Vzdálená správa VNC

Program pro snímky obrazovky s komentářem (screenshot)

  • Nainstalovat program getgreenshot.org (při instalaci lze přidat jazyk čeština)
  • Pomocí klávesy PrintScreen vybrat oblast snímku
  • Zvolit "Otevřít v editoru obrázků"
  • Doplnit zvýraznění, komentáře, šipky
  • Z menu pak lze upravený obrázek odeslat emailem nebo uložit do souboru, který pak lze připojit k dokumentu OBISu

Windows

TeamViewer Quck Support

Připojení

Slouží k připojení plochy počítače zákazníka.

  • server pro připojení: obis.epos.cz
  • další plocha: obis.epos.cz:1
  • nastavení vizuálních efektů ve Windows Vista: systempropertiesperformance.exe

Pro správnou funkci musí být na firewallu povolené připojení na port (destination) TCP 5500.

Linux

UBUNTU

sudo apt-get install x11vnc
x11vnc -noxdamage -xkb -connect obis.epos.cz
 
progs/vnc.txt · Poslední úprava: 2019/01/30 11:06 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki