Parametry při spuštění

Příkazová řádka

Pokud spustíme OBIS.EXE a další s parametrem -help zobrazí se nápověda.

Ukázka helpu programu OBISCSERVER:

 -help Zobrazi help
 -config Konfiguraci soubor
 -log Jmeno souboru kam ukladat debug log
 -debug [cislo] Uroven debug logovani, cim vetsi cislo, tim detailnejsi log
 -exedir Simulace spusteni z jineho adresare nez se EXE soubor nachazi. DEPRECATED
 -rootdir Cesta do rootu
 -configdir Cesta k adresari etc
 -userdir Cesta k adresari user
 -systemdir Cesta k adresari system
 -reportsdir Cesta k reportum
 -vreportsdir Cesta k vlastnim reportum
 -documentdir Cesta pro umisteni dokumentu
 -setenv Nastavi environment promennou PROMENNA=HODNOTA
 -sqllog Prefix jmena souboru kam se bude ukladat komunikace s sql serverem
 -sqlplan Ma-li se do sql-logu ukladat i plan (tj. jak bude zpracovavat server dotaz)
 -noxmlrpc Nekomunikujeme pomoci xmlrpc, ale primo textem
 -stdin Server prijima pozadavky ze standartniho vstupu (napr. pro spusteni z inetd)
 -tcp Server bude naslouchat jinem Tcp portu nez 9300
 -notrigger Nepouzivat triggery, nevytvori se ani spojeni k databazi
 -data Cesta k datum
 -user Uzivatel
 -pass Heslo
 -exactdataversion Vyzada exaktni kontrolu verze dat, data a datamodel se musi rovnat

Řídící INI soubory

V adresáři etc lze vytvořit řídící soubory ve formátu file.ini, kde file je název programu. V tomto souboru lze pak definovat hodnoty spouštěcích parametrů ve formátu parametr=hodnota.

Soubor common.ini lze využít pro společné nastavení všech programů systému.

Je možné vkládat environment variables pomocí ${VAR}.

Parametry zadané na příkazovém řádku mají vyšší prioritu než parametry z ini souboru.

Užitečné spouštěcí skripty

OBIS v debug módu:

Spouštěcí skript: obis-debug.cmd

set ROOTDIR=O:\obis4
set FIREBIRD=%ROOTDIR%\firebird
set USERDIR=%ROOTDIR%\user
start /wait bin\obis.exe -rootdir %ROOTDIR% -userdir %USERDIR% -sqllog %HOME%\sqllog -debug 3 -log %HOME%\sqllog.CONDEBUG
if not ERRORLEVEL 1 goto end
 echo ERRORLEVEL %ERRORLEVEL%
 egrep "warning|error" %HOME%\sqllog.CONDEBUG
 pause
:end
 
progs/parametry_prikazove_radky_obis_commandline.txt · Poslední úprava: 2017/02/13 15:00 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki