461 101 401,  461 101 427

Účetnictví

pozadí nadpisu

Účetnictví

Modul Účetnictví obsahuje osnovu, účetní deník a předkontace, pomocí kterých lze definovat opakující se operace. Systém také obsahuje celou řadu tiskových sestav od rozvahy přes výkaz zisku a ztrát, předvahu, saldokonto, účetní knihy účtů, až po účetní zápisy. Opět lze vyhovět uživatelským požadavkům na specifické účetní postupy a operace, modifikovat šablony pro tisk hlavních rozborů včetně rozvahy či výkazu zisku a ztrát.

Celková koncepce striktně oddělených dokladů, úhrad a jejich zaúčtování vedle speciálních algoritmů kontroly účetnictví minimalizují potenciální chyby účtování a vedou rychle k cíli při hledání problémů.

Vazby v rámci modulů fakturace a účetnictví

Schéma vazeb v účetnictví

Deník a tiskové sestavy

Osnova

Evidence majetku

Modul umožňuje evidenci drobného a investiční majetku, možnost vytváření účetních resp. daňových odpisů a jejich zaúčtování do deníku.

Okno majetku