Příkazy k úhradě (PRIKAZY)

Příkazy k úhradě (faktury_prikazy)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Plat. příkaz IDPrikaz* String(8) Číslo platebního příkazu
200 1 Druh příkazu PDruh String(8)1) Druh příkazu
300 12 Stav Stav String(1) Stav příkazu
400 11 Datum vystavení DatumVystaveni DateTime(0) Datum vystavení
500 2 Datum splatnosti Datum DateTime(0) Datum splatnosti
600 10 Popis Popis String(50) Popis
700 3 Úhrada / Inkaso Znamenko SmallInt(0) -1 Úhrada, +1 Inkaso
800 4 Celkem přikázáno Prikazano Currency(0) Celková přikázaná částka
900 6 Bank. účet IDBankUcet String(8)2) Kód bankovního účtu odesílatele
1000 Banka Banka String(80)3) Banka odesílatele
1100 Č. účtu CUctu String(25)4) Číslo účtu odesílatele
1200 5 Konst. symb KonstSymb String(10) Konstantní symbol
1300 9 Měna IDMena String(5)5) Kód měny
1400 7 Vyřídil IDVyridil String(8)6) Kód uživatele, který vytvořil tento příkaz
1500 8 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k příkazu

First free FieldID: 13, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Opakuj příkaz

Vytvoří opakovanou kopii aktuáního příkazu.

Export ve formátu ABO

Platební příkaz je exportován do textového soboru Výstupní soubor. V názvu souboru lze použít zástupné znaky %_ pro formátování datumu. Viz. lua funkce osex.date(). Příklad viz.: export_prikazu_do_formatu_abo

Po exportu je spuštěna Bankovní aplikace. Ve spouštěcím příkazu je možno využít zástupný znak %s, který bude nahrazen výstupním souborem.

Export ve formátu MultiCash

Platební příkaz je exportován do textového soboru Výstupní soubor. V názvu souboru lze použít zástupné znaky %_ pro formátování datumu. Viz. lua funkce osex.date(). Příklad viz.: export_prikazu_do_formatu_abo

Po exportu je spuštěna Bankovní aplikace. Ve spouštěcím příkazu je možno využít zástupný znak %s, který bude nahrazen výstupním souborem.

Export ve formátu MultiCash CFA

Formát souboru zahraničních plateb (CFA) Platební příkaz je exportován do textového soboru Výstupní soubor. V názvu souboru lze použít zástupné znaky %_ pro formátování datumu. Viz. lua funkce osex.date(). Příklad viz.: export_prikazu_do_formatu_abo

Po exportu je spuštěna Bankovní aplikace. Ve spouštěcím příkazu je možno využít zástupný znak %s, který bude nahrazen výstupním souborem.

Export ve formátu SEPA

Formát souboru zahraničních plateb SEPA v EUR Platební příkaz je exportován do textového soboru Výstupní soubor. V názvu souboru lze použít zástupné znaky %_ pro formátování datumu. Viz. lua funkce osex.date(). Příklad viz.: export_prikazu_do_formatu_abo

Po exportu je spuštěna Bankovní aplikace. Ve spouštěcím příkazu je možno využít zástupný znak %s, který bude nahrazen výstupním souborem.

Export ve formátu Gemini

Tuzemský platební styk ve formátu Gemini - příkazy k úhradě nebo k inkasu. Platební příkaz je exportován do textového soboru Výstupní soubor. V názvu souboru lze použít zástupné znaky %_ pro formátování datumu. Viz. lua funkce osex.date(). Příklad viz.: export_prikazu_do_formatu_abo

Po exportu je spuštěna Bankovní aplikace. Ve spouštěcím příkazu je možno využít zástupný znak %s, který bude nahrazen výstupním souborem.

Události (Events)

faktury_prikazy.prikazy_PrintRow

  • černá - příkaz odeslán
  • zelená - příkaz zadán
  • červená - příkaz prenesen do banky

Položky příkazů (faktury_prikpol)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Příkaz (novisible) IDPrikaz* String(8)7) Příkaz
200 1 Pořadí Poradi* SmallInt(0) Pořadí řádku
300 3 Účet Ucet String(40) Účet příjemce
400 2 Částka Castka Currency(0) Částka
500 4 Var. symbol VarSymb String(10) Variabilní symbol platby
600 5 Konst. symb. KonstSymb String(4)8) Konstantní symbol platby
700 6 Spec. symb. SpecSymb String(10) Specifický symbol
800 7 Doklad / faktura IDFaktura String(10)9) Doklad / Faktura
900 Datum faktury Datum DateTime(0)10) Datum vystavení z faktury - slouží k přepočtu cizí měny
1000 Fak. IDPartner FIDPartner String(8)11) IDPartner dle faktury
1100 Fakt. partner PartnerName String(40)12) Firma dle faktury
1200 Fak. popis FPopis String(50)13) Popis dle faktury
1300 9 IBAN IBAN String(40) IBAN formát Čísla účtu
1400 10 SWIFT SWIFT String(11) SWIFT
1500 8 Zpráva pro příjemce Zprava Memo(0) Zpráva pro příjemce, max. 4 řádky po 35 znacích
<del>1600</dev> Účet partnera (novisible) UcetPartner String(40)14) Standardní účet partnera (dle tabulky partneři)

First free FieldID: 11, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Vytvoř příkaz pro partnera

Funkce přidá do příkazu položku na základě účtu u vybraného partnera a zadané částky, VS, KS.

Události (Events)

faktury_prikpol.PrintRow

V případě, že nesouhlasí účet na příkazu s účtem, který je vyplněn u partnera, je řádek příkazu zeleně zvýrazněn.

faktury_prikpol.AfterPost

Přepočteme faktury pro spravné zobrazní přikázané částky.

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (FakturyDM.PrikPocit)

Pokud není zadané počítadlo v tabulce druhů platebních příkazů, použije se tato implicitní číselná řada.

Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (faktury_prikazy.ShowFilteredResults)

Funkce které tvoří nové příkazy na konci zobrazí jen tyto nové řádky

1) faktury_prikdruh:pdruh
2) common_bankucty:idbankucet
3) common_bankucty:idbankucet=idbankucet:banka
4) common_bankucty:idbankucet=idbankucet:cuctu
5) common_meny:idmena
6) common_uzivatele:idvyridil
7) faktury_prikazy:idprikaz
8) faktury_konsts:konstsymbol
9) faktury_faktury:idfaktura
10) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:datumvystaveni
11) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:IDPartner
12) partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:firma
13) faktury_faktury:idfaktura=idfaktura:popis
14) partneri_partneri:faktury_faktury.IDPartner=IDPartner:Ucet
 
manual/midprikazy.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki