Analýzy

Koncepce

Obrázek 10.1

Úvod

Image a_uvod

Modul analýz slouží k získání dat z databází pomocí jazyka SQL, a to speciální mutace Local SQL databázového prostředí DELPHI.

Do modulu Analýz se dostaneme z hlavního menu (Obrázek 10.1-1). Otevře se nám okno (Obrázek 10.2), které je rozdělené do tří částí. První část obsahuje nabídku SQL dotazů (Obrázek 10.2-1). Ve druhé části je pak samotný SQL dotaz (Obrázek 10.2-2) a ve třetí části je výsledek dotazu (Obrázek 10.2-3).

Obrázek 10.2

Koncepce

Image a_koncepce

Provedení dotazu

V seznamu dotazů si vybereme požadovaný dotaz a dvojklikem myši ho potvrdíme. U většiny dotazů nám systém nabídne různá Nabídková okna (Obrázek 10.3). Po vybrání a potvrzení tlačítkem OK (Obrázek 10.3-1) se nám dotaz rovnou provede a výsledek se zobrazí ve spodní části okna (Obrázek 10.2-3).

Obrázek 10.3

Výběr dotazu

Image a_analyza

Export do Excelu

Výsledek každého SQL dotazu je možné pomocí tlačítka (Obrázek 10.3-2) vyexportovat do Excelu. Po kliknutí na toto tlačítko se nám otevře program MS Excel, do kterého se přenese výsledek SQL dotazu (Obrázek 10.4). Na prvním Listu Excelu (Obrázek 10.4-1) je zobrazen výsledek stejně jako v systému OBIS. Na dalších listech jsou pak Grafy vztažené k hodnotám z prvního listu. Aby byl graf správně zobrazen, je třeba kliknout na tlačítko Uprav graf (Obrázek 10.5-1).

Poznámka: Pro správnou funkci exportu je třeba mít nainstalovaný program Microsoft Excel.

Obrázek 10.4

Export do Excelu

Image a_excel
Obrázek 10.5

Export do Excelu

Image a_excel1

Vlastní SQL dotazy

Systém umožňuje vytvořit si vlastní SQL dotazy. Vlastní dotazy se tvoří v záložce Vlastní (Obrázek 10.6-1). Tlačítkem (Obrázek 10.6-2), resp. (Obrázek 10.6-3) přidáme novou položku, resp. podpoložku a tlačítkem (Obrázek 10.6-4) otevřeme Editační okno (Obrázek 10.7). V horní části okna si můžeme vybrat ikonu (Obrázek 10.7-1), která bude zobrazena u položky (Obrázek 10.6-5), dále pak vybereme cestu k excelovskému souboru (Obrázek 10.7-2), který slouží k exportu do Excelu. Do spodního okna pak napíšeme samotný SQL dotaz (Obrázek 10.7-3) a tlačítkem OK (Obrázek 10.7-4) dotaz potvrdíme.

Můžeme využít i některého hotového dotazu ze záložky Systémové, který můžeme zkopírovat pomocí tlačítka (Obrázek 10.8-1). Tím se nám tento dotaz zkopíruje do záložky Vlastní. Zkopíruje se nám název dotazu i cesta k excelovskému souboru pro export. Samozřejmě, že se zkopíruje i samotný SQL dotaz, který pak v editačním okně (Obrázek 10.7-3) upravíme podle našich potřeb.

Poznámka: Protože jen velmi málo uživatelů počítačů zná syntaxi jazyka SQL, může naše firma vytvořit na zakázku připravený SQL dotaz.

Obrázek 10.6

Vlastní SQL dotazy

Image a_vlastni
Obrázek 10.7

Editace vlastních SQL dotazů

Image a_vlastni1
Obrázek 10.8

Kopírování SQL dotazů

Image a_vlastni2
 
manual/analyzy.txt · Poslední úprava: 2008/03/04 10:58 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki