461 101 401,  461 101 427

Rozpočty, nabídky a kalkulace

pozadí nadpisu

Rozpočty, nabídky a kalkulace

Modul Rozpočty je ideální nástroj pro vytváření rychlých a kvalitních nabídek a rozpočtů, resp. kalkulací. Je určen pro montážní, výrobní a obchodní firmy, případně pro projektanty všech oborů.

Oceňování elektromontážních prací

S pomocí speciálních datových modulů elektro lze jednoduše provádět oceňování elektromontážních prací. Datové moduly obsahují kompletní ceníky montážních prací C21M, C22M, C32M, C36M, C38M, C46M a ceník stavebních prací C801-3. Volitelně jsou k dispozici také materiálové ceníky oborů silnoproud a slaboproud, klimatizace, plyn a topení, samozřejmostí je vlastní import ceníků například z Excelu.

Elektromontážní ceníky

  • Montážní ceník VC-7/155-M (C21M) Elektromontáže silnoproud
  • Montážní ceník VC-7/156/89-M (C22M) Montáže slaboproudých zařízení
  • Montážní ceník VC 7/32 - Výroba rozvaděčů
  • Montážní ceník VC-7/165-M (C36M)  Montáže provozních, měřících a regulačních přístrojů
  • Ceník revizních prací VC-7/222/89 (C38M) Revize el. zařízení nn a hromosvody
  • Montážní ceník VC-7/202/89-M (C46M) Zemní práce prováděné při externích montážních pracích podle ceníku montáží C21M a C22M
  • Stavební ceník C801-3 - výběr pro elektro

Ve vazbě na další moduly systému OBIS4SQL, především vedení skladů, prostředků, výkonů a vyhodnocování zakázek, budete vědět, jak zakázka ve skutečnosti dopadla. Zda jste měli zisk nebo ztrátu, jaký je rozpočet skutečného stavu a jak modifikovat příští nabídku, aby byla zisková a přitom konkurenceschopná. Uvnitř jednoho systému jsou všechny informace, a jejich maximální využití je snadné.

OBIS4SQL je maximálně otevřený systém, který umožňuje import z mnoha formátů např. Excel, DBF. Lze tak jednoduše načítat ceníky materiálů, které snadno získáte od Vašich dodavatelů, importovat ceníky prací jiných oborů nebo firem, které vytváří doporučené ceny stavebních nebo elektromontážních prací.

Velké množství výstupních sestav uspokojí nejnáročnější požadavky. Samozřejmostí je možnost výstupu  sestav do programu Excel nebo OpenOffice pro další úpravy nebo pro zaslání nabídky e-mailem. Šablony sestav může uživatel jednoduchým způsobem modifikovat.

Finanční analýza rozpočtu umožňuje zjištění předpokládaného zisku i snadnou modifikaci nabídkových cen. Specializované funkce podporují vytváření výrobních rozpočtů a jejich zpracování v součinnosti s modulem skladů a výrobních zakázek. V rámci modulu lze vytvářet technologické postupy a plány výroby, kalkulovat časovou náročnost výroby a spotřebu materiálu.

Ceník s navigátorem

Kapitoly a polozky kalkulace

Graficka analýza kalkulace