Akce (AKCE)

Akce (partneri_akce)

Popis sloupců

Ord ID Název DB jméno Typ Popis
100 18 Poř. číslo akce IDAkceP* String(15) Pořadové číslo akce - jednoznačný identifikátor
200 0 Číslo akce IDAkce* String(8)1) Číslo akce z číselníku předdefinovaných společných akcí
300 Popis Popis String(50)2) Popis akce z číselníku společných akcí
400 1 Poznámka Poznamka String(40) Krátká poznámka
500 6 Zástupce Zastupce String(35)3)) Zástupce (např. s kterým jste jednali)
600 4 Číslo partnera IDPartner String(8)4) Číslo firmy z číselníku partnerů
700 Partner Partner String(40)5) Popis firmy z partnerů
800 11 Datum DATUM DateTime(0) Datum zápisu
900 12 Uživatel IDUzivatele String(8)6) Uživatel který provedl zápis
1000 17 Č. zakázky IDZakaz String(15)7) Identifikátor zakázky
1100 Popis zakázky Zakazka String(50)8) Popis zakázky
1200 2 Druh IDDruh String(5)9) Druh akce, je možno podle něj filtrovat
1300 Druh popis Druh String(50)10) Popis druhu akce
1400 3 Stav IDStav String(5)11) Stav akce
1500 Stav popis Stav String(50)12) Popis stavu akce
1600 8 Pro uživatele PIDUzivatele String(8)13) Datum akce (budík) se nastavuje pro zadaného uživatele
1700 7 Datum akce DatumAkce DateTime(0) Datum, kdy má akce na sebe upozornit
1800 10 Cena Cena Currency(0) Zde může být např. cena dopisu pro pozdější finanční vyhodnocení
1900 14 Cena1 Cena1 Currency(0) Pomocná cena 1
2000 15 Cena2 Cena2 Currency(0) Pomocná cena 2
2100 Město Mesto String(35)14) Město z partnerů
2200 Telefon zástupce TelZastupce String(25)15) Telefon zástupce
2300 Mobil zástupce MobilZastupce String(25)16) Mobil zástupce
2400 5 Pomocné č. partnera IDPartner1 String(8)17) Pomocné číslo firmy z číselníku partnerů
2500 Partner1 Partner1 String(40)18) Popis pomocné firmy z partnerů
2600 13 MM Poznámka MMPoznamka MMMemo(0) Multimediální poznámka
2700 9 Poznámka 2 Poznamka2 Memo(0) Neomezeně dlouhá poznámka
2800 16 Práva RowRight Right(0) Uživatelská práva k akci
<del>2900</dev> TypDokl (novisible) TypDokl String(1)19) TypDokl

First free FieldID: 19, last free FieldID: 63

Podrobně

Č. zakázky

Akce lze svázat také s konkrétní zakázkou. V tomto případě jsou pak zobrazeny v odpovídající záložce a okně zakázek.

Datum akce

Upozorňování není implicitně aktivní a je nutné jej zapnout v nastavení OBISu.

Pomocné č. partnera

Pomocí této vazby lze svázat akci od jednoho partnera k jinému. Například vazba mezi stavebním objektem a investorem/projektantem apod.

Lokální menu

Systémové funkce

Rychlé akce

Obsahuje položky vygenerované z nastavení rychlých akcí

Vkládání společných akcí

Spustí externí vkládání do akcí.

Označ partnery pro všechny zobrazené akce

Otevře nové okno partnerů, kde označí všechny kteří mají akce zobrazené v tomto zdrojovém okně.

Označ partnery pro označené akce

Otevře nové okno partnerů, kde označí všechny kteří mají označené akce v tomto zdrojovém okně.

Vytvořit dokumenty/emaily pro označené akce

Vygeneruje dokumenty ve formě emailů pro hromadné odesílání na základě označených akcí.

Aktivovat/deaktivovat kontrolu budíku

Funkce umožňuje aktivovat resp. deaktivovat kontrolu upozorňování na plánované akce (sloupec Datum akce) pro aktuálně přihlášeného uživatele.

Možnosti nastavení (Options)

Počítadlo (PartneriDM.APocit)

Každá akce musí mít přiřazeno jedinečné číslo. Zde se nastavuje automatické počítadlo tohoto identifikátoru.

Zobrazovat jen nově vytvořené řádky (partneri_akce.ShowFilteredResults)

Funkce které tvoří nové akce na konci zobrazí jen tyto nové řádky

1) partneri_sakce:idakce
2) partneri_sakce:idakce=idakce:popis
3) @LuaForm.MainLoop("Dlg_ShowFilteredLookupField", nil, DSI, nil, {ArgumentStr="partneri_zastupci:Zastupce!IDPartner=IDPartner"}
4) , 17) partneri_partneri:IDPartner
5) partneri_partneri p1:IDPartner=IDPartner:Firma
6) , 13) common_uzivatele:idvyridil
7) zakazky_zakazky:IDZakaz
8) zakazky_zakazky:IDZakaz=IDZakaz:Popis
9) partneri_adruh:iddruh
10) partneri_adruh:iddruh=iddruh:popis
11) partneri_astav:idstav!iddruh=iddruh
12) partneri_astav:iddruh;idstav=iddruh;idstav:popis
14) partneri_partneri:IDPartner=IDPartner:mesto
15) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:telefon
16) partneri_zastupci:IDPartner;zastupce=IDPartner;zastupce:mobil
18) partneri_partneri p2:IDPartner1=IDPartner:firma
19) 'X'
 
manual/midakce.txt · Poslední úprava: 2021/09/03 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki