461 101 401,  461 101 427

Vyhodnocování zakázek, řízení výroby

pozadí nadpisu

Vyhodnocování zakázek, řízení výroby

Modul Vyhodnocení zakázky dává uživateli přehled o aktuálním stavu montáže, výroby nebo služby. Je určen všem firmám, které vytváří nabídky a poté je realizují. Realizace se pochopitelně od představ nabídky více nebo méně liší.

Schéma sledování zakázky Protože se v OBIS4SQL vše vztahuje k zakázce, má systém k dispozici potřebné informace a je schopen zjistit, za kolik je na zakázku rozpočtováno materiálu a prací či subdodávek, a poté je porovnat se skutečnou spotřebou.

Analýza Vám ukáže, je-li zakázka zisková nebo ztrátová, umožní zpřesnit i budoucí podobné kalkulace tak, aby byly nejen konkurenceschopné, ale zároveň i ziskové. Systém umožňuje sledovat také cash flow zakázky, její průběh a ekonomické parametry, a to i v závislosti na čase.

Modul zakázek je zastřešujícím modulem informačního systému OBIS4SQL. Je nezbytným nástrojem pro kontrolu skutečných zisků a zdrojem informací pro finanční plánování a management firmy. Informace získává z modulů Rozpočty, Sklady, Prostředky a výkony, Fakturace.

Systém umožňuje efektivní sledování nákladů v okamžiku jejich vzniku. Analyzovat zakázku z informacích dostupných v účetnictví firmy je mnohdy velmi pozdě. Zde můžete vytvářet předpisy faktur za subdodávky, plány plateb dokladů a zapisovat okamžité náklady z výroby nebo montáže dle skutečných časů. Lze tak okamžitě a efektivněreagovat na přečerpání plánovaných nákladů.

Řízení výroby

Aby bylo plnění dat co nejrychlejší, je možné OBIS4SQL napojit na systémy sledování docházky nebo terminály sběru dat z výroby. Jednoduše a bez zbytečného přepisování tak budete mít informace o stavu rozpracovanosti, termínech realizace, časové a nákladové náročnosti a dalších důležitých kritérií sledování zakázky nebo výrobní dávky.

Systém zvládá sledovat jak jednorázovou (např. montážní zakázku) tak i zakázky výrobního charakteru včetně výrobních dávek.

Evidence zakázek, funkce lokálního menu a tiskové sestavy