Klávesové zkratky

Označování řádků

 • [CTRL]+[+],označí všechny řádky
 • [CTRL]+[-],zruší všechna označení
 • [CTRL]+[*],invertuje výběr
 • [CTRL]+[mezerník],označí jeden řádek
 • [SHIFT+[šipka dolů],označí pole řádků směrem dolů
 • [SHIFT+[šipka nahoru],označí pole řádků směrem nahoru
 • [CTRL]+[šipka dolů],pohyb po označených řádcích směrem dolů
 • [CTRL]+[šipka nahoru],pohyb po označených řádcích směrem nahoru

Pohyb po tabulce

 • [CTRL]+[Home],skok na začátek tabulky
 • [CTRL]+[End],skok na konec tabulky
 • [CTRL]+[D],skok do detailu tabulky
 • [CTRL]+[S],skok z detailu do řádku
 • [Home],skok na začátek řádku
 • [End],skok na konec řádku
 • [TAB],skok na další záznam řádku

Vyvolání ikon

 • [CTRL]+[H],vyvolá lupu
 • [CTRL]+[N],vyvolá navigátor
 • [CTRL]+[Z],vyvolá hromadné změny
 • [CTRL]+[B],vyvolá výběr
 • [CTRL]+[T],vyvolá tisk

Ostatní

 • [CTRL]+[ENTER],vyvolá navázanou tabulku/vybere položku z navázané tabulky
 • [INS],vytvoří nový řádek
 • [CTRL]+[DEL],zruší vybrané řádky
 • [ENTER],potvrzení modifikace záznamu/zapsání změn do tabulky
 • [F2],editační režim - oprava záznamu
 • [F3],vyvolá kalkulačku
 • [F4],v položkách nebo kapitolách rozpočtu přepočet ceny;v položkách faktur zadávání ceny s DPH a výpočet DPH
 • [F9],přepočet hlavičky
 • [CTRL]+[F2],zapne/vypne autoeditační režim pro tabulku
 • [ESC],zruší provedené změny v řádku_comma_ pokud ještě nebyly uloženy do databáze
 • [CTRL]+[C],zkopíruje označené řádky do schránky
 • [CTRL]+[V],vloží do tabulky řádky ze schránky
 • [CTRL]+[X],označené řádky z tabulky vymaže a umístí je do schránky
 • [CTRL]+[M],sečte sloupec tabulky na kterém je kurzor pro označené řádky
 • [CTRL]+[O],přepíná okna
 • [CTRL]+[P],přepíná okna přes vyvolané menu
 • [CTRL]+[F],přemístí kurzor do buňky pro rychlé hledání
 • [CTRL]+[TAB],přepíná záložky v tabulce
 • [ALT]+[F4],zavírá external insert okna
 • [CTRL]+[I],vyvolá tabulku pro vkládání položek do faktur nebo rozpočtů
 • [CTRL]+[M] na liště OBISu; otevře zadanou tabulku
 • [CTRL]+[SHIFT]+[G],seřadí položky autodetailu dle gridu
 • [CTRL]+[SHIFT]+[levá myš],změna velikosti položky v autodetailu
 • [SHIFT]+[levá myš],přesun položky v autodetailu
 
progs/klavesove_zkratky.txt · Poslední úprava: 2013/05/20 14:37 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki