461 101 401,  461 101 427

Sklady, rezervace, objednávky

pozadí nadpisu

Sklady, rezervace, objednávky

Modul sklady je komplexní část systému, která obsahuje rezervace na sklad, objednávky od zákazníků a vůči dodavatelům, příjemky, výdejky, dodací listy, mezisklady a převodky.

OBIS obsahuje funkce, které výrazně zrychlují zpracování běžných agend. Systém je schopen z rozpočtu vytvořit rezervaci na sklad, z rezervací pak objednávky, z objednávek příjemky a nakonec z rezervací výdejky. Typické procesy používané běžně ve skladových systémech pak vyřešíte během několika málo okamžiků, a provádíte pouze kontrolu či modifikaci přenesených údajů.

Systém podporuje několik typů funkcí automatického vytváření objednávek materiálu či zboží dle požadavků z rezervací. Systém se snaží minimalizovat nezbytnou skladovou zásobu a udržet optimální stav skladu. Automatické funkce lze kdykoli nahradit či modifikovat ruční změnou.

Systém umožňuje zpracování i tisk objednávek, příjemek i výdejek v cizích měnách i jazycích. Snadno lze exportovat objednávku do Excelu, OpenOffice nebo XML pro elektronickou komunikaci s dodavateli. OBIS4SQL poskytuje mnoho tiskových sestav a SQL dotazů pro nejrůznější typy inventur, přehledů apod. Samozřejmostí je opět uživatelská modifikace výstupů.

Analýzou skladových dat získáte informace o obrátkovosti zásob, nejdůležitějších dodavatelích, sortimentní inventury a mnoho dalších. Provázanost jednotlivých částí usnadňuje a urychluje rutinní práci. Systém OBIS4SQL umožňuje vedení neomezeného množství meziskladů a převody mezi nimi. Lze vytvářet sklady územně oddělené, servisní i na zakázku.

Blokové schéma skladového hospodářství

Schema sklady

Skladové karty

Skladové pohyby

Tvorba prijemky na sklad