Osnova (OSNOVA)

Do Účetní osnovy se dostaneme například z Hlavního menu přes Účetnictví → Číselníky → Osnova. V prvním sloupci Osnovy jsou Čísla účtů. V dalších sloupcích pak Druh, podle kterého je možné filtrovat (Obrázek 11.6-1), Popis, číslo řádku v rozvaze - aktiva (RozvahaAR), číslo řádku v rozvaze - pasiva (RozvahaPR), číslo sloupce v rozvaze (RozvahaSI), číslo řádku ve výsledovce - náklady (VýsledovkaNR), číslo řádku ve výsledovce - výnosy (VysledovkaVR), Controlingový typ a Daň - A/N podle toho, zda se jedná či nejedená o daňově uznatelný účet.
V účetní osnově je možné vytvářet analytické účty (Obrázek 11.6-2). Ty se vytvoří buď zkopírováním syntetického účtu a následným přepsáním Čísla účtu popř. Popisu, nebo pomocí tlačítka Plus (Obrázek 11.6-3). Pak ale musíme všechny informace vyplnit ručně.

Obrázek 11.6

Účetní osnova

Osnova (ucto_osnova)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo účtu IDUcet* String(9) Číslo účtu ve tvaru syntetický.analytický
200 1 Druh IDODruh String(5)1) Druh (účetní třída)
300 2 Popis Popis String(100) Popis
400 3 Control. typ CTyp String(5)2) Controlling typ (informativní údaj)
500 4 Typ účtu Dan String(1) Daňově uznatelný náklad/výnos (A/N), příznak saldokontního účtu (S), účet s nulovým zůstatkem (Z) nebo neuváděný v rozvaze/výsledovce (D)
600 5 Poznámka Poznamka String(100) Poznámka
700 11 RozvahaAR RozvahaAR16 SmallInt(0)3) Č. řádku v rozvaze od r. 2016 - aktiva, do kterého je účet sčítán
800 12 RozvahaPR RozvahaPR16 SmallInt(0)4) Č. řádku v rozvaze od r. 2016 - pasiva, do kterého je účet sčítán
900 13 VysledovkaNR VysledovkaNR16 SmallInt(0)5) Č. řádku ve výsledovce od r. 2016 - náklady, do kterého je účet sčítán
1000 14 VysledovkaVR VysledovkaVR16 SmallInt(0)6) Č. řádku ve výsledovce od r. 2016 - výnosy, do kterého je účet sčítán
1100 RozvahaAR označení RozvahaAR16Oznaceni String(15)7) Označení řádku v rozvaze od 2016
1200 RozvahaPR označení RozvahaPR16Oznaceni String(15)8) Označení řádku v rozvaze od 2016
1300 VýsledovkaNR označení VysledovkaNR16Oznaceni String(15)9) Označení řádku ve výsledovce od 2016
1400 VýsledovkaVR označení VysledovkaVR16Oznaceni String(15)10) Označení řádku ve výsledovce od 2016
1500 16 Platnost od PlatnostOd DateTime(0) Datum platnosti účtu od
1600 17 Platnost do PlatnostDo DateTime(0) Datum platnosti účtu do
<del>1700</dev> 6 RozvahaAR (novisible) RozvahaAR SmallInt(0)11) Č. řádku v rozvaze - aktiva, do kterého je účet sčítán
<del>1800</dev> 7 RozvahaPR (novisible) RozvahaPR SmallInt(0)12) Č. řádku v rozvaze - pasiva, do kterého je účet sčítán
1900 8 RozvahaSl RozvahaSl SmallInt(0) Č. sloupce v rozvaze, do kterého je účet sčítán
<del>2000</dev> 9 VysledovkaNR (novisible) VysledovkaNR SmallInt(0)13) Č. řádku ve výsledovce - náklady, do kterého je účet sčítán
<del>2100</dev> 10 VysledovkaVR (novisible) VysledovkaVR SmallInt(0)14) Č. řádku ve výsledovce - výnosy, do kterého je účet sčítán
<del>2200</dev> RozvahaAR označení (novisible) RozvahaAROznaceni String(15)15) Označení řádku v rozvaze
<del>2300</dev> RozvahaPR označení (novisible) RozvahaPROznaceni String(15)16) Označení řádku v rozvaze
<del>2400</dev> VýsledovkaNR označení (novisible) VysledovkaNROznaceni String(15)17) Označení řádku ve výsledovce
<del>2500</dev> VýsledovkaVR označení (novisible) VysledovkaVROznaceni String(15)18) Označení řádku ve výsledovce

First free FieldID: 15, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Změna osnovy - doplnění nových sloupců

Funkce na doplnění nových sloupců osnovy.

Možnosti nastavení (Options)

Datum platnosti od výkazů 2016 (UctoDM.Vykazy2016)

Datum od kterého používá účetní jednotka rozvahu a výkaz ZS dle pravidel platných od roku 2016

1) ucto_uodruh:idodruh
2) ucto_ctyp:idctyp
3) , 4) ucto_rozvaha16:idradek
5) , 6) ucto_vysledovka16:idradek
7) ucto_rozvaha16 r11:RozvahaAR16=idradek:oznac
8) ucto_rozvaha16 r12:RozvahaPR16=idradek:oznac
9) ucto_vysledovka16 v11:VysledovkaNR16=idradek:oznac
10) ucto_vysledovka16 v12:VysledovkaVR16=idradek:oznac
11) , 12) ucto_rozvaha:idradek
13) , 14) ucto_vysledovka:idradek
15) ucto_rozvaha r1:RozvahaAR=idradek:oznac
16) ucto_rozvaha r2:RozvahaPR=idradek:oznac
17) ucto_vysledovka v1:VysledovkaNR=idradek:oznac
18) ucto_vysledovka v2:VysledovkaVR=idradek:oznac
 
manual/midosnova.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki