Účetní deník (DENIK)

Deník (ucto_denik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 0 Č. řádku IDDenik* String(15) Číslo řádku v deníku
200 1 Druh IDDruh String(5)1) Druhy zaúčtování (umožňuje pomocné roztřídění účetních zápisů)
300 2 Datum DatumVyst DateTime(0) Datum dokladu nebo DUZP v případě daňového dokladu
400 3 Typ dokladu TypDokl String(1) Typ dokladu (F-Faktury, U-úhrady, P-sklad, M-Majetek)
500 4 Č. dokladu CDokladu String(20)2)) Číslo dokladu/faktury/úhrady/příjemky/výdejky/majetkové položky
600 5 Kód partnera IDPartner String(8)3) Kód partnera
700 Partner Partner String(40)4) Název firmy
800 6 Popis Popis String(50) Popis
900 11 Cena celkem CenaCelkem Currency(0) Celková cena zaúčtování
1000 12 Zbyvá roz. ZbyvaRoz Currency(0) Zbývá rozúčtovat (rozdíl mezi cenou v hlavičce zaúčtovaní a cenou)
1100 14 Zapsal IDUzivatele String(8)5) Uživatel který vytvořil zaúčtování
1200 15 Datum zaúčtování Datum DateTime(0) Datum vyhotovení účetního zápisu (informativní údaj, netiskne se na sestavách)
1300 13 Poznámka Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
1400 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k zaúčtovaní
<del>1500</dev> 10 Č. akce (novisible) IDAkce String(8)6) Vazba na pomocný informativní číselník

First free FieldID: 7, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Kontrola účetních dokladů

V logu jsou pak popsány případné chyby a varování.

Měsíční uzávěrka dokladů

Zamkne vytvořené doklady a zamezí vytváření staršího data než je zadané datum.

Roční uzávěrka účtů

Vytvoří uzavření a otevření účtů zadaného období.

Elektronické podání

Události (Events)

ucto_denik.DenikPrintRow

Zajišťuje zobrazení špatně rozúčtovaných zápisů modře

Rozúčtování (ucto_pdenik)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
<del>100</dev> 0 Č. ř. v deniku (novisible) IDDenik* String(15) Číslo řádku v deníku
200 1 Pořadové č. IDPdenik* Integer(0) Číslo řádku, používá se pouze pro účely řazení
300 5 Popis Popis String(50) Popis
400 2 Cena Cena Currency(0) Cena zaúčtování mezi MD a Dal
500 3 MD MDUcet String(9)7) Účet má dáti
600 Účet MD MDUcetPopis String(100)8) Má dáti účet - popis
700 4 Dal DalUcet String(9)9) Účet dal
800 Účet Dal DalUcetPopis String(100)10) Dal účet - popis
900 6 Č. zakázky IDZakaz String(15)11) Číslo zakázky
1000 7 Č. akce IDAkce String(8)12) Číslo akce (informativní číselník)
1100 8 Č. střediska IDStred String(8)13) Číslo střediska
1200 9 Č. prostředku IDProst String(15)14) Číslo prostředku

First free FieldID: 10, last free FieldID: 63

Lokální menu

Systémové funkce

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (UctoDM.Pocit)

Počítadlo položek deníku. Má pouze informativní hodnotu, netiskne se na sestavách a mohou existovat mezery v číselné řadě.

Neúčtovaná účetní operace (UctoDM.NzuOp)

Tato účetní operace není kontrolována ve funkci Kontrola účetních dokladů

Počáteční účet rozvažný (UctoDM.PocUcRozv)

701.000 - používá se při uzávěrce k otevření účtů

Konečný účet rozvažný (UctoDM.KoncUcRozv)

702.000 - používá se při uzávěrce k uzavření účtů

Účet zisků a ztrát (UctoDM.UcZiskZtrat)

710.000 - používá se při uzávěrce

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (UctoDM.UcPrevodHV)

431.000 - používá se při uzávěrce

Účet vnitřního zúčtování (UctoDM.UcVnitrZuct)

395.000 - používá se pro pomocné účtování DPH z dovozu

Tento účet se používá pokud se účtuje faktura z dovozu nebo JCD, která používá DPH se sazbou 0% a zároveň nenulovou sazbou pro účtování dovozu. Ve dvou řádcích se pak proti tomuto účtu pomocně zúčtuje hodnota DPH (ve výsledku nulová).

Datum otevření účetních knih (UctoDM.DatumOtevreni)

První den účetního období. K tomuto datu jsou zavedeny počáteční stavy

  účtů, doklady se starším datem se účtují saldokontně a definuje začátek
  fiskálního roku pro výpočet odpisů.

Nastavuje se při uzávěrce účetnictví a jde o první den roku (např. 1.1.2008 nebo 1.3.2008 - jiné fiskální účetní období). Používá se při účtování a vytváření odpisů. Pokud se účtuje doklad, který má datum před tímto dnem, zaúčtuje se saldokontně (tj. proti účtu 701). Při vytváření odpisů se z tohoto datumu přebírá den a měsíc pro výpočty (na roku v tomto případě nezáleží).

Období pro filtry účetnictví (UctoDM.Obdobi)

Pro vybrané filtry lze nastavit období ve formátu např.: 1.2016, 1.16, 2016, 1.1.2016-10.1.2016, 1.16-10.16, 2016-2017

Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (ucto_denik.ShowFilteredResults)

Funkce které tvoří nové zaúčtování na konci zobrazí jen tyto nové řádky

1) ucto_udruh:iddruh
2) @LuaForm.MainLoop("ucto_denik_ShowLookupFieldCDokladu", nil, DSI, nil, Params
3) partneri_partneri:IDPartner
4) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:firma
5) common_uzivatele:idvyridil
6) , 12) ucto_uakce:idakce
7) , 9) ucto_osnova:iducet
8) ucto_osnova o1:mducet=iducet:popis
10) ucto_osnova o2:dalucet=iducet:popis
11) zakazky_zakazky:IDZakaz
13) common_stred:idstred
14) prost_prost:IDProst
 
manual/middenik.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki