Úhrady (banky/pokladny)

Úhrada faktury bankou/hotově

Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu (Obrázek 12.11). V tomto číselníku nastavte Bankovní účet resp. pokladnu, Počítadlo bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.

Obrázek 12.11

Druhy úhrad

Image h_druhuhrad

V číselníku Bankovních účtů vyplňte Banku, Číslo účtu, a případně Měnu (Obrázek 12.12).

Obrázek 12.12

Číselník bankovní účtů, pokladny

Image hbankucty

Úhrada bankovním převodem

Otevřete Doklady úhrad v menu Fakturace → Úhrady. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku Položky úhrad a tlačítkem Vkládání dle faktur (Obrázek 12.13-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.

V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady (Obrázek 12.13-2).

Obrázek 12.13

Položky úhrady a dialog zadání hodnot

Image huhradabankapol

Úhrada hotovostního dokladu

V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do Faktur/dokladů do druhu Vydaná hotovost. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající typ úhrady. Typ úhrady je číselník (Obrázek 12.14) ve kterém vyplňte kód, popis a druh úhrady +/-.

Obrázek 12.14

Typy úhrad

Image htypuhrad

U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku typů úhrad v polích druh úhrady +/-) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.

Zápočty úhrad

Vytvořte pomocný druh úhrad Zápočty. V tomtu pomocném druhu pak vytvořte úhradu a do položek přidejte faktury dle zápočtového listu. Celková cena úhradypak bude nulová, protože se ceny z faktur odečítají. Úhradu zaúčtujte jako zápočet. (Obrázek 12.17)

Obrázek 12.17

Položky pomocné úhrady při zápočtu

Image hzapocet

Úhrady dokladů v cizí měně

  1. otevřete si úhrady
  2. zkontrolujte si v založce Nastavení, zda máte nastavený Druh pro dorovnání kurzového rozdílu
  3. vyberte si požadovaný Druh úhrad (s bankovním účtem v cizí měně)
  4. založte si nový Doklad úhrady a přepněte se do záložky Položky úhrad
  5. tlačítkem Plus pro uhrazování dokladů, vyberte požadovaný doklad
  6. v dialogu zadejte Datum úhrady, částku systém doplní automaticky z dokladu
  7. můžete případně vyplnit Kód úč.operace kurz. rozdílu
  8. klikněte na tlačítko Úhrada
  9. okno pro výběr dokladů zavřete

Vytvoří se standardní úhrada dokladu a zároveň kurzový rozdíl k datu úhrady a doklad se obarví černě (neuhrazeno=0)

Přecenění dokladů

 
manual/uhrady.txt · Poslední úprava: 2010/01/12 16:17 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki