Zástupci (ZASTUPCI)

Zástupci firem (partneri_zastupci)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 1 Č. partnera (novisible) IDPartner* String(8)1) Identifikátor partnera ke kterému zástupce patří
200 0 Příjmení/Jméno Zastupce* String(35)2)) Příjmení, jméno a titul
300 2 Funkce Funkce String(35)3) Funkce
400 3 Telefon Telefon String(25) Telefon
500 4 Mobil Mobil String(25) Mobil
600 5 Email Email String(50) Email
700 6 Poznámka Poznamka String(25) Poznámka
800 7 Ulice Ulice String(35) Ulice
900 8 PSČ PSC String(10) PSČ
1000 10 Město Mesto String(35) Město
1100 9 Stát Stat String(3)4) Stát
1200 11 Tel. Domů TelDomu String(25) Telefon domů
1300 Zástupce rev. ZastupceRev String(35) Přehozené jméno zástupce např. Novák Jan Ing. → Ing. Jan Novák
1400 12 Login Login String(35) Přihlašovací jméno pro webshop
1500 13 Heslo Heslo String(35) Heslo pro webshop
1600 14 Úroveň přístupu z webu naweb SmallInt(0) Úroveň přístupu ke kartám na webu - publikace při: sklad_karty.naweb ⇐ coalesce(partneri_zastupci.naweb,0)
1700 16 Příznak Priznak String(5) 0-9 - oblíbená položka, N - neplatná položka
0 Firma PartnerName String(40)5) Firma

First free FieldID: 15, last free FieldID: 63

Podrobně

Login

Login pro webshop (email).

Heslo

Heslo pro webshop.

Příznak

0-9 - oblíbená položka N - neplatná položka

Lokální menu

Systémové funkce

Příznaky

Nápověda obarvování řádků

Události (Events)

partneri_zastupci.PrintRow

Obarvování dle příznaků

1) partneri_partneri:IDPartner
2) @LuaForm.MainLoop("partneri_zastupci_BuildJmenoTitul", nil, DSI, nil, Params
3) partneri_zfunkce:funkce
4) common_staty:idstat
5) partneri_partneri:idpartner=idpartner:firma
 
manual/midzastupci.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki