Fakturační adresy (FAKT_ADRESY)

Fakturační adresa (partneri_faktadr)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Číslo firmy IDPartner* String(8) Identifikátor firmy
200 1 Jméno firmy Firma String(40) Jméno firmy
300 2 Firma pokračování FirmaPokr String(40) Pokračování jména firmy
400 3 Zástupce Zastupce String(35)1)) Implicitní zástupce se kterým se bude pracovat
500 6 Ulice Ulice String(35) Ulice
600 7 Město Mesto String(35) Město
700 8 PSČ PSC String(10) PSČ
800 9 Stát Stat String(3)2) Stát
900 4 IČO ICO String(20) IČO
1000 5 DIČ DIC String(20) DIČ
1100 10 Telefon Telefon String(25) Telefon
1200 11 Fax Fax String(25) Fax
<del>1300</dev> 13 Banka (novisible) Banka String(25) Název banky
<del>1400</dev> 14 Účet (novisible) Ucet String(40) Číslo účtu včetně kódu banky - z faktadr se nepouziva
1500 12 E-mail Email String(50) E-mail
<del>1600</dev> 16 WWW (novisible) WWW String(50) Internetová adresa
1700 Zástupce rev. ZastupceRev String(100) Přehozené jméno zástupce např. Novák Jan Ing. → Ing. Jan Novák
1800 15 Poznámka Poznamka Memo(0) Dlouhá poznámka

First free FieldID: 17, last free FieldID: 63

Podrobně

Zástupce

Tento zástupce se použije na tiskových výstupech faktur pokud zde není specifikován explicitní zástupce.

Formální způsob zápisu je v opačném pořadí "příjmení jméno titul". Je to z důvodu řazení a hledání dle příjmení. Tiskové sestavy pak pořadí obrací a na tiskovou sestavu se vytiskne "titul jméno příjmení".

Lokální menu

Systémové funkce

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (PartneriDM.FAPocit)

Každá fakturační adresa musí mít zadané jedinečné identifikační číslo. Toto číslo se pak použije jako odkaz v běžné korespondenční adrese. Zde se nastavuje automatické počítadlo pro tento identifikátor.

1) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
2) common_staty:idstat
 
manual/midfakt_adresy.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki