Upgrade na novou verzi

  • zazálohujte adresáře bin, případně bin64 a system
  • připojte se na ftp://ftp.epos.cz, jméno a heslo Vám sdělíme po telefonu nebo emailem.
  • verze 4.3: stáhněte soubor obis4.zip pro Windows verzi nebo obis4-linux.tar.gz pro Linux verzi resp. obis4-utils.tar.gz pro synchronizer a obiscserver
  • rozzipujte soubor obis4.zip resp. obis4-linux.tar.gz do adresáře obis4 a potvrďte přepsání všech souborů v podadresářích bin a system
  • verze 5.0: stáhněte soubory zip resp. tar.gz (pro linux) z ftp://ftp.epos.cz/obis/v5.0/ a rozzipujte do adresáře OBISu
  • spusťte upgrade databáze pomocí programu obis4/bin/upgrade.cmd resp. obis4/bin/upgrade.sh (pro Linux)
  • pokud je nutné spustit upgrade dat z jiné než aktuální verze, lze toho docílit parametrem -v num, kde num je požadovaná verze nebo nastavením proměnné prostředí UPGRADEFROMVERSION

Systém upgraduje databázi podle změn v souboru obis4/system/upgrade.dat a zvýší číslo aktuální verze dat. Informace o používané verzi lze získat v menu Nápověda ⇒ O Programu.

O programu

Build udává datum překladu programu a revision pak číslo revize.

Na ftp://ftp.epos.cz je také k dispozici soubor obis4-stat.txt s informaci o aktuální verzi na ftp a logy změn v souboru changelog.txt. Odpovídající soubory jsou také pro verzi 5.0 v ftp://ftp.epos.cz/obis/v5.0/

Skript pro automatickou aktualizaci OBIS5 na serveru Linux

Předpokladem je lftp a povolené sudo killall (pokud se používá obiscserver)

  • Nastavit soubor ~/.netrc se jménem/heslem: machine ftp.epos.cz login your@mail.com password yourpass
  • Spustit v ./bin/ftp_upgrade.sh resp. ./bin64/ftp_upgrade.sh

Rychlý upgrade za provozu na serveru Linux:

./bin64/ftp_upgrade.sh -nobackup -nowarn

Upgrade user na verzi 5

Spustit v adresáři user.* (reporty je nutné upgradovat ve windows s absolutní cestou - Excel)

..\bin\repupgc -debug 2 -luastring "UpgradeFromReportsList([[q:\obis50\user.ZMEN\reports\*_reports.xml]])"
../bin64/repupgc -debug 2 -luastring "UpgradeLua([[lua/]])"
cd reports
../../stc2ots.sh

Převod uživatelských ikon 100dpi do 200dpi a 300dpi

for i in *.png; do n=`echo $i | cut -d_ -f1`; convert -define filter:blur=0.6 -filter Spline -resize 200% ${n}_imageindex.png ${n}_200_imageindex.png; convert -define filter:blur=0.6 -filter Spline -resize 300% ${n}_imageindex.png ${n}_300_imageindex.png; mv ${n}_imageindex.png ${n}_100_imageindex.png; done
 
progs/upgrade.txt · Poslední úprava: 2018/10/10 09:07 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki