Účetní operace (předkontace) (common_operace)

Do číselníku se dostaneme například z Hlavního menu přes Účetnictví → Číselníky → Účetní operace. V číselníku jsou nejpoužívanější účetní operace s předdefinovaným rozúčtováním MD - DAL. Účty se vybírají z Účetní osnovy. Číselník můžeme filtrovat podle Druhu (Obrázek 11.7-1).

Obrázek 11.7

Číselník účetních operací

Účetní operace (common_operace)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 ID Operace IDOperace* String(8) Identifikátor účetní operace
150 7 Zdroj Zdroj String(1) Určuje pro jaký modul je předkontace určena
200 1 Druh Druh String(8)1) Druh dokladu/úhrady/pohybu/majetku
300 2 Popis Popis String(50) Popis účetní operace
400 3 MD účet MDUcet String(9)2) Má dáti účet
500 Účet MD MDUcetPopis String(100)3) Má dáti účet - popis
600 4 Dal účet DalUcet String(9)4) Dal účet
700 Účet DAL DalUcetPopis String(100)5) Dal účet - popis
750 8 Platnost od PlatnostOd DateTime(0) Datum platnosti účtu od
760 9 Platnost do PlatnostDo DateTime(0) Datum platnosti účtu do
<del>800</dev> 6 Rozúčtování (novisible) Rozuct Memo(0) Předpis pro další rozúčtování
<del>900</dev> 5 Sloupec (novisible) IDSloupec String(8)6) Kam se má doklad zaúčtovat při jedn. účetnictví
<del>1000</dev> Popis sloupce (novisible) SlPopis String(50)7) Popis sloupce v jedn. účetnictví

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Podrobně

Zdroj

Dle tohoto nastavení, pak pole Druh je odskok do druhu faktur, úhrad, pohybů skladu nebo majetku.

Možnosti jsou následující:

  • Y - Faktury druhy
  • H - Úhrady druhy
  • A - Příjemky/výdejky znaménko
  • J - Majetek druhy
Druh

Toto pole určuje pro který druh dokladu/úhrady/pohybu/majetku je předkontace určena. Odskok do tabulky druhů odpovídajícího modulu pak řídí sloupec Zdroj.

Lokální menu

Systémové funkce

Možnosti nastavení (Options)

Filtrování úč. operací (UcOperace.Filter)

Účetní operace nebudou filtrovány při výběru z faktur, úhrad, majetku, příjemek/výdejek

1) #Zdroj
2) , 4) ucto_osnova:iducet
3) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
5) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
6) ucto_sloupce:idsloupec
7) ucto_sloupce:idsloupec=idsloupec:popis
 
manual/midcommon_operace.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki