Program Rline - tvorba tiskových sestav

Základy

Program R-line se používá k tvorbě reportů a tisku na tiskárnu. Soubory pro výstup na tiskárnu mají koncovku *.rep.

Soubor

Po spuštění R-line vytvoříme nový dokument klávesovou zkratkou [Ctrl]+[N] nebo volbou SouborNový . Pro otevření existujícího souboru můžeme použít [Ctrl]+[O] nebo volbu SouborOtevřít . Uložení rozpracované práce zajistíme klávesovou zkratkou [Ctrl]+[S] nebo volbou SouboruUložit . Pro uložení souboru, pod jiným jménen, lze využív volbu SouborUložit jako .

Menu soubor

Vzhled stránky

Nastavení správného vzhledu stránky najdeme v menu SouborStránka . Ukázka správného nastavení stránky na výšku . Pro nastavení stránky na šířku je nutné změnit hodnotu OrientationLandscape a následně prohodit hodnoty u políček Width, Height.

Na výšku

Vymezení oblasti tisku

Pro vymezení oblasti tisku je v menu připravena ikona Sloupec . Po kliknutí na ikonu Sloupec a tahem přes připravený list s podrženým levým tlačítkem myši, vymezíme oblast tisku na prazdném listu. Zároveň s tím vznikl i první band .

Oblast tisku

Vytvoření oblasti pro tisk tzv. bandu a práce s ním

Oblast pro tisk jsme v předešlém kroku vymezili, nyní přidáme druhý band a to kliknutím na bod 1 a následným tažením . Velikost bandu upravíme kliknutím na bod 2 a následným tažením směrem nahoru nebo dolů.

Vytvoření band

Po provedení předcházejícího kroku bude report vypadat např. následovně. Tisk adres partnerů v reportu se provádí přes tzv. subbandy, které rozdělují band na dvě a více části. Subband vytvoříme tažením z bodu 1 do levé části reportu.

Vytvoření subband

Kliknutím do oblasti vytvořeného bandu levým tlačítkem a následně pravým tlačítkem myši dojde k zobrazení okna, kde nastavíme jméno bandu . Band smažeme tlačítkem a subbandy tlačítkem .

Dále se zde nabízí volba v týkající se soudržnosti bandu s předchazejícím nebo následujícím bandem v případě tisku přesahující délku jednoho listu . Poslední možností je volba barvy bandu .

Nastavení bandu

Vložení textového, datového pole

Textové pole vložíte do reportu kliknutím na ikonu a následným tažením v oblasti kam se má textové pole umístit. Pole je možno za jeden ze čtyř rohů libovolně zvětšovat či zmenšovat . Stejné vlastnosti má datové pole .

Úpravy polí

Vložení fontů textového a datového pole

Po kliknutí pravým tlačítkem myši do oblasti textového pole dojde k zobrazení okna, do kterého zapíšeme obsah textového pole např. Ukázka . Pro definici fontů klikneme na tlačítko s otazníkem a pojmenujeme nový font např. nadpis . Potvrdíme fajfkou a dvojklikem na zobrazený název fontu v textové oblasti nastavíme jeho vlastnosti a efekty. Např. podržené písmo , přeškrtnuté písmo , barvu písma . Povyplnění uložíme změny . V následujícím nadřazeném okně s názvem Font table klikneme na název založeného fontu .Potvrdíme nastavení okna tlačítkem OK i v nadřazeném okně.

Nový font je uložen a zároveň došlo ke změně písma v textovém poli.

Nastavení fontů

Odstranění přebytečných fontů provedeme kliknutím na název fontu a následně na tlačítko .

Odstranění fontů

Nastavení formátu datového pole

Nastavení formátu se týká jen jen datového pole, protože textové polo tvoří statický text, který se upraví volbou fontu.

Záhlaví a zápatí

Pro tisk záhlaví a zápatí existují standardní bandy topallpages (tiskne se na začátku každé stránky) a footer (tiskne se na konci každé stránky).

Ovládání myší

 • Levé tlačítko
  • výběr
  • výběr obdélníkovou oblastí
  • pohyb označených oblastí, při stisku klávesy Ctrl funguje pohyb jen v pravém úhlu
  • změna velikosti označené oblasti
  • Ctrl+Shift změna velikosti zachovává poměr stran
 • Prostřední tlačítko
  • posun zobrazeného výřezu při stisknutém tlačítku
 • Pravé tlačítko
  • vlastnosti vybraného objektu
 • Kolečko na myši
  • posun zobrazeného výřezu nahoru/dolů
  • se shiftem zvětšení/zmenšení

Variabilní obrázek

Pomoci @return ..

napr.: @return VREPORTSDIR().."razitko_"..ClientSession:GetIDUzivatele()..".bmp"

 
reports/rline.txt · Poslední úprava: 2014/09/03 09:17 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki