Export kalendáře na serveru do ICAL ICS

#!/bin/bash
# spoustet v cronu: $SCRIPTSDIR/export_ics.sh loginname
#v $HOME/.obis_profile nastavit: PASS=...
 
. `dirname $0`/setenv.sh
 
echo export starting `date` >/tmp/$$
 
USERNAME=$1
EXPORTFILE=$DOCUMENTDIR/$USERNAME.ics
 
 
cat <<EOF | $ROOTDIR/bin64/obiscserver.bin -documentdir $DOCUMENTDIR -debug 2 -log /dev/null -notrigger -noxmlrpc -stdin 1>>/tmp/$$
Login $USERNAME $PASS $DATANAME "Client:export_ics.sh"
<EOF/>
Program "
cf.trydofile(LUADIR()..'server/ical.lua')
ical.IMPORTFILTERDATE=os.time()-60*24*3600
print(ical.Synchronize('$EXPORTFILE',nil,nil,true))
"
<EOF/>
Exit
<EOF/>
EOF
 
cat /tmp/$$ >> $LOGDIR/export_ics-$USERNAME.log
rm /tmp/$$
 
progs/export_kalendare_do_ical_ics_na_serveru.txt · Poslední úprava: 2020/01/02 10:47 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki