Texty faktur (FAKT_TEXTY)

Číselník pomocných textů pro faktury. Zde si lze připravit často se opakující položky dokladů.

Pomocné texty (faktury_texty)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Kód textu IDText* String(15) Kód pomocného textu
200 1 Vlastní text Popis String(50) Vlastní text
300 2 MJ MJ String(4)1) Měrná jednotka
400 4 Cena Cena Currency(0) Cena bez DPH
500 3 Kód DPH IDDPH String(8)2) Kód sazby DPH
600 Sazba DPH [%] SazbaDPH Float(0)3) Sazba DPH [%]
700 5 Mezinárodní texty MezTexty MMMemo(0) Mezinárodní texty
800 6 Účetní operace IDOperace String(8)4) Účetní operace

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

1) common_simj:mj
2) common_dph:iddph
3) common_dph:iddph=iddph:sazba
4) common_operace:idoperace
 
manual/midfakt_texty.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki