logindlg

Logovací dialog. Vyberete data, provede se autentifikace oproti SYSPassword z obisrc.xml, vyexportuje proměnné ISC_USER ISC_PASSWORD ISC_DATABASE a spustí danou aplikaci s parametrem ISC_DATABASE.

Ukázky:

logindlg -exec 'isql $ISC_DATABASE'
logindlg -exec fbutil
 
progs/logindlg.txt · Poslední úprava: 2007/01/03 15:21 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki