Registrace OBISLite

  • ostré (časově neomezené) licence programu je nutné před použitím zaregistrovat pomocí programu licence.exe
  • na základě parametrů PC a nainstalované verze OBISLite se vygeneruje RegNumber, na základě kterého registrační server vrátí LicNumber, které je v licenční databázi uloženo ve sloupci LicenceReg
  • před změnou PC nebo verze OBISu je nutné licence nejprve odregistrovat a následně zaregistrovat znovu na novém PC nebo v nové verzi (dojde ke změně RegNumber a LicNumber)
  • licence kde nesouhlasí LicenceReg je neplatná a lze ji v licenční databázi uvolnit pouze pomocí licencec.exe -unregistedall. Případně je možné licence vymazat a znovu nahrát z licenčního souboru a následně zaregistrovat. V tomto případě je ale nutné nejprve kontaktovat telefonickou podporu EPOS, licenci je nutné uvolnit také na registračním serveru.
 
registracelite.txt · Poslední úprava: 2016/07/18 14:29 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki