Tabulková a sloupcová práva

Tyto práva se zapisují pro skupinu uživatelů jako jednotlivé řádky ve sloupci Práva (menu Ostatní - Administrace - Skupiny).

Nastavení skupin výčtem RN_*, RO_*, RW_*

Nastavení práv přes MOBIS

 • mobis.php?PageForm=DataForm&FormLevel=1&MidName=skupiny
 • mobis.php?PageForm=DataForm&FormLevel=1&MidName=uzivatele

Syntaxe

 • tabulky: (middle|*)[.table_name|table_*|*]=(r|i|e|d|n) - ovlivňuje odebírání licencí dle licences.txt
 • sloupce: (middle|*)[.table_name|table_*|*].(field|*)=(r|e|n)
 • funkce okna: (mass|navigator|print|filter).(middle|*)[.table_name|table_*|*]=(r|e|i|d|n)
 • tlačítka okna: view.(middle|*)[.table_name|table_*|*]=(r|i|e|d) - r=OnlyForView, i,e,d - odpovída tlačítkům okna
 • goptions: globaloption[.Option.Name]=(r|e)
 • na pořadí zápisu nezáleží, použije se ten řádek, který má nejvyšší váhu
 • váha se zvyšuje s počtem teček v řádku: *.rozpocty_*=rie > rozpocty=r
 • přesný zápis middle, table nebo fieldu má vyšší váhu než hvězdička: *.rozpocty_rozpocty.cena=n > *.rozpocty_rozpocty.*=rie
 • pro zákaz odebrání licence se používá zápis: [middle|*][.table|*]=n

Příznaky práv

 • R - Read
 • I - Insert
 • E - Edit
 • D - Delete
 • N - None (není přístup)

Implicitní práva: vše RIED

Prefixy

filter=N - zakáže spouštění jakýchkoliv SQL dotazů
navigator.cenik=N - zakáže navigátor pro tabulku rozpocty_cenik
navigator.rozpocty=re - povolí editaci systémového navigátoru pro tabulku rozpocty_rozpocty
print.rozpocty=R - zakáže editaci reportu v rozpoctech
filter.*.sklad_*=N - zakáže SQL filtry pro všechny tabulky sklad_*
mass.*.rozpocty_rozpocty=N - zakáže hromadné akce v tabulce rozpocty_rozpocty
saveprint.*=n - zakáže ikonu pro uložení dokumentu ve všech tabulkach
saveprint.rozpocty=n - zakáže ikonu pro uložení dokumentu v rozpočtech
view.rozpocty=ied - zakáže tlačítka pro přidání/editaci/mazání záznamu
view.rozpocty.rozpocty_rkap=r - kapitoly rozpocty OnlyForView
globaloption=R - zakáže změny optionu (mimo Admin - defaultní nastavení)
globaloption.RozpoctyDM.ZaokrM=RE - povoli vybrany option
savekalendar=E - povoli uzivateli ulozit kalendar (mimo Admin a IsAdmin)
others.*=n - zakaze zobrazeni/editaci vykonu jinych prostredku
others.VYKONY.*=n - zakaze zobrazeni/editaci vykonu jinych prostredku jen v middle VYKONY

Kalendar

zpracovani virtualniho prava na KALENDAR

 • KALENDAR=n - nic
 • KALENDAR=r - vsechny kalendare RO
 • KALENDAR=rie - povolena editace i insert

Prava pro ReadOnly zobrazovani kalendare (vyzaduje pouze licenci KALEDAR)

version=3
*.zakazky_*=n
*.prost_*=n
*.sklad_*=n
*.dokumenty_*=n
*.partneri_*=n
*.faktury_*=n
*.rozpocty_*=n
*.partneri_akce=n
*.ucto_*=n
*.majetek_*=n
Analyza=n

UKOLY.ukoly_*=n
AKCE.ukoly_ukoly=n
PARTNERI.ukoly_ukoly=n
ZAKAZKY.ukoly_ukoly=n
KALENDAR_UKOLY.ukoly_*=r
kalendar=r

globaloption=R

Doplnění práv pomocí SQL UPDATE

UPDATE common_skupiny s SET prava=prava||ASCII_CHAR(13)||ASCII_CHAR(10)||'*.v_hodnoceni=n'
WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM common_uzivatele u WHERE s.idskupina=u.idskupina)

verze 3

 • přidává možnost povolení změn globálních optionů pro jiné uživatele než Admin pomocí prefixu: globaloptions=RE

Práva k modulům verze 2

Ve verzi obisu 4.2.0 je syntaxe následující middle.table_name.field_name. Jednotlivé části je možné nahradit *.

Ukázka:

version=2       - povinny radek pro obis 4.2, jinak chyba
*.Faktury_*=RIED   - vsechny tabulky faktury_* v obisu
*.faktury_faktury.IDZakaz=R  - ReadOnly sloupec
prostredky=RIED    - vsechny tabulky middle PROSTREDKY
prostredky.prost_prost.*=R     - implicitni sloupcove pravo pro middle prostredky a tabulku prost_prost
prostredky.prost_prost.NaklJedn=N - sloupec NaklJedn nebude v prostredcich videt
*.Prost_prost.Naklady=N      - sloupec Naklady nebude videt v prostredcich i vykonovych protokolech
Ucto=N        - zamezi otevreni ucto
faktury.Ucto.*=N   - zamezi zobrazeni zauctovani v zalozkach faktur/PV (revision > 1900)
Majetek=RIED
Analyza=RIED
*.partneri_akce=n
filter=N       - zakaze sql dotazy
print.*.faktury_*=N  - zakaze tisk ve vsech tabulkach faktury_*
print.zakazky.zakazky_zakazky.*=n
print.zakazky.zakazky_zakazky.seznam=r - zakaze tisk vsech reportu a povoli tisk jen reportu "seznam"
mass.faktury=N    - zakaze hromadne akce ve fakturach
navigator.cenik=r   - navigator v middle cenik bude readonly
menu=n        - zakaze loc. menu

Operace u slave tabulky se prevadi na Edit operace u masteru. Ve verzi 4.3 je mozne navic definovat i prava na slave.

Příklady

Povoleni ukladani kalendare

-pro uzivatele ktery neni IsAdmin

savekalendar=E 

Povoleni tisku jen jednoho reportu

print=N                         --zakazu vsechny tisky ve vsech modulech
print.prostredky.prost_prost=r              --povolim otevrit okno reportu v prostredcich
print.prostredky.prost_prost.*=N             --zakazu vsechny tisky v prostredcich
print.prostredky.prost_prost.v_karta_zamestnance=r    --povolim konkretni report

Povoleni tisku vsech USER reportu

V modulu prostředky

print=N                         --zakazu vsechny tisky ve vsech modulech
print.prostredky.prost_prost=r              --povolim otevrit okno reportu v prostredcich
print.prostredky.prost_prost.*=N             --zakazu vsechny tisky v prostredcich
print.prostredky.prost_prost.v_*=r            --povolim vsechny USER reporty (Name vsech USER reportu musi byt 'v_...')

Obecně všechny USER reporty (jmenovat se musí v_*)

print.*.*.*=n                      --zakazu vsechny tisky
print.*.*.v_*=r                     --povolim všechny reporty se jménem začínajícím 'v_'

Zákaz přístupu - všechny moduly

version=3
*.faktury_*=n
*.zakazky_*=n
*.ucto_*=n
*.prost_*=n
*.rozpocty_*=n
*.partneri_*=n
*.sklad_*=n
*.majetek_*=n
*.dokumenty_*=n
*.ukoly_*=n
analyza=n
kalendar=n

globaloption=R

Seznam sloupců s cenami

*.faktury_*.Cena=n
*.faktury_*.CenaCelk=n
*.faktury_*.Cenabezdph=n
*.faktury_*.Cenakuhrade=n
*.faktury_*.prikazano=n
*.faktury_*.cenikcena=n
*.faktury_*.uhrazeno=n
*.faktury_*.neuhrazeno=n
*.faktury_*.dph=n
*.zakazky_*.cena=n
*.zakazky_*.cenanaklrozp=n 
*.zakazky_*.cenanakl=n
*.zakazky_*.cenarozp=n
*.zakazky_*.rozpcena=n
*.zakazky_*.cenacelkem=n
*.zakazky_*.fakturovano=n
*.zakazky_*.uhrazeno=n
*.zakazky_*.aktbilance=n
*.zakazky_*.zisk=n
*.zakazky_*.kuhrade=n
*.zakazky_*.rozdil=n
*.zakazky_*.cenaprijemek=n
*.zakazky_*.cenaskladu=n
*.zakazky_*.naklposlednifakt=n
*.zakazky_*.proczisk=n
*.rozpocty_*.cenacelkem=n
*.rozpocty_*.naklady=n
*.rozpocty_*.celkemsdph=n
*.rozpocty_*.zisk=n
*.rozpocty_*.cenikcena=n
*.rozpocty_*.sleva=n
*.rozpocty_*.dph=n
*.rozpocty_*.cenarozp=n
*.rozpocty_*.cena=n
*.sklad_karty.cena=n
*.sklad_karty.cenaskladu=n
*.sklad_karty.cenaskladucelkem=n
*.sklad_prijemky.cenapol=n
*.sklad_prijemky.cenacelk=n
*.sklad_prijemky.cenaskl=n
*.sklad_prijemky.cenaskladu=n
*.sklad_prijemky.cenadodatk=n
*.sklad_ppolozky.cena=n
*.sklad_ppolozky.cenikcena=n
*.sklad_ppolozky.cenapomocna=n
*.sklad_ppolozky.cenapombezdod=n
*.sklad_ppolozky.cenacelkem=n
*.sklad_rezervhl.celkem=n
*.sklad_rezerv.cena=n
*.sklad_rezerv.cenaradku=n
*.sklad_objed.celkem=n
*.sklad_objpol.cena=n
*.sklad_objpol.cenaradku=n
*.sklad_skladpol.cenaskladu=n
*.sklad_skladpol.cenameziskladu=n
*.sklad_skladpol.cena=n

Nakupní ceny skladu

*.*.cenaskladu=n
*.*.cenameziskladu=n
*.*.cenaskladucelkem=n
*.*.cena1=n
*.*.cena2=n
*.*.cena3=n
*.*.cenapomocna=n
*.*.cenapombezdod=n
*.*.cenaskl=n
*.*.cenapol=n
*.*.ceniknaklady=n
*.*.naklady=n

filter=N
print=N
mass=N

Zakázky readonly bez záložek (pro výběr)

zakazky.*=n
zakazky.zakazky_zakazky=r
*.zakazky_*.cena=n
*.zakazky_*.cenanaklrozp=n 
*.zakazky_*.cenanakl=n
*.zakazky_*.cenarozp=n
*.zakazky_*.rozpcena=n
*.zakazky_*.cenacelkem=n
*.zakazky_*.fakturovano=n
*.zakazky_*.uhrazeno=n
*.zakazky_*.aktbilance=n
*.zakazky_*.zisk=n
*.zakazky_*.kuhrade=n
*.zakazky_*.rozdil=n
*.zakazky_*.cenaprijemek=n
*.zakazky_*.cenaskladu=n
*.zakazky_*.naklposlednifakt=n
*.zakazky_*.proczisk=n

+ jednoduché přidávání

zakazky.*=n
zakazky.zakazky_zakazky=rie
zakazky_zakpol.zakazky_zakpol=ried
*.zakazky_*.cena=n
*.zakazky_*.cenanaklrozp=n 
*.zakazky_*.cenanakl=n
*.zakazky_*.cenarozp=n
*.zakazky_*.rozpcena=n
*.zakazky_*.cenacelkem=n
*.zakazky_*.fakturovano=n
*.zakazky_*.uhrazeno=n
*.zakazky_*.aktbilance=n
*.zakazky_*.zisk=n
*.zakazky_*.kuhrade=n
*.zakazky_*.rozdil=n
*.zakazky_*.cenaprijemek=n
*.zakazky_*.cenaskladu=n
*.zakazky_*.naklposlednifakt=n
*.zakazky_*.proczisk=n

Prace s kalendarem ukolu bez licence na ukoly

 • vyzaduje pouze licenci KALENDAR
 • nejsou ale zaznamenany zmeny ukolu
 • od verze 5.0.161
AKCE.ukoly_ukoly=n
PARTNERI.ukoly_ukoly=n
ZAKAZKY.ukoly_ukoly=n
UKOLY.ukoly_ukoly=n
kalendar=ried

Zadávaní práce přes moje výkony

Je nutné spárovat IDProst a IDUzivatele v tabulce prost_prost

*.prost_*=n
*.prost_vyktext=r
VYKONY.prost_vykony=rie
VYKONY.prost_vykony.*=n
VYKONY.prost_vykony.datum=re
VYKONY.prost_vykony.idvykp=r
VYKONY.prost_vykony.datumdo=r
VYKONY.prost_vykony.idvyk=re
VYKONY.prost_vykony.popis=r
VYKONY.prost_vykony.mn=re
VYKONY.prost_vykony.mj=r
VYKONY.prost_vykony.idzakaz=re
VYKONY.prost_vykony.zakazka=r
*.prost_vykony.Cena=n
*.prost_vykony.CenikCena=n
*.prost_vykony.Naklady=n
*.prost_vykony.CelkoveNaklady=n
*.prost_vykony.CelkovaCena=n
*.prost_vykony.Sleva=n
*.prost_vykony.CelkovaSleva=n
ZAKAZKY.prost_vykony=r
VYKONY.prost_vykony=rie
others.VYKONY.prost_vykony=n

Docházka

version=3

default=n
view.*.*=ried
*.prost_*=ried
globaloption=R
 
progs/prava.txt · Poslední úprava: 2021/10/19 12:25 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki