Licence

Vymazání prošlých licencí:

./bin64/licencec -deleteexpired

Zobrazení počtu licencí:

./bin64/licencec -list | cut -b 14-22 | sort |  uniq -c

Zobrazení počtu licencí (jen neomezené):

./bin64/licencec -list | grep '30.12.1899' | cut -b 14-22 | sort |  uniq -c

Zobrazení počtu licencí z licenčního souboru:

cut -d '#' -f 1 obis.lic | sort | uniq -c

Zobrazení vyčerpaných licencí user/scripts/licence.sql:

SELECT DISTINCT modul, count(modul) AS obsazeno FROM licence l2
WHERE (SELECT count(*) FROM licence l1 WHERE l1.modul=l2.modul AND l1.idvyridil IS NULL)=0
GROUP BY 1;

Vícenasobně přihlášený uživatelé:

./bin64/licencec -listusers | cut -f1 -d$'\t' | sort | uniq -c | grep -v '^[ ]*1'

Záznam využití licencí user/scripts/licencecount.sql:

SET heading;
SELECT DISTINCT count(modul) AS obsazeno, modul, 'casova'  AS typ, CURRENT_TIMESTAMP FROM licence l2
WHERE l2.datumdo>0 AND l2.idvyridil IS NOT NULL
GROUP BY 2,3,4
;
 
SELECT DISTINCT count(modul) AS obsazeno, modul, 'plna'  AS typ, CURRENT_TIMESTAMP FROM licence l2
WHERE l2.datumdo=0 AND l2.idvyridil IS NOT NULL
GROUP BY 2,3,4
;

Kontrolní script spuštěný každou hodinu user/scripts/licence.sh:

#!/bin/bash
. `dirname $0`/setenv.sh
$ROOTDIR/bin64/licencec -freeall
$FIREBIRD/bin/isql -input $ROOTDIR/user/scripts/licence.sql localhost:$DATABASEPATH/licence.fdb
$FIREBIRD/bin/isql -input $ROOTDIR/user/scripts/licencecount.sql localhost:$DATABASEPATH/licence.fdb >> $ROOTDIR/log/licence.log
$ROOTDIR/bin64/licencec -listusers | cut -f1 -d$'\t' | sort | uniq -c | grep -v '^[ ]*1' | cut -b 9-16 > /tmp/$$
if [ -s /tmp/$$ ]; then
  $ROOTDIR/bin64/licencec -listusers | grep -f /tmp/$$ | sort >>$ROOTDIR/log/licence-multi.log
fi
rm /tmp/$$

Neaktivni uživatelé:

SELECT idvyridil, jmeno, idskupina, heslo FROM common_uzivatele u
WHERE NOT EXISTS (SELECT iduzivatele FROM common_syslog s WHERE s.datum>CURRENT_DATE-365 AND s.druh='login' AND s.iduzivatele=u.idvyridil)
AND coalesce(heslo,'')<>'disable';
 
progs/licence.txt · Poslední úprava: 2018/05/29 08:46 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki