461 101 401,  461 101 427

Provozní marketing, CRM

pozadí nadpisu

Provozní marketing, CRM

Modul Marketing umožňuje evidovat v připojené databázi všechny akce a informace, které se vztahují ke konkrétní firmě. Akce a informace vycházejí z uživatelsky definovaného číselníku. Na základě těchto informací lze pak získat okamžitý přehled o zákazníkovi, dodavateli nebo konkurenci.

Lze také zjistit, které firmy mají konkrétní akci nebo informaci (např. kdo byl na výstavě). Dále lze vytvářet výběry na základě zvolených kritérií a takovéto selekce adres dále zpracovávat (pozvánky, marketingové akce apod.).K jednotlivým akcím lze připojit seznam odkazů na dokumenty a vytvořit tak systém jejich archivace.

CRM - provozní marketing a SQL filtry