Platební příkazy

Do tabulky Platebních příkazů (Obrázek 6.28) se dostaneme z Hlavního menu přes Fakturace → Platební příkazy. Je zde seznam všech příkazů, vytvořených v tabulce Faktur. V záložce Položky je pak seznam všech položek, na které byl v tabulce Faktur vydán Platební příkaz. Přenesly se sem jednotlivé Částky, Bankovní účty partnerů a Čísla dokladů, na které byl příkaz vydán.

Platební příkazy se generují pomocí funkce z lokálního menu v tabulce Faktur.

Obrázek 6.28

Platební příkazy

Image f_platebniprikazy

Homebanking

Systém OBIS umí pracovat s formát ABO (KM). Homebanking se spouští z Lokálního menu v tabulce Platebních příkazů. Po spuštění se nás systém zeptá na cestu k exportovanému souboru a k homebankingovému programu. Po potvrzení se vyexportuje označený příkaz a zvolený program se spustí. Načítání Bankovních výpisů pomocí Homebankingu se volá v Úhradách z Lokálního menu.

Export příkazu do formátu ABO

Pro export formátu je nutné zadat následující parametry:

výstupní soubor s příponou .kpc lze využít date-format např: prikaz%Y%m%d-%H%M.kpc (výsledkem je soubor: prikaz20090703-1337.kpc tj. 3.7.2009 13:37hod)
spustit aplikaci cesta k aplikaci po exportu příkazu spustí tento program
 
manual/prikazy.txt · Poslední úprava: 2009/07/03 13:38 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki