Struktura adresářů

OBIS4SQL je schopen pracovat s dvěma variantami struktury adresářů. Původní stará varianta bude v budoucnu odstraněna.

Původní struktura

obis4 (exe a dll soubory, konfigurační XML skripty)
  |
  +- doc (dokumentace)
  +- lua (systémové lua skripty)
  +- reports (systémové tiskové sestavy)
  +- vreports (uživatelské sestavy a skripty)

Nová struktura

obis4
  |
  +- bin (exe a dll soubory) BINDIR()
  +- doc (dokumentace)
  +- etc (konfigurační ini soubory, obisrc.xml, apps.xml)
  +- firebird (knihovny, konfigurační soubory a dokumentace klienta resp. lokálního SQL serveru)
  +- system (systémové konfigurační soubory) SYSTEMDIR()
  |    |
  |    +- lua (systémové skripty) LUADIR()
  |    +- reports (systémové tiskové sestavy) REPORTSDIR()
  |
  +- user (uživatelské změny konfiguračních souborů) USERDIR()
      |
      +- lua (uživatelské skripty) VLUADIR()
      +- reports (uživatelské tiskové sestavy) VREPORTSDIR()

HOMEDIR

Nastavuje se pomocí proměnné prostředí v následující prioritou:

 1. OBISHOME
 2. HOME
 3. HOMEDRIVE+HOMEPATH
 4. C:\
 
progs/struktura_adresaru.txt · Poslední úprava: 2009/03/09 10:08 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki