461 101 401,  461 101 427

Firemní úkoly, zakázkové požadavky

pozadí nadpisu

Firemní úkoly, zakázkové požadavky

Modul slouží k evidenci požadavků jak v rámci firmy, tak i z pohledu zakázek a partnerů. Každý úkol má svého zadavatele, řešitele, popis požadavku, datum zadání, stav, prioritu a termín. Úkoly lze zadávat sami sobě nebo jiným pracovníkům v rámci firmy. Lze také evidovat externí úkoly pro subdodavatele či požadavky od zákazníků.

Úkol lze svázat se zakázkou a partnerem, může být také propojen s libovolným dokladem v OBISu. Úkol lze vytvořit z rozpočtu, faktury, zakázky, partnera apod.

Například: Manažer zakázky založí pro fakturantku z rozpočtu úkol "Vyfakturovat zakázku dle rozpočtu". Fakturantka obdrží emailem připomínku, vytvoří fakturu, sváže ji s úkolem a označí úkol jako dokončený. Manažerovi následně přijde zpět emailem informace o splnění úkolu.

Základní okno modulu Úkoly

V úkolu lze nastavit upozornění ke zvolenému datu. Při upozornění se aktivuje okno OBISu s upomínkou a lze jej zároveň poslat emailem. Úkoly jsou obarvovány dle stavu a priority. Tyto stavy a barvy lze uživatelsky měnit dle potřeb.

Vyřešené úkoly lze v tabulce pro větší přehlednost skrýt. Seznam úkolů je k dispozici jako záložka v modulu Zakázky resp. Partneři. Je tak okamžitý přehled o všech úkolech ke konkrétní zakázce či firmě. V tabulce Úkoly je k dispozici okamžitý přehled o provedených změnách a vykázaných výkonech.

Další možností je využití modulu ke sledování kontrolních bodů projektu, zakázky, stavby a to i z hlediska požadavků kladených na evidenci normou ISO9001. Uživatelská práva k záznamům lze využít k delegování pravomocí a odpovědnosti za údaje a jejich stav.