SQL dotazy v LUA skriptech

Získání hodnoty pomocí SQL dotazu

Poslední výkon "prichod" uživatele "Admin":

local uzivatel="Admin"
--pripravi SQL dotaz
local sql = dlg.formatsql([[select first 1 idvykp from prost_vykony 
    where IDProst = %q  and idvyk='prichod'
    order by datum desc]], uzivatel)
--spusti SQL a pripravy vystup v sqlDS
local sqlMD = ClientSession:CreateMidFromXML(sql)
local sqlDS = sqlMD:FindDataSetItem("")
sqlDS:LocateRange("", "")
local IDVykP = ""
if sqlDS:LocateFirst() then
  IDVykP=sqlDS:FieldByName("IDVykP")
end
--odstraneni middle z pameti
sqlMD=sqlMD:Free()
 
lua/sql.txt · Poslední úprava: 2007/01/25 17:31 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki