Blokování licencí

Po pádu obisu (např. z důvodu přerušení síťového připojení) mohou zůstat na serveru blokovány obis licence běžícími firebird procesy. Standardní timeout spojení na windows je 2 hodiny - po této době se proces automaticky zabije. Tuto dobu je možné zkrátit úpravou registrů pomocí nastavení TCP KeepAliveTime.

Nastavení doby detekce ukončeného klientského spojení

Doba ukončení spojení = KeepAliveTime + TcpMaxDataRetransmissions*KeepAliveInterval (defaultne 2hod)

Windows

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349797(v=ws.10).aspx

V registry \HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\ (doby v minisekundach)

 KeepAliveTime 7200000 -> 60000 (2hod -> 1min)
 KeepAliveInterval 1000 -> 10000 (1sec -> 10 sec)
 TcpMaxDataRetransmissions 5

Linux

/etc/sysctl.d/local.conf (ubuntu: /etc/sysctl.d/60-local.conf)

net.ipv4.tcp_keepalive_time=60
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=10
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5

aktivace

sysctl -f --system

Aktualni hodnoty v kernelu

tail /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_*  (doby v sekundach)

Zjisteni stavu socketu stav keepalive

netstat -t --timer

[keepalive|on|off] (6176,47/0/0) → (a/b/c)

 • a=timer value (a=keepalive timer, when 1st field="keepalive"; a=retransmission timer, when 1st field="on")
 • b=number of retransmissions that have occurred
 • c=number of keepalive probes that have been sent

Ukončení procesů Firebirdu na windows

Manuální zabití Firebird procesů, které blokují licence je možné s pomocí TCPView od sysinternals. V licencích obisu se zjistí IP, které licence blokuje a v TCPView se zabije proces firebirdu, který má na toto IP spojení. Poté už půjde v licencích tyto konexe vymazat.

Skript na zabití procesů firebird vybrané stanice kill_fb.sh

#! /bin/bash
#pomoci SSH (Putty) se prihlasit na server jako uzivatel ktery ma umoznene sudo na lsof a kill
#a spustit tento script
 
# IP adresa volajiciho pocitace
CLIENT_IP=$(echo $SSH_CLIENT | awk '{print $1;}') || exit 1;
 
FB_NAME="fb_inet_server"
OPEN_DB="licence.fdb"
for P in $(pgrep $FB_NAME); do 
 # grepujeme pres vsechny otevrene soubory daneho procesu, hledame ten, ktery otevira licence a zaroven ma socket na IP adresu klienta. Grepujeme pre
 if sudo lsof -n -p $P 2>/dev/null | grep -z "$OPEN_DB" | grep -q "$CLIENT_IP"; then 
  echo "Found process $P $FB_NAME holding DB $OPEN_DB and communicating with $CLIENT_IP, killing the process"
  sudo kill $P
  exit 0
 fi
done
 
echo "No process $FB_NAME holding DB $OPEN_DB and communicating with $CLIENT_IP found"
exit 1
 
firebird/fb_windows_kill.txt · Poslední úprava: 2019/09/03 13:42 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki