Majetek (MAJETEK)

Majetek (majetek_majetek)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Ident. majetku IDMajetek* String(8) Identifikátor majetku
200 1 Druh IDDruh String(8)1) Druh
300 2 Popis Popis String(50) Popis
400 3 Odp. sk. účetní IDOSkupinaU String(8)2) Odpisová skupina účetní, není-li uvedena předpokladá se stejná jako daňová
500 Popis úos OSkupinaU String(50)3) Popis účetní odpisové skupiny
600 4 Odp. sk. daňová IDOSkupinaD String(8)4) Odpisová skupina daňová
700 Popis dos OSkupinaD String(50)5) Popis daňové odpisové skupiny
800 5 Cena pořízení Cena Currency(0) Cena uvedení do provozu a technické zhodnocení
900 6 Cena účetní CenaU Currency(0) Účetní zůstatková cena
1000 7 Cena daňová CenaD Currency(0) Daňová zůstatková cena
1100 13 Datum pořízení DatumPorizeni DateTime(0) Datum pořízení
1200 14 Datum vyřazení DatumVyrazeni DateTime(0) Datum vyřazení
1300 9 Č. střediska IDStred String(8)6) Číslo střediska
1400 10 Zaměstnanec IDPartner String(8)7) Zaměstnanec
1500 11 Č. prostředku IDProst String(15)8) Číslo prostředku
1600 12 Č. zakázky IDZakaz String(15)9) Číslo zakázky
1700 8 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
<del>1800</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)10) TypDokl

First free FieldID: 15, last free FieldID: 63

Podrobně

Odp. sk. účetní

Nastavuje způsob výpočtu účetního odpisu majetku z číselníku.

Odp. sk. daňová

Nastavuje způsob výpočtu daňového odpisu majetku z číselníku.

Lokální menu

Systémové funkce

Vytvoř odpisy/vyřazení pro označené

Vytvoří jeden řádek odpisu v položkách majetku (pro označené). V dialogu zadáme následující parametry:

  • řádek pro odpis nebo vyřazení - z číselníku položek odpisů (tedy daňový resp. účetní odpis nebo vyřazení)
  • k datu - datum ke kterému má být odpis vypočten (např. poslední den v roce pro daňový odpis resp. poslední den v měsíci pro odpis účetní)

Jedná se o stejnou funkci, která je dostupná i lokálním menu položek majetku.

Vytvoř odpisy hromadně po měsících

Tato funkce je vhodná pro hromadné vytvoření účetních odpisů po jednotlivých měsících. V dialogu zadáme řádek pro odpis z číselníku a datumové rozmezí. Systém pak vytvoří v tomto rozmezí pro každý měsíc jeden řádek odpisu v položkách majetku.

Zaúčtuj do deníku období

Zaúčtuje všechny položky (odpisy) označených nebo všech majetků, které spadají do zadaného časového období. V dialogu zadáme následující parametry:

  • označené/všechny - zda chceme účtovat položky všech nebo pouze označených majetků
  • druh - druh deníku do kterého chceme vytvořit účetní zápisy
  • datum od - počáteční datum požadovaného období
  • datum do - koncové datum požadovaného období

Kontrola zaúčtování majetku

Pro označený majetek zkontroluje zaúčtování vše položek resp. pohybů majetku v zadaném časovém období.

Připojit el. doklad

Skenovat doklad

Položky (majetek_polozky)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Ident. majetku (novisible) IDMajetek* String(8)11) Identifikátor majetku
200 1 Pořadí IDMPolP* SmallInt(0) Pořadí
300 2 Kód položky IDMPol* String(8)12) Kód položky
400 3 Operace Operace String(1) Operace
500 4 Datum Datum DateTime(0) Datum
550 10 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu [F - Faktury, P - Pohyby na skladu (výdejky)]
600 5 Č. dokladu IDFaktura String(10)13) Číslo dokladu
700 6 Popis Popis String(50) Popis
750 8 Cena Cena Currency(0) Cena
800 7 Účetní operace IDOperace String(8)14)) Kód účetní operace
900 Popis operace OperacePopis String(50)15) Popis účetní operace
1100 9 Poznámka Poznamka Memo(0) Poznámka
1300 11 Práva RowRight Right(0)

First free FieldID: 12, last free FieldID: 63

Podrobně

Typ dokladu

Rozhoduje o tom, zda bude Číslo dokladu odkazovat do faktur nebo pohybu na skladu, tedy odkud byl majetek vytvořen.

Č. dokladu

Číslo faktury nebo výdejky, ze které byl majetek vytvořen. Sloupec Typ dokladu pak rozhoduje o tom, zda se jedná o fakturu nebo pohyb na skladu.

Lokální menu

Systémové funkce

Vytvoř odpis/vyřazení

Vytvoří jeden řádek odpisu nebo vyřazení v položkách majetku. V dialogu zadáme následující parametry:

  • řádek pro odpis/vyřazení - z číselníku položek * odpisů (tedy daňový resp. účetní odpisi nebo vyřazení)
  • k datu - datum ke kterému má být odpis vypočten (např. poslední den v roce pro daňový odpis resp. poslední den v měsíci pro odpis účetní)

Zaúčtuj do deníku

Funkce zaúčtuje označené položky do zadaného druhu deníku podle zvolené účetní operace.

Položky deníku (ucto_pdenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. ř. v deniku IDDenik* String(15)16) Číslo řádku v deníku
200 1 Pořadové č. IDPdenik* Integer(0) Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení
300 5 Popis Popis String(50) Popis
400 2 Cena Cena Currency(0) Cena zaúčtování mezi MD a Dal
500 3 MD MDUcet String(9)17) Účet má dáti
600 Účet MD MDUcetPopis String(100)18) Má dáti účet - popis
700 4 Dal DalUcet String(9)19) Účet dal
800 Účet Dal DalUcetPopis String(100)20) Dal účet - popis
900 6 Č. zakázky IDZakaz String(15)21) Číslo zakázky
1000 7 Č. akce IDAkce String(8)22) Číslo akce (informativní číselník)
1100 8 Č. střediska IDStred String(8)23) Číslo střediska
1200 9 Č. prostředku IDProst String(15)24) Číslo prostředku
<del>*0*</dev> Měna (novisible) IDMena String(5)25) Kód měny dle bankovního účtu
*0* 30 Datum DatumVyst DateTime(0) Datum účtování v deníku

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Dokumenty (dokumenty_dokumenty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo dokumentu IDDokument* String(15)26) Číslo dokumentu
200 1 Druh IDDruh String(15)27) Druh dokumentu
300 2 Popis Popis String(80)28) Popis dokumentu
400 3 Datum Datum DateTime(0) Datum dokumentu
500 8 Odkaz na dokument Odkaz String(255) URL odkaz na dokument
<del>600</dev> 4 Typ dokladu (novisible) TypDokl String(1) Typ dokladu dle nabídky
<del>700</dev> 5 Č. dokladu (novisible) CDokladu String(20)29) Číslo dokladu dle sloupce typ
800 6 Kód partnera IDPartner String(8)30) Kód partnera
900 Firma PartnerName String(40)31) Název firmy partnera
1000 7 Zástupce Zastupce String(35)32)) Kontaktní osoba od vybraného partnera
1100 9 Emaily Emaily String(120)33)) Emaily na které je dokument odesílán
1200 11 Číslo zakázky IDZakaz String(15)34) Číslo zakázky
1300 Popis zakázky ZakPopis String(50)35) Popis zakázky
1400 14 Č. prostředku IDProst String(15)36) Číslo prostředku
1500 E-mail autora VyridilEmail String(50)37)
1600 10 Vyřídil IDVyridil String(8)38) Autor dokumentu
1650 15 Příznak Priznak String(5) K-ke schválení, O-odmítnuto, S-schváleno
1700 13 Poznámka Poznamka Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1800 12 Práva RowRight Right(0)
<del>1900</dev> Počet stavů odesláno (novisible) StavyCountSent
1) majetek_druhy:iddruh=iddruh
2) majetek_oskupiny:IDOSkupinaU=IDOSkupina
3) majetek_oskupiny mo1:IDOSkupinaU=IDOSkupina:Popis
4) majetek_oskupiny:IDOSkupinaD=IDOSkupina
5) majetek_oskupiny mo2:IDOSkupinaD=IDOSkupina:Popis
6) , 23) common_stred:idstred
7) , 30) partneri_partneri:IDPartner
8) , 24) , 36) prost_prost:IDProst
9) , 21) , 34) zakazky_zakazky:IDZakaz
10) 'M'
11) majetek_majetek:IDMajetek=IDMajetek
12) majetek_cpolozky:idmpol=idmpol
13) , 29) #TypDokl
14) @LuaForm.MainLoop("common_operace_ShowLookupFieldIDOperace", nil, DSI, nil, Params
15) common_operace:idoperace=idoperace:popis
16) ucto_denik:iddenik
17) , 19) ucto_osnova:iducet
18) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
20) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
22) ucto_uakce:idakce
25) common_bankucty:faktury_uhrdruh.IDBankUcet=IDBankUcet:IDMena
26) dokumenty_dokumenty:IDDokument
27) dokumenty_druhy:iddruh
28) dokumenty_cpopis:popis
31) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
32) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
33) @LuaForm.MainLoop("dokumenty_dokumenty_ShowLookupFieldEmaily", nil, DSI, nil, Params
35) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:popis
37) common_uzivatele:IDVyridil=IDVyridil:email
38) common_uzivatele:idvyridil
 
manual/midmajetek.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki