačních poplatků
1200 9 Cena dodatkových nákladů CenaDodatk Currency(0) Cena dodatkových nákladů
1300 10 Cena pol. v poř. cenách CenaSkl Currency(0) Cena položek v pořizovacích cenách
1400 Cena v poř. cenách s dod. nákl. CenaSkladu Currency(0) Cena v pořizovacích cenách i s dodatkovými náklady (CenaSkl + CenaDodatk resp. NULL pokud CenaPol je NULL)
1500 28 Cena s DPH CenaSDPH Currency(0) Celková prodejní cena s DPH
1600 17 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1700 7 Učetní operace IDOperace String(8)6)) Kód účetní operace pro zaúčtování do deníku
1800 Popis operace OperacePopis String(50)7) Popis účetní operace
1900 12 Číslo zakázky IDZakaz String(15)8) Číslo zakázky
2000 13 Pol. zakázky IDZakPol String(15)9)) Položka zakázky
2100 Popis zakázky ZakPopis String(50)10) Popis zakázky
2200 30 Č. prostředku IDProst String(15)11) Informativní odkaz na číslo prostředku
2300 22 Č. střediska IDStred String(8)12) Číslo střediska
2400 15 Číslo skladu IDSklad String(8)13) Číslo skladu, na který bylo přijímáno , resp. z něhož bylo vydáváno
2450 31 Číslo úkolu IDUkol String(15)14)) Číslo úkolu
2500 24 Druh DPH IDDPH String(8)15) Kód DPH
2600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)16) Sazba DPH [%]
<del>2700</dev> 21 Kód převodky (novisible) IDPrevodka String(8)17) Kód druhého dokladu převodky
2800 26 Typ úhrady IDTypUhr String(8)18) Typ úhrady z midfaktury_typuhr číselníku
2900 27 Doprava IDDopr String(8)19) Způsob dopravy z číselníku
3000 25 Druh IDPVDruh String(8)20) Druh dokladu
<del>3100</dev> 16 Znaménko (novisible) Znamenko SmallInt(0)21) Znaménko: -1 .. příjem na sklad, +1 .. výdej ze skladu, 0 .. převodka
3200 6 Vyřídil IDVyridil String(8)22) Kód uživatele, který vytvořil tento doklad
3300 Jméno uživatele Vyridil String(30)23) Jméno uživatele, který vytvořil doklad
3400 29 Příznak Priznak String(5) N-nekontrolovat, R-nesouhlasí EET, P-chybí FIK, F-přidělen FIK, Z-zaučtováno, K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno, 1,2,3 - max. chyba přepočtu
<del>3500</dev> 19 Error (novisible) Error String(1) Chyba
3600 18 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
3700 20 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k dokladu
<del>3800</dev> 14 Rezervace / Objednávka (novisible) IDRezOld String(15)
<del>3900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)24) TypDokl
0 Objednávka IDRezerv String(15)25) Číslo objednávky, ke které se tento doklad vztahuje

First free FieldID: 33, last free FieldID: 63

Podrobně

Faktura

Doplňuje se při funkci fakturace označených dokladů ze seznamy příjemek/výdejek.

Cena položek

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů, u výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena celkem vč. RP

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů plus suma recyklačního příspěvku. U výdejky jde o celkovou prodejní cenu.

Cena rec. popl

Celková cena recyklačních poplatků od všech položek.

Cena dodatkových nákladů

Cena nerozpuštěných dodatkových nákladů (má smysl pouze u příjemek).

Cena pol. v poř. cenách

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena položek. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu.

Cena v poř. cenách s dod. nákl.

U příjemky jde o celkovou cenu příjmu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů plus cena nerozpuštěných dodatkových nákladů - je tedy stejná jako Cena Celkem. U výdejky jde o celkovou cenu skladu, tedy o kolik se výdejem snižuje hodnota skladu - je tedy stejná jako Cena pol. v poř. cenách.

Cena s DPH

DPH se zaokrouhluje podle nastavení v záložce faktur.

Učetní operace

Účetní operace z hlavičky dokladu se použije pokud není v položkách specifikováno jinak. Jde tedy o implicitní účetní operaci pro položky.

Číslo zakázky

U příjemky se jedná pouze o informativní údaj. V případě výdejky je ale cena skladu počítána jako náklad do zakázky při její aktualizaci.

Pol. zakázky

Při aktualizaci zakázky lze touto položkou rozhodnout, zda bude náklad z výdejky napočítán do implicitní zakázkové položky (pokud není tento údaj vyplněn), nebo do této explicitně určené položky.

Implicitní položku zakázky lze zvolit v záložce nastavení v tabulce seznamu příjemek a výdejek.

Č. prostředku

Umožňuje pomocnou evidenci ke kterému prostředku se doklad vztahuje.

Kód převodky

Převodka je tvořeně dvěma doklady. Výdejkou ze zdrojového meziskladu a příjemkou na cílový. Číslo tohoto párového dokladu je obsaženo v tomto sloupci.

Příznak

N - doklad bude vynechán v kontrole ucto/eet R - doklad byl změněn po registraci EET - nesouhlasí informace odeslané do EET a na dokladu P - doklad nebylo možné odeslat do EET, byl vytištěn PKP, čeká na odeslání F - doklad byl zaregisrován v EET, má přidělen FIK Z - doklad byl zaúčtován v deníku K - doklad byl označen ke schválení O - doklad odmítnut, nebyl schválen S - doklad byl schválen 1 - přepočet varování (W:) 2 - přepočet varování (CW:) 3 - přepočet chyba (E:)

Error

Pokud je doklad je v chybovém stavu, je zde hodnota E. Tento stav může nastav v následujících případech:

  • došlo k výdeji do záporu
  • nesouhlasí Celková cena příjmu s Cenou položek + Cena dod. nákladů v příjemce (nesouhlasí cena a ceník. cena v položkách resp. špatně rozpuštěné dodatkové náklady).
  • nesouhlasí párové doklady převodky (různé skladové karty v párových dokladech nebo nesouhlasící množství)

Lokální menu

Systémové funkce

Položky (sklad_ppolozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Příjemka (novisible) IDPrijemka* String(8)26) Číslo příjemky/výdejky
200 2 Číslo karty IDSkladKarta* String(15)27) Číslo skladové karty
300 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
400 Popis Popis String(80) Popis skladové karty
500 3 Množství Mnozstvi Float(0) Množství
600 MJ MJ String(4)28) Měrná jednotka, dle skladových karet
700 5 Cena Cena Currency(0) Cena pořízení/prodeje
800 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Cena celkem bez DPH (množství * cena)
<del>900</dev> 6 Cena skladu (novisible) CenaPomocna Currency(0) Účetní cena skladu v okamžiku dokladu
<del>1000</dev> 7 Cena skladu bez dod. nákl. (novisible) CenaPomBezDod Currency(0) Cena skladu v okamžiku dokladu bez dodatkových nákladů
1100 8 Ceník cena CenikCena Currency(0) Pomocná cena pořízení/prodejní (bez dodatkových nákladů)
*1200* 4 Recyklační příspěvek RecPoplatek Currency(0) Cena recyklačního příspěvku
*1200* Sleva Sleva Float(0) Sleva - rozdíl ceny proti ceníkové ceně
*1300* Celkem RP RecPoplatekCelkem Currency(0) Celkem za recyklační příspěvek
*1300* 16 Číslo zakázky IDZakaz String(15)29) Číslo zakázky
1400 17 Pol. zakázky IDZakPol String(15)30)) Položka zakázky
1500 13 Objednávka IDRezerv String(15)31) Číslo objednávky (pro příjemky) resp. rezervace (pro výdejku), ke které se tento doklad vztahuje
1600 9 Záruka do ZarukaDo DateTime(0) Datum platnosti záruky
1700 Množství v MJ2 Mnozstvi2 Float(0) Množství přepočtené v MJ2
1800 MJ2 MJ2 String(4)32) Druhá měrná jednotka
1900 10 Pozn. Pozn String(15) Poznámka
2000 11 Druh DPH IDDPH String(8)33) Kód DPH
2100 18 Sektor IDSektor String(15)34)) Sektor
2200 15 Účetní operace IDOperace String(8)35)) Účetní operace, v případě že se liší od hlavičky
<del>2300</dev> Popis operace (novisible) OperacePopis String(50)36) Popis účetní operace
2400 12 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
2500 14 Error Error String(1) Příznak chyby na řádku
<del>2600</dev> Číslo skladu (novisible) IDSklad* String(8)37) Číslo skladu z hlavičky
<del>2700</dev> Datum dokladu (novisible) DatumDokladu DateTime(0)38) Datum z hlavičky - používá se při kontrole převodek - přepočet karet
<del>2800</dev> Znaménko (novisible) Znamenko SmallInt(0)39)
<del>2900</dev> Koef. MJ2/MJ (novisible) KoefMJ2 Float(0) Koeficient převodu MJ na MJ2 (MJ2=MJ*koef)

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Cena

Tato cena je uživatelem editovatelná.

V případě příjemky reprezentuje tato cena celkovou pořizovací cenu včetně případných rozpuštěných dodatkových nákladů a je shodná s cenou skladu. Tato cena se mění při funkci rozpuštění dodatkových nákladů na příjemce a při rekonstrukci skladu dojde k přenosu této ceny do ceny skladu.

V případě výdejky se jedná o koncovou prodejní cenu, která se přenáší např. při fakturaci výdejky a dále je započítána do sloupce cena v zakázkách. Tato cena se při rekonstrukci skladu nemění.

Cena celkem

Celková cena položky (množství * cena).

Cena skladu

Tato cena není při průměrování ceny skladu uživatelem editovatelná a je systémem vypočtena resp. upravována při rekonstrukci skladu.

V případě příjemky je tato cena skladu shodná se sloupcem cena je při rekonstrukci skladu touto cenou přepsána. Jde o cenu, kterou se navyšuje účetní hodnota na skladě a jsou v ní započteny případné rozpuštěné dodatkové náklady.

V případě výdejky se jedná o cenu skladu v okamžiku výdeje a je shodná se sloupcem Cena skladu bez dod. nákl. (na výdejkách nemohou být dodatkové náklady). Jde o cenu, kterou se ponižuje účetní hodnota na skladu a je používána jako hodnota nákladů z výdejky na zakázku.

Cena skladu bez dod. nákl.

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako cena skladu, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a není editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

Ceník cena

Charakterem jde o podobnou hodnotu jako sloupec Cena, ale nejsou v ní promítnuté rozpuštěné dodatkové náklady. Má stejné chování při přepočtech a je editovatelná. Její hodnota je pouze informativní a nepočítá se do zakázek.

V případě příjemky se tedy jedná o pořizovací cenu bez rozpuštěných dodatkových nákladů. V případě, že editujete již hotovou příjemku, je nutné opravit oba sloupce (Cena i Ceník cena) na stejnou hodnotu (pokud nejsou dodatkové náklady).

Lokální menu

Systémové funkce

Kontrola

Zkontroluje doklad

Zapiš doklad

Zapíše připravený doklad do skladu.

Přidání položek dle objednávky (vše)

Tato funkce nejprve nabídne dialog výběru objednávky a následně z ní přidá všechny položky.

Přidání položek dle objednávky (jednotlivě)

Tato funkce nejprve nabídne dialog výběru objednávky a následně zobrazí okno s jejími položkami, ze kterých lze vkládat do příjemky.

Přidávání ze skladových karet

Vkládání do příjemky ze seznamu skladových karet.

Spočti jednotkovou cenu

Fce spočítá jednotkovou cenu položky podílem celkové ceny a množství. Výsledná cena se nezaokrouhluje.

Změna množství v MJ2

Změní množství v základní jednotce tak na požadovanou hodnotu v MJ2.

Přidávání karty pomocí čtečky

Fce zobrazí dialog pro zadání kódu EAN nebo čísla skladové karty. Po zadání kódu fce hledá kartu nejdříve dle kódu EAN, pokud nenajde hledá dle čísla skladové karty.

Události (Events)

sklad_prijemky_mem_PrintRow

Položky s chybou jsou obarveny červeně.

Výrobní čísla (sklad_vc)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Doklad (novisible) IDPrijemka* String(8)40) Číslo dokladu
<del>200</dev> 1 Pořadí (novisible) PPoradi* SmallInt(0) Pořadí na dokladu
<del>300</dev> 2 Skladová karta (novisible) IDSkladKarta* String(15)41) Číslo skladové karty
400 6 SN SN* String(30) Výrobní číslo

First free FieldID: 3, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Přidávání výrobních čísel čtečkou

Přidávání výrobních čísel čtečkou čárových kódů

Dodatkové náklady (sklad_pdodnakl)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Příjemka (novisible) IDPrijemka* String(8)42) Příjemka
200 2 Kód dod. nákl. IDDodNakl* String(5)43) Kód dodatkových nákladů
300 1 Číslo dokladu / faktury IDFaktura String(10)44) Číslo dokladu / faktury
400 3 Popis Popis String(50) Popis
500 4 Cena Cena Currency(0) Cena
600 5 Zbyt. cena ZbytCena Currency(0) Zbytková nerozúčtovaná cena dodatkových nákladů
700 6 Druh DPH IDDPH String(8)45) Kód DPH
800 Sazba DPH SazbaDPH Float(0)46) Sazba DPH z číselníku

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Přidání dodatečných nákladů

Přidávání dodatkových nákladů z číselníku.

Rozpočítání dodatkových nákladů

Má smysl pouze u příjemek. Umožňuje promítnout náklady na dopravu/clo apod. do pořizovací ceny materiálu a zboží.

Funkce vypočte a změní sloupec Cena v položkách dokladu ze Ceníkové ceny tak, aby došlo k rozpuštění dodatkových nákladů poměrným způsobem.

Zrušení rozpočítání dodatkových nákladů

Ruší případné rozpočítání dodatkových nákladů. Má smysl pouze u příjemek.

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (SkladDM.PPocit)

Počítadlo pro číselnou řadu příjemek.

Druh nově zapsaného dokladu (SkladDM.PIDPVDruh)

Do tohoto druhu bude vložen vytvořený doklad. Musí souhlasit znaménko v číselníku druhů a znaménko v dokladu.

Okamžitá fakturace (SkladDM.AutoFaktPrij)

Automatická fakturace příjemky

Pro každou potvrzenou příjemku bude rovnou vygenerována přijatá faktura. Druh vytvářené faktury se nastavuje v záložce nastavení v seznamu příjemek/výdejek.

Účetní operace (SkladDM.PUctOp)

Implicitní účetní operace příjemek.

Počet výtisků. (SkladDM.PVytisku)

Počet vytištěných kopií dokladu při potvrzení příjemky s tiskem. Musí být minimálně 1.

Přiřazovat dodavatele ke kartám při příjmu (SkladDM.PRPrizDod)

Přiřazování preferovaného dodavatele dle příjemek

Přiřazovat poslední recyklační příspěvek ke kartám při příjmu (SkladDM.DoplnRecPoplatek)

Přiřazování recyklačního příspěvku dle příjemek

Druh vyřízené objednávky (SkladDM.VyrObjDruh)

Po zápisu příjemky, která kompletně vyřídí požadavky objednávky, je převedena do tohoto druhu

Povolit ignorování nesrovnalostí (SkladDM.VydDoMinusu)

Příznak, zda je možný výdej zboží do záporného množství

Sdružovat dle skl. karet (SkladDM.Sdruzovat)

Sdružovat na příjemkách/výdejkách/rezervacích/objednávkách dle skladových karet

V případě, že vkládáme do příjemky resp. výdejky, rezervace, objednávky znovu stejnou skladovou kartu, může být buďto pouze přičteno k množství již vložené položky nebo bude vložena nová položka se stejnou kartou.

Umístění reportu pro přímý tisk (SkladDM.PrijRep)

Nastavuje cestu k šabloně tisku příjemky při potvrzení s tiskem

Formát zápisu je následující: cesta_k_reportu;typ. Typ (včetně středníku) může být vynechán a v tomto případě se předpokládá typ 1. Pokud je cesta k reportu relativní, předpokládá se jeho umístění v adresáři systémových reportů. Druhá možnost je spustit tisk pomocí LUA. V tomto případě je formát zápisu @lua_funkce().

1) partneri_partneri:IDPartner
2) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
3) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
4) , 44) faktury_faktury:idfaktura
5) common_meny:idmena
6) , 35) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
7) , 36) common_operace:idoperace=idoperace:popis
8) , 29) zakazky_zakazky:IDZakaz
9) , 30) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="zakazky_zakpol:IDZakPol!IDZakaz=IDZakaz"}
10) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
11) prost_prost:IDProst
12) common_stred:idstred
13) sklad_sklady:idsklad
14) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="ukoly_ukoly:idukol!IDZakaz=IDZakaz"}
15) , 33) , 45) common_dph:iddph
16) , 46) common_dph:iddph=iddph:sazba
17) , 26) , 40) , 42) sklad_prijemky:idprijemka
18) faktury_typuhr:idtypuhr
19) common_doprava:iddopr
20) sklad_zn:IDPVDruh
21) sklad_zn:znamenko
22) common_uzivatele:idvyridil
23) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:jmeno
24) 'P'
25) , 31) sklad_objed:idrezerv
27) , 41) sklad_karty:IDSkladKarta
28) , 32) common_simj:MJ
34) @LuaForm.MainLoop("sklad_sektory_ShowLookupSektor", nil, DSI, nil, Params
37) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:idsklad
38) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:datum
39) sklad_prijemky:idprijemka=idprijemka:znamenko
43) sklad_cdodnakl:iddodnakl
 
manual/midprijemky_mem.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki